morawska - pytania z egz, Administracja UKSW II st nst 2010-2012, II semestr


- czy zasada wolność zrzeszania się jest związana z wolnością myśli sumienia i wyznania
- czy za dom można uważać miejsce wykonywania działalności zawodowej
- deportacja osoby przewlekle chorej jest możliwa
- Satii przeciwko Włochom czy to wyrok o terroryżmie?
- Czy obowiązkiem pozytywnym państwa wynikającym z art.8 jest pomoc osobie niepełnosprawnej w integracji?

- czy państwa strony ETPC ( lub państwa strony Konwencji) obowiązkowo mają zapewnić opiekę medyczną swoim obywatelom?
- czy wolność wypowiedzi lex specialist jest powiązana z....
- Czy osoba prawna jest podmiotem art. 8- poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego- odp na 100% tak
- Czy prawo do rzetelnego procesu sądowego obejmuje również organy administracji publicznej?
- Czy art.14 zakazuje dyskryminację pozytywną?
- Wyrok Ratyńska- mniej więcej czy bylo to powiązane z mieniem zabużańskim ; na mocy dekretu Bieruta.

- czy do naruszenia prawa do wolności i bezp. osobistego musi być przekroczony "minimalny poziom dolegliwości"?

- czy osoby prawne mają prawo do poszanowania życia rodzinnego, prywatnego itp na podstawie art 8 ekpc
- czy art. 14 zakazuje dyskryminacji pozytywnej
- czy "minimalna dolegliwość" jest połączona z prawem do wolności i bezpieczeństwa osobowego
- czy prawo do wolności myśli, słowa i wyznania czy jakoś tak ma charakter negatywny
- czy prawo do wyborów jest lex specialis w odniesieniu do wolności słowa
- czy wyrok rekvenyi dotyczył ograniczenia dzialalności politycznej funkcjonariuszy - cos w tym stylu
- czy wyrok ratyńska jest powiazany z art 1 pd 1 i dalej w tym pytaniu  coś było z Bierutem
- czy art. 6 tyczy się również dostępu do sądu organów administracji państowej - jakoś tak

- czy prawa człowieka mają wymiar horyzontalnyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania morawska wyklady, Administracja UKSW II st nst 2010-2012, II semestr
pytania z ochrony praw czlowieka, Administracja UKSW II st nst 2010-2012, II semestr
Wszystkie wyklady razem- Morawska, Administracja UKSW II st nst 2010-2012, II semestr
AaOPC 2011.05.13 wyklad, Administracja UKSW II st nst 2010-2012, II semestr
Derogacja opracowanie, Administracja UKSW II st nst 2010-2012, II semestr
morawska - pytania z egz, Prawo UKSW, Ochrona praw człowieka
6.Pytania prejudycjalne(2), Administracja UKSW Ist, Prawo UE dla administracji, Prawo UE dla adminis
pytania z egz, STOMATOLOGIA GUMed, II rok, medycyna ratunkowa i katastrof, giełdy
Pytania egz.MIUT niest. II stop. ZiIP 2014-15, Politechnika Poznańska ZiIP Stopień II (niestacjonarn
pytania-odowiedzi, SUM FIZJO, II semestr, bobath
prawo administracyjne, ADMINISTRACJA, I rok II semestr, Prawo administracyjne
Materiały do definicji i podziału logicznego, ADMINISTRACJA, I rok II semestr, Podstawy logiki prakt
karta-narodow-zjednoczonych, ADMINISTRACJA, I rok II semestr, Prawo międzynarodowe i europejskie
socjologia test, Administracja - studia, II semestr, Podstawy socjologii
Zestaw pytania z tematami 21-40, II semestr bezpieczeństwo narodowe - przedmioty, metodologia badań

więcej podobnych podstron