KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces, Psychologia osobowości (ćwiczenia)

Pobierz dokument
kns.kwestionariusz.nadziei.na.sukces.doc
Rozmiar 68 KB

KNS

KWESTIONARIUSZ NADZIEI NA SUKCES

W opracowaniu M. Łaguny, J. Trzebińskiego, M. Zięby

W latach 90 ubiegłego stulecia C. R. Snyder zaproponował koncepcję, której przedmiotem jest nadzieja, rozumiana jako przekonanie o posiadaniu kompetencji umożliwiających odniesienie sukcesu.

Według Snydera (2002) nadzieja zawiera w sobie dwa podstawowe składniki: (1) przekonanie o tym, że odniesie się sukces, (2) przekonanie, że sukces ten zależy od własnych kompetencji. Dlatego też Łaguna, Trzebiński i Zięba (2005) proponują, aby konstrukt ten określić mianem nadziei na sukces.

Rola nadziei na sukces nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji zmęczenia ciągłym zmaganiem się z nieprzychylnością otoczenia, pokonywania rozmaitych przeszkód i zwątpienia. Dzięki niej człowiek jest zdolny utrzymać obraną przez siebie drogę do celu. Umożliwiają to dwa komponenty nadziei na sukces, jakimi są:

(1) silna wola, która znajduje wyraz w silnym przekonaniu o możliwości zrealizowania powziętego planu oraz w przeświadczeniu o zdolności do zainicjowania dążenia i wytrwania w nim mimo napotkanych przeszkód

(2) umiejętność znajdowania rozwiązań, która łączy się ze spostrzeganiem siebie jako kogoś zaradnego, będącego w stanie znaleźć jeden lub kilka sposobów rozwiązania określonego problemu (Snyder, Cheavens, Sympson, 1997).

ZNACZENIE NADZIEI NA SUKCES NA PODSTAWIE WYNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

Dzięki prowadzonym od wielu lat badaniom można było ustalić, że poziom tak nadziei na sukces odpowiada za: efektywność zachowań jednostki, sposób pokonywania przeszkód i wytrwałość w realizacji dążeń oraz wpływa na poziom przystosowania się do życia.

(1) Z przeprowadzonych w ciągu ostatniego dziesięciolecia badań wynika, że wyższy poziom nadziei na sukces wiąże się z lepszym ogólnym przystosowaniem. Świadczą o tym wyniki badań, w których stwierdza się związki nadziei na sukces z:

(2) Poziom nadziei na sukces odgrywa również znaczącą rolę w funkcjonowaniu społecznym.

(3) Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań, w których poszukiwano związków nadziei na sukces z postępem psychoterapii.

ZWIĄZKI NADZIEI NA SUKCES Z WYBRANYMI ZMIENNYMI OSOBOWOŚCIOWYMI

Wynik ogólny

Siła woli

Umiejętność

Znajdowania rozwiązań

Nadzieja podstawowa

+

+

+

Optymizm

+

+

+

Przekonanie o własnej skuteczności

+

+

+

Ogólna samoocena

+

+

+

Lęk jako cecha

-

-

-

Depresja

-

-

-

Neurotyczność

-

-

-

Ekstrawersja

+

+

Otwartość

Ugodowość

Sumienność

+

+

+

BADANIA WŁASNE: ZWIĄZKI NADZIEI NA SUKCES Z CECHAMI OSOBOWOŚCI W UJĘCIU CATTELLA

w grupie osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR (N=108)

Skale KNS

 Skale 16 PF-5

Umiejętność

znajdowania

rozwiązań

Siła

woli

Nadzieja na sukces

wynik ogólny

A Serdeczność

B Rozumowanie

C ZrównoważenieEmocjonalne

0,34**

0,46**

0,46**

E Dominacja

0,20*

0,21*

F Żywość

G Świadomość reguł

0,28**

0,23*

H Śmiałość

0,21*

I Wrażliwość

L Czujność

M Abstrakcyjność

-0,21*

-0,35**

-0,31**

N Skrytość

-0,31**

-0,25*

O Bojaźliwość

-0,31**

-0,24*

Q1 Otwartośćna zmiany

Q2 Samodzielność

Q3 Perfekcjonizm

0,28**

0,27**

Q4 Napięcie

** p< 0,01 (dwustronna); * p< 0,05 (dwustronna)


Pobierz dokument
kns.kwestionariusz.nadziei.na.sukces.doc
Rozmiar 68 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
11 KNS Kwestionariusz Nadziei na Sukce (2)
KWESTIONARIUSZ NADZIEI PODSTAWOWEJ, Psychologia osobowości (ćwiczenia)
Temat1Metodygromadzeniadanych, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Temat3cdnepq-rneo, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Metody zbierania danych w psychologii osobowości, WSFiZ, V, Psychologia osobowości, ćwiczenia
Sylabus-psychologia osobowościWSFiZ, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Metody gromadzenia danych, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Temat4bigfive, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Temat2EPQ-R, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WG. CATTELLA, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia O
16PF - PODSTAWY TEORETYCZNE I ANALIZA WYNIKÓW, Psychologia osobowości (ćwiczenia)
17 - SKALA I - E ROTTERA, WSFiZ, V, Psychologia osobowości, ćwiczenia
17 - SKALA I - E ROTTERA, Psychologia osobowości (ćwiczenia)

więcej podobnych podstron