Pielęgniarstwo geriatryczne pytania (3), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne giełdy cm umk

Pobierz dokument
pielegniarstwo.geriatryczne.pytania.3.doc
Rozmiar 36 KB

1. Wśród różnych sposobów adaptacji do starości i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym charakteryzują postawę:b) Konstruktywną

2. Sprawując opiekę nad chorym z nietrzymaniem moczu w szpitalu, należy: c) Umieścić pacjenta na sali blisko toalety oraz zaproponować ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna macicy

3. Wolne rodniki tlenowe przyczyniają się do starzenia się organizmu, ponieważ: c) Uszkadzają ważne dla życia cząsteczki w komórkach

4. Do oceny natężenia bólu u osób starszych wykorzystuje się skale: a) VAS

5. Zespoły asteniczno - depresyjne o niewielkim nasileniu często traktuje się u osób starszych jako „zwykłą starość”. Do cech charakterystycznych tych zespołów należą wszystkie poniższe objawy, z wyjątkiem: c) Wielomówności

6. Najczęstszą przyczyną otępienia u osób w wieku podeszłym jest: b) Choroba Alzheimera

7. Deficyt samoobsługi u starszego pacjenta z długoletnim reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą niedokrwienną serca może wynikać ze wszystkich poniższych przyczyn, z wyjątkiem:b) Depresji

8. Skala Tinetti pozwala: b) Ocenić chód i równowagę

9. Do najczęstszych chorób skóry w wieku podeszłym zaliczamy: c) Grzybice, półpasiec, łuszczyca

10. Do „leków gerontologicznych”, które wykazywały bardzo dobre dowody przydatności
w opóźnianiu procesów starzenia u człowieka zaliczamy: c) Likopen, selen

11. Wymień zwięźle w punktach formy pomocy dla osób starszych: Formy pomocy: 1. komórki społeczne w gminie (podatki, wsparcia, zapomogi)2. Caritas 3. Wolontariat (bezinteresownie, poczucie sensu pozainstytucjonalne) 4. Fundacje o szerokim zakresie pomocy np. Betania, św. brata Alberta 5. Diakonie przy parafii (włączone do działania na rzecz osób starszych) 6. Pielęgniarki środowiskowe (PCK) 7. Pomoc państwa (minimalne zwłaszcza renciście np. ludzie po 30 latach pracy żyją w nędzy, ne mogą telefonować bo za drogo)

12. Do objawów starzenia się zaliczamy upośledzenie smaków. Jakie smaki są najbardziej upośledzone w starości: b) Słony d) Gorzki e) Odpowiedzi b i d są prawidłowe

13. Długoletni czas trwania POChP odbija się na wyglądzie pacjenta opisz syntetycznie dwa charakterystyczne typy: Długoletni czas trwania odbija się w wyglądzie pacjenta (2 typy) - różowy dmuchacz - osoba wychudzona o bardzo małej wydolności fizycznej, wynikających ze słabych mięśni i dużej rozedmy płuc. Występuje duszność nawet przy małym wysiłku. - siny sapacz - osoba otyła, sinica warg, obrzęk kończyn dolnych i kaszel, nadprodukcja wydzieliny oskrzelowej i zes

14. Wymień grupy leków stosowane w leczeniu farmakologicznym osteoporozy: Farmakoterapia ( zwiększenie masy kości, zmniejszenie resorpcji tkanki kostnej) Bifosfoniany- hamuje czynność osteoklastów oraz skraca czas ich życia, Estrogeny, Kalcytonina- przeciwbólowo Parathormon , NLPZ, p/bólowe, wolno działające leki modyfikujące chorobę stawową, dostawowe preparaty kwasu hialuronowego, leki rozluźniające mięśnie, dostawowe glikokortykosteroidy, maści , żele.

15. Podstawowymi przyczynami częstego występowania odwodnienia u osób w podeszłym wieku są (proszę wymienić w punktach): Zmniejszona ilość wody w organizmie ok. 60% w porównaniu z młodszymi (ok. 70-80%), -Upośledzona reakcja ośrodka pragnienia na odwodnienie, -Zmniejszenie wydajności mechanizmów zagęszczania moczu przez nerki, -Częste stosowanie leków moczopędnych, -Nietrzymanie moczu i związany z tym strach przed przyjmowaniem płynów, -Leki przeczyszczające-utrata plynów.Pobierz dokument
pielegniarstwo.geriatryczne.pytania.3.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania egzaminacyjne z Etyki i deontologii lekarskiej[1], III rok, Etyka i deontologia, Egzamin, Gi
Pytania ktore pamietam z kola 2 patomorfy, III rok, Patomorfologia, Patomorfologia, 1 koło, Giełdy
Pytania z interny na zaliczenie 2007, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
pytania leki, Płyta farmacja Poznań, III rok, Chemia leków, egzamin
pytania zal, Płyta farmacja Poznań, III rok, Biologia molekularna, 2009, Molekuły- pytania
pytania sem 7, Studia, Przyszle lata, III rok pg, Konstrukcje metalowe
TiG pytania kolokwium, Geodezja i Geoinformatyka UWM, III rok, TiG
egzamin pytania OK, Płyta farmacja Poznań, III rok, Biochemia, egzamin
Chirurgia pytania z egzaminu 2006-2dd, Stomatologia, III rok, chirurgia ogólna
Pytania z diagnostyki egz 2008, MEDYCYNA, III ROK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, Testy
Pytania z egzaminu, BIOLOGIA UJ LATA I-III, ROK III, semestr I, biofizyka
Tezy do egzaminu z MNI, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka eduka
Agroturystyka pytania - dzienni - 2005, TiR UAM III ROK, Agroturystyka
Scenariusz zajęć matma, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka eduka
diagno pytania, III rok, Diagnostyka laboratoryjna, Egzamin, Giełdy
Pytania z diagnozy pogrupowane, weterynaria uwm III rok, diagnoza
WYKLADY - dr.Knotowicz..., Studia licencjackie, Edukacja wczesnoszkolna, III rok, Profilaktyka i pro
Prawo oświatowe, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr letni, Prawo oświatowe
Agroturystyka pytania 2012-2013, TiR UAM III ROK, Agroturystyka
Pytania od 4gr, III rok, Patomorfologia, Patomorfologia, 1 koło, Giełdy

więcej podobnych podstron