FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE 10.03.2013, III rok, Ćwiczenia, Finanse publiczne i rynki finansowe


FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE - ĆWICZENIA.

Ćwiczenia z dnia 10.03.2013 r.

Istotą rynku jest ogół transakcji kupna i sprzedaży dokonujących się w określonym terminie i czasie.

Proces oddziaływania kupujących na sprzedających, ustalana jest cena i wolumen transakcji.

Główny rynek to rynek dóbr i usług. Największy problem z upłynnieniem produkcji. Popyt nie nadąża za podażą.

Pieniądz dociera do obywateli w postaci dochodów. Praca - płaca.

Pieniądz ma (moc nabywczą) siłę nabywczą. Zagrożeniem dla zasobów pieniężnych jest inflacja.

Inflacja - proces wzrostu przeciętnego poziomu cen powodujący spadek siły nabywczej pieniądza.

Pieniądz który się pomnożył staje się kapitałem. Kapitał pieniężny jest rzeczowy.

Procent odsetek zależy od wysokości stopy procentowej.

Najbardziej pożądany dochód świata to zysk. W pogoni za zyskiem można utracić kapitał. Można pozyskać procent i zysk.

Czynsz dzierżawny - dochód dla ziemi, inaczej nazywana rentą gruntowną.

Dochód bez granic - kapitał intelektualny.

Bardzo ważny stopień rzadkości - zaliczane są do nich dobra które są bardzo rzadko dostępne.

Gospodarka rynkowa wprowadza duże dysproporcje w dochodach.

Dochody muszą być w całości wydane, aby produkcja została zakończona.

Oszczędności powinny być udostępnione innym.

Rynek finansowy spełnia funkcję udostępnienia.

Można pozyskać pieniądz bezgotówkowy w drodze dostępu do własności.

Na rynkach dóbr i usług przedmiotem transakcji są dobra materialne.

Na rynkach finansowych przedmiotem transakcji są pieniądze.

Pieniądz - pośrednik wymiany, pojawił się w rzeczywistości procesu wymiany.

Proces wymiany pojawia się wraz z trzema warunkami wymiany:

  1. Społeczny Podział Pracy

Produkcja musi być przekraczająca własne zapotrzebowanie

  1. Nadwyżka ekonomiczna

  2. Musi być własność prywatna

Przykład

Ma

Chce mieć

Pan A

X

Y

Pan B

Y

Z

Pan C

Z

X

0x01 graphic

Dobro „Z” stało się pieniądzem.

Pieniądz musi być powszechnie zapotrzebowany.

Występowała wielopostaciowość pieniądza towarowego.

Pieniądz pełni funkcję wyceny.

Pieniężnym przejawem wyceny jest cena.

Koszty produkcji są podstawą ceny.

Relacja popyt - podaż.

Wymiana powinna być ekwiwalentna, równoważna.

System gospodarki rynkowej (kapitalistycznej).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE 24.03.2013, III rok, Ćwiczenia, Finanse publiczne i rynki finans
FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE 09.03.2013, III rok, Wykłady, Finanse publiczne i rynki finansow
FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE 23.03.2013, III rok, Wykłady, Finanse publiczne i rynki finansow
WYKŁAD MONOGRAFICZNY II 09.03.2013, III rok, Wykłady, Wykład monograficzny II
RYNEK PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIA 23.03.2013, III rok, Wykłady, Rynek pracy i polityka zatrudnieni
RYNEK PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIA 09.03.2013, III rok, Wykłady, Rynek pracy i polityka zatrudnieni
FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE 20.04.2013, III rok, Wykłady, Finanse publiczne i rynki finansow
FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE 18.05.2013, III rok, Wykłady, Finanse publiczne i rynki finansow
etyka III 10 03 2013 2
10 03 2013 Wid 10701 Nieznany
KSZ 28.10.2013, III rok Zarządzanie UW
10 03 2013 cw
10 03 2013 Wid 10701 Nieznany
10 03 2013 cw
020 200 kantat J S Bacha Kantata BWV 244 Pasja Mateuszowa cz 5 (10 03 2013)
10 03 2013 W
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE 12.10.2013, IV rok, Ćwiczenia, Wnioskowanie statystyczne
Zaliczenie z receptury-10, materiały ŚUM, III rok, Farmakologia, III rok, 7 - Receptura (TheMordor),
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE 26.10.2013, IV rok, Ćwiczenia, Wnioskowanie statystyczne

więcej podobnych podstron