Broń podwodna, Akademia Morska Szczecin, Wojsko


KLASYFIKACJA TRAŁÓW

1) W zależności od rodzaju nośnika:

a) okrętowe- instalowane na stałe w kadłubie okrętu- SHL

b) pojazdowe- na pojazdach podwodnych- wykrywacze TV, pojazdowe SHL

c) holowane- przez okręty lub śmigłowce trały

d) opuszczane- z okrętów i śmigłowców- SHL, wykrywacze

e) przenośne- na wyposażeniu płetwonurków, wykrywacze

f) z własnym napędem- autonomiczne- sterowane (zdalnie lub przewodowo)

2) Ze względu na sposób oddziaływania na miny:

a) trały kontaktowe

b) trały niekontaktowe

3) Trały kontaktowe:

a) wg zanurzenia- powierzchniowe, głębokowodne, przydenne

b) wg zasady działania- podcinające, holujące, oznakowujące

4) Trały niekontaktowe:

a) wg źródła pola:

- magnetyczne

- elektromagnetyczne

- akustyczne

- ciśnieniowe

- kombinowane

b) wg kształtu obwodu roboczego:

- pętlowe

- elektrodowe

- solenoidowe

5) Środki niszczenia min dennych:

a) trały niekontaktowe

b) przerywacze zagród minowych (ZM)

c) skupione ładunki wybuchowe

d) wydłużone ładunki wybuchowe

6) Środki niszczenia min kotwicznych:

a) trały kontaktowe

b) skupione ładunki wybuchowe

c) małokalibrowa artyleria okrętowa

7) Środki niszczenia min pływających:

a) trały sieciowe- miny pływające na określonym zanurzeniu

b) małokalibrowa artyleria okrętowa- na powierzchni

c) skupione ładunki wybuchowe

SYSTEMY TRAŁOWE

1) system Trojka- trałowiec baza (matka) i kutry trałowe

2) system trałowca- „niszczyciela min”

Cztery systemy:

a) podsystem wykrywania min- SHL wykrywania min

b) podsystem klasyfikacji- działa w oparciu o pojazd podwodny

c) lokalizacja

d) podsystem likwidacji minWyszukiwarka

Podobne podstrony:
BROŃ PODWODNA- III SEMESTR, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO--III semestr
BROŃ PODWODNA- III SEMESTR, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO--III semestr
Geografia morza-sciaga, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Artyleria morska II kolokwium, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Siły iśrodki MW, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Artyleria morska I kolokwium, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
WPM-poprawiona, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
hdk, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
UO, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
Geografia Wojenno Morska-ściąga2, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
ZASADY DZIAŁAŃ BOJOWYCH- III SEMESTR, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
OBRONA PRZECIWCHEMICZNA, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO-IV semestr
Obrona terytorialna, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
KOMUNIKACJA MORSKA, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO-IV semestr
Łączność, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Kanaˆ zwrotny, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Zasady Działań Bojowych, Akademia Morska Szczecin, Wojsko

więcej podobnych podstron