Adoracja- powołanie, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania


POWOŁANIE- ADORACJA

(piosenka) np. „Boze powołałeś mnie”

Kocham Cię Panie

Kocham Cię Panie

Tylko Ty znasz całą prawdę o mojej miłości

Ja jej nie oceniam

Staram się kochać jak mogę

Ty Panie wiesz

Ty wiesz że Cię kocham

Kiedy jestem ślepy

Ty otwierasz mi oczy

Kiedy jestem smutny

Ty dajesz mi radość

Z rzeczy niewielkich

(i tu odkrywa wielkość)

Kiedy jestem spragniony

Ty zapraszasz mnie na ucztę

Idziemy

Ufam że idziemy razem

I kocham Cię Panie

I chcę abyś wiedział że Cię pragnę

Czasami Cię krzywdzę

To bardziej boli

Gdy wiem że Ty mnie pragniesz

bardziej

Tak, Panie, kocham Cię… oddałem się cały/cała do Twojej dyspozycji. Chcę być narzędziem Twojej ręki. Chce Tobiei służyć… Pragnę, aby za słowami św. Augustyna, Ty był na pierwszym miejscu… KOCHAM CIE, PANIE! Jestem Twój…

Tą adoracją , pragniemy uwielbiać Pana za dar powołania, za to, że on woła po imieniu…mówi, aby się nie lękać…

Tak mówi Pan, Stworzyciel twój... "nie lękaj się bo cię wykupiłem,

wezwałem cię po imieniu: tyś moim .....,gdy pójdziesz przez wody,

Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.

Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień.

...jestem twoim Bogiem, twoim Zbawicielem, kocham ciebie.

nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, gdziekolwiek będziesz sprawie,

ze twe serce powróci do Mnie... twoje zbawienie,

twoje szczęście jest we Mnie (por.Iz 43,1-11)

(utwor muzyczny) piesn WMU „nie lekaj się mój slugo, bo ja ciebie…”

Stworzony jestem...

Stworzony jestem do działania, aby być kimś,

do czego nie jest stworzony nikt inny.

Zajmuję moje miejsce w świecie Boga:

miejsce nie zajęte przez nikogo innego.

Mało znaczy, czy jestem bogaty, czy biedny,

poniżany czy szanowany przez ludzi:

Bóg mnie zna i wzywa po imieniu.

On powierzył mi pracę, której nie przydzielił nikomu innemu.

Posiadam swoją misję.

W pewien sposób jestem niezbędny w Jego zamiarach,

tak niezbędny na moim miejscu, jak archanioł na swoim.

On nie stworzył mnie przypadkowo.

Czynić mam dobro, wykonując Jego pracę.

Będę aniołem pokoju, głosicielem prawdy w miejscu,

które On mi wyznaczył,

nawet jeżeli do końca tego nie rozumiem...

Obym jedynie śledził Jego przykazania

i służył memu powołaniu.

John Henry Newman

(chwila ciszy)

Kiedy byłem sam i nic nie miałem

poprosiłem o przyjaciela, by pomógł mi znieść

ból nikt nie przyszedł tylko... BÓG

kiedy powietrza mi było brak by wstać

ze snu nikt nie mógł

pomóc mi tylko... BÓG

gdy ujrzałem wszędzie smutek

i szukałem odpowiedzi nikt

mnie nie słyszał tylko... BÓG

więc kiedy ktoś pyta mnie dla kogo

miłość bezinteresowną mam

nikt do głowy nie przychodzi mi

tylko... BÓG

(piosenka) „Jestem Twój, na wieki Twój…”

Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,

Światło odwieczne!

Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,

Więc Ty mnie prowadź.

Nie proszę rajów odległych widoku,

Starczy promyczek dla jednego kroku.

Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,

Światło odwieczne.

Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać

Swą własną drogę.

Pomimo trwogi łaknąłem barw świata

Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.

Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność,

Przez bór, pustynię

Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną,

Aż mrok przeminie,

Aż świt odsłoni te drogie postaci,

Którem ukochał niegdyś, którem stracił.

Kardynał Newman

(utwór muzyczny) WMU „niechaj płomień, Twej miłości spali mnie, niechaj splone dzisiaj w nim…”

On więcej łaski daje, gdy wielkie są ciężary.

Obdarza większą siłą, gdy wzrasta pracy znój.

Do dodatkowych nieszczęść dodaje miłosierdzia

l do kolejnych strapień posyła pokój swój.

Gdy nasza wytrzymałość wyczerpać ma się wkrótce

l siły nasze słabną, choć wczesna to godzina,

Gdy brak jest nam energii, by skończyć, co zaczęte

Nasz Ojciec swoją łaskę dopiero słać zaczyna.

Miłość i dobroć Jego granicy nie posiada,

A kresu Jego mocy nie zaznał tu nikt z nas.

Gdyż z Jezusowych bogactw, co bezmiar ich jest cały,

On daje nam, i daje, i daje cały czas.

(piosenka) „Duchu miłości wylewaj się na nas…”

Tylko Bóg może dać wiarę;

jednak ty możesz dać świadectwo.

Tylko Bóg może dać nadzieję;

jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach.

Tylko Bóg może dać miłość;

jednak ty możesz uczyć innych jak kochać.

Tylko Bóg może dać pokój;

jak ty możesz zasiewać zgodę.

Tylko Bóg może dać siłę;

jednak ty możesz pocieszyć kogoś wątpiącego.

Tylko Bóg może dać życie;

jednak ty możesz go uczyć innych.

Tylko Bóg może dać światło;

jednak ty możesz sprawić, by zajaśniało w czyichś oczach.

Tylko Bóg jest życiem;

jednak ty możesz wzbudzić w innych pragnienie.

Tylko Bóg może uczynić coś, co zdaje się niemożliwe;

jednak ty możesz uczynić to, co możliwe.

Bóg jest samowystarczalny;

podoba mu się jednak, gdy może na ciebie liczyć.

(Cisza)

On ciągle szuka… szuka ludzi gotowych pójść za Nim… szuka chętnych do:

- dźwigania krzyża codziennego,

niosąc pomoc tym, którzy jej

najbardziej potrzebują;

- walki z samym sobą w stawaniu

się świętszym i bardziej doskonałym,

dając uśmiech tym którym go brakuje;

a zapewnia…:

- ręce, na których będą odciski z pracy;

- kolana bolące, których nie wolno wyprostować;

- zapłatę w Królestwie Niebieskim.

(piosenka)- Barka :)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Adoracja w Wielki Czwartek, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
ADORACJA PRZY NAJSWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Droga Krzyżowa dziecka nienarodzonego, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Droga krzyżowa dla młodzieży, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielki Czwartek 2004, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Droga krzyżowa wg służebnicy Bożej Emmerich, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważa
Wielki Czwartek- TAKIE O ], RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielki Pi±tek 2003, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielka Sobota 2004, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielka Sobota -paschalne- piękne- na Wielki Piątek bardziej, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, c
CZUWANIE PRZY BOŻYM GROBIE, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
drogi krzyzowe, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
czuwanie =) Wielki Czwartek, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
droga krzyżowa, Ruch Światło i Życie
Jak przeżywać adorację, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Istnieją różne metody odprawiania adoracji Najświętszego Sakramentu, Ruch Światło i Życie, szkoła mo
Droga krzyżowa2, Ruch Światło i Życie
droga krzyżowa, Ruch Światło i Życie
Liturgia Uczty, Ruch Światło-Życie (oaza), Materiały formacyjne, Diakonia Liturgiczna (DL)

więcej podobnych podstron