dzienni 2006 wyklad 2, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD - Metodologia ze statystyką - kurs podstawowy


Metodologia ze statystyką:
kurs podstawowy
(tryb dzienny)
wykład 2
15 października 2006

Klucz dostępu do materiałów na patformie e-learningowej: statsopot

Hipoteza badawcza: Frustracja wywołuje agresję

Testowalna?

Badanie empiryczne #1

Badanie empiryczne #1

Skale pomiarowe

Dobór do grup

Przykładowe wyniki (średnie wskaźniki agresji)

Czy różnica jest istotne statystycznie?
Od czego zależy prawdopodobieństwo, że różnica wystąpiła przez przypadek?

Miary tendencji centralnej

Rozkład normalny

Podstawowe miary zmienności:

rozstęp,

wariancja,

odchylenie standardowe.

Kolejne kroki obliczania wariancji i odchylenia standardowego

Test t-Studenta dla porównania średnich dwóch prób niezależnych

Test t-Studenta dla porównania średnich w dwóch próbach niezależnych: Konieczne informacje

Test t-Studenta dla porównania średnich w dwóch próbach niezależnych: Obliczenia

Interpretacja ilorazu różnicy średnich i błędu standardowego różnicy (t) - duze proby i male proby

Błąd 1 rodzaju i błąd 2 rodzaju

Założenia dotyczące rozkładu zmiennej zależnej

Przykład wydruku testu t dla danych niezależnych

Eksperyment jednozmiennowy z powtarzanym pomiaremWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin z Metodologii ze statystyk kurs podstawowy
Egzamin z Metodologii ze statystyk kurs podstawowy
Metodologia ze statystyką kurs zaawansowany
quiz2ak, SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
Quiz 3[2], SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
quiz3pod1, SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
quiz4pod1, SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
quiz3pod2, SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
test1pod1, SPSS, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
Qiz 3 statystyka, SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawans
Quiz 4 j[1], SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
Quiz4.odKD, SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
Quiz 3[1], SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
QUIZ 4-1[1], SWPS-psychologia dla magistrów, V semestr, Metodologia ze statystyką -kurs zaawansowany
Metodologia ze statystyką kurs zaawansowany
Metodologia ze statystyka kurs zaawansowany09
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko
4 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 4, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org

więcej podobnych podstron