Motywowanie pracownika do pracy, Marketing i zarządzanie


Motywowanie pracownika do pracy

Motywowanie jest zestawem sił , które powodują ,że ludzie zachowują się w określony sposób.

Motywowanie jest ważnym zadaniem dla menadżerów, ponieważ motywacja, obok indywidualnych możliwości i uzdolnień oraz czynników po stronie otoczenia , decyduje o indywidualnych osiągnięciach pracownika.

Proces motywowania zaczyna się od potrzeby albo odczucia braku , niedostatku. Pracownik czuje że jest nisko opłacany ,doświadcza potrzeby większego dochodu .Reagując na tę potrzebę pracownik ten poszukuje sposobów jej zaspokojenia na przykład. wkłada więcej wysiłku w pracę ,by uzyskać podwyżkę lub rozgląda się za nową pracą.

Następnie decyduje się na któreś z rozwiązań. Po jego zastosowaniu na przykład. po okresie intensywnej pracy-dokonuje oceny efektów z punktu widzenia stopnia zaspokojenia potrzeby.

Jeżeli wynikiem większego wysiłku jest podwyżka płacy ,pracownik prawdopodobnie zaakceptuje nowy styl płacy na dłużej. Jeśli nie pomyśli nad następnym rozwiązaniem Np. poszuka nowej pracy.

Podejście do motywowania ewoluowało od spojrzenia tradycyjnego poprzez podejście od strony stosunków międzyludzkich do podejścia od strony zasobów ludzkich.

Podejście do motywowania od strony treści zajmuje się czynnikami sprawczymi motywacji. Popularne teorie treści motywacji obejmują

Poza tymi teoriami badania koncentrują się na specyficznych jednostkowych potrzebach ludzkich , które również odgrywają ważną rolę w organizacjach osiągnięć , afiliacji i władzy.

Podejście do motywowania: