ROCZNY TEST BADANIA KOMPETENCJI DLA KLASY II, KLASA II POMOCE SZKOLNE, Testy, testy

Pobierz dokument
roczny.test.badania.kompetencji.dla.klasy.ii.doc
Rozmiar 39 KB

ROCZNY TEST BADANIA KOMPETENCJI DLA KLASY II

1. Przeczytaj tekst.

Krzyś i Ania spędzą wakacje na wsi u babci Małgorzaty i dziadka Józefa. Duży drewniany dom dziadków stoi w ogrodzie. Ogrodem zajmuje się babcia. Hoduje tam kwiaty i uprawia różne warzywa. Za ogrodem znajduje się sad. Rosną w nim czereśnie, śliwy, grusze i jabłonie. Sadem zajmuje się dziadek.

Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu.

Gdzie dzieci spędzą wakacje?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….………………………………………………………………………

Gdzie stoi dom dziadków?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Kto zajmuje się ogrodem?

…………………………………………..………………………………………………………………………….

………………………………………….………………………………………………………………………….

Co rośnie w sadzie?

…………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Wpisz do tabelki wyrazy: dziadek, wesoły, gruba, śpiewa, pies, skacze, ładne, torba, rysuje.

     rzeczownik

   czasownik

     przymiotnik

 

1………………….

 

2………………….

 

3…………………… 

 

1…………………..

 

2………………….

 

3………………….

 

1……………………

 

2…………………..

 

3……………………

3. Uzupełnij wyrazy.

pi…kna,      p….ygoda,      dró…ka,              k….ewy,           j…ż, kt…ry,        g….ądki,        

g…ra,            k…ra,         m…dry.

4. Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej.

słoń, koń, arbuz, myszka, wędka, cebula.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Określ rodzaj rzeczowników.

pióro -     rodzaj ………………………………………………………………………

ołówek -  rodzaj ……………………………………………………………………….

gumka -   rodzaj ………………………………………………………………………

6. Wykonaj poniższe polecenia

a) Utwórz liczbę mnogą.

dom  -  ………………………………..

dziewczynka - …………………………………………..

b) Utwórz liczbę pojedynczą.

kwiatki - ………………..

książki - ………………….

7. Podkreśl nazwy ptaków, które odlatują jesienią do ciepłych krajów.

jaskółki, wróble, bociany, gołębie.

8. Wymień po 3 ptaki i ssaki hodowlane.

Ssaki hodowlane …………………………………………………………………………………………………

Ptaki hodowlane …………………………………………………………………………………………………

9. Wymień po 2 nazwy drzew i krzewów owocowych.

Drzewa owocowe: …………………………………………………………………………………………..

Krzewy owocowe: ……………………………………........................................................................

10. Oblicz dowolnym sposobem.

42 + 7 =                                                   49 - 13 =

58 + 24 =                                                 75 - 27 = 

36 + 25 =                                                 63 - 8 =

11. Oblicz.

4 · 8 = …..                                                      27 : 9 = …..

5 · 6 = …..                                                      35: 5 = ….

7 · 3 = …..                                                      21 : 7 =…

12. Oblicz.

72 - (27 + 13 ) = ……………………………………………………

3 · ( 3 + 4 ) = ………………………………………………………..

54 + 6 · 4 = ………………………………………………………..

32 : 4 - 6 = …………………………………………………………

13. Rozwiąż zadanie .

Na czterech półkach ustawiono po 9 książek. Ile jest razem książek?

Rozwiązanie  ………………………………..

Odpowiedź: …………………………………………………………..

14. Ułóż 2 pytania do zadania. Zaznacz wybrane pytanie i rozwiąż zadanie.

Filip ma 28 zł, a Agatka o 9 zł więcej.

Pytanie:……………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………..

Rozwiązanie  ………………………………………………………

Pytanie: …………………………………………………………………………………………………………….

Rozwiązanie  ………………………………..

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………..


Pobierz dokument
roczny.test.badania.kompetencji.dla.klasy.ii.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test kompetencyjny dla klasy II ZSZ
Test kompetencyjny dla klasy II TU
test kompetencji dla klasy II sp, szkoła, nauczanie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, polski
Test sprawdzający poziom wiedzy dla klasy II gimnazjum, testy i sprawdziny, klasa II
TEST DLA KLASY II LICEUM
Roczny plan dla klasy II GIMNAZJUM, RAFAŁ PUDA
TEST DLA KLASY II GRUPA B, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Sprawdzian z edukacji polonistycznej dla klasy II, DLA DZIECI, Klasa 2, klasa II(1)
KRYTERIA WYMOGÓW DLA KLASY II, DLA DZIECI, Klasa 2, klasa II(1)
Plan wychowawczy dla klasy II, DLA DZIECI, Klasa 2, klasa II(1)
Test dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Test kompetencyjny dla klasy I TR
Test z języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum, szkoła, kompetencje, Testy różne, Konspekty l

więcej podobnych podstron