Charakterystyki stanu jałowego - wykresy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

Pobierz dokument
charakterystyki.stanu.jalowego.wykresy.doc
Rozmiar 50 KB

Charakterystyki stanu jałowego

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyka stanu zwarcia

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyka stanu obciążenia

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski i spostrzeżenia

Próba stanu jałowego służy do określenia prądu, strat i współczynnika mocy stanu jałowego. Uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem regularnym, a uzwojenie wtórne jest rozwarte. Do tego stanu zostały wykonane trzy charakterystyki Po, Io, cos = f(U0). Próba zwarcia ustalonego służy do określenia zwarcia. Stanem zwarcia ustalonego transformatora to stan ustalony w którym przy zwartych zaciskach wtórnych do zacisków pierwotnych jest przyłożone napięcie wymuszające i w uzwojeniach transformatora płyną prądy znamionowe. Napięcie które występuje w stanie zwarcia ustalonego nazywa się napięciem zwarcia transformatora. Do tego stanu zostały wykonane trzy charakterystyki I2, P2, cos = f(U2). Pomiary obciążenia transformatora przeprowadza się przy stałym napięciu znamionowym i stałym współczynniku mocy w obwodzie wtórnym. Obciążenie trójpłytowym opornikiem wodnym.

W stanie jałowym możemy zauważyć, że zarówno prąd jak i moc w zależności od napięcia przyrasta liniowo, natomiast cos maleje wraz ze wzrostem prądu. W stanie zwarcia widzimy, że w miarę wzrostu mocy oraz prądu napięcie również rośnie. Jest to przyrost łagodny. Natomiast cos w miarę wzrostu napięcia rośnie na początku gwałtownie a później utrzymuje się na w miarę stałym poziomie. W stanie obciążenia w miarę wzrostu prądu I2 napięcie U2 łagodnie spada, natomiast prąd I1 w miarę wzrostu prądu I2 łagodnie rośnie

Sprawność w miarę wzrostu prądu I2 na do pewnej wartości rośnie a po przekroczeniu tej wartości utrzymuje się na stałym poziomie.


Pobierz dokument
charakterystyki.stanu.jalowego.wykresy.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
referat Charakterystyka cyklu płciowego kobiety, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Podstawy identyfikacji stanu technicznego obiektu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY
spólki osobowe - charakterystyka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Procedura Dopuszczenia Do Obrotu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
mimika twarzy - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
przenoszenie ręczne, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
referat RODZAJE POŁĄCZEŃ W KONSTRUKCJACH MASZYN, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Układy Bezpieczeństwa Biernego W Samochodach Osobowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATE
referat - Mechanizm planowania ruchu i mechanizm kontroli ruchów dowolnych, STUDIA - Kierunek Transp
Referat - Techniki czytania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Podstawowe parametry kontenerów 20 i 40 stopowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY
wspólnotowy obszar celny, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
ocena ryzyka zawodowego kierowcy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
cites - konwencja wszyngtońska, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
tektura wykozystywana na kartony - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Projekt własnej firmy i źródła jej finansowania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Referat Móżdżek i jego znaczenie w koordynacji ruchowej- Fizjoterapia, STUDIA - Kierunek Transport,
Ocena Stanowiska Pracy Elektryk, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Instrukcja Intouch, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

więcej podobnych podstron