gołąb pocztowy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 14.12.2009r.

Ośrodek tematyczny: Przesyłamy wiadomości

Temat dnia: Gołąb pocztowy.

Cele operacyjne:

Uczeń

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: