wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Kraków, dnia 12 września 2005 r.

                                      

Do

                                               Sądu Rejonowego

                                              Wydział Cywilny

                                               w Krakowie

Wnioskodawca: Ludomir Małomirski, zam. W Krakowie , ul. Łapanowska 126.

Uczestnik: Hieronim Putczyn, zam. w Krakowie, ul. Łapanowska 126a.

Wartość przedmiotu wniosku: 150.000 zł

Wniosek

o zniesienie współwłasności nieruchomości

Wnoszę o:

1) zniesienie współwłasności nieruchomości, mającej urządzoną księgę wieczystą KW nr 1763, położonej w Krakowie przy ul. Łapanowskiej 126, o powierzchni 1.700 m2, której współwłaścicielami w równych częściach są Ludomir Małomirski i Hieronim Putczyn, przez podział tej nieruchomości w naturze na dwie równe części, odpowiadające co do swej wartości udziałom uczestników i przyznanie na własność wydzielonych części jednej z nich wnioskodawcy Ludomirowi Małomirskiemu, a drugiej uczestnikowi postępowania Hieronimowi Putczynowi, z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości przez zasądzenie stosownych dopłat;

2) zobowiązanie Hieronima Putczyna do wydania wnioskodawcy Ludomirowi Małomirskiemu przyznanej mu na własność części nieruchomości;

3) zasądzenie od Hieronima Putczyna na rzecz wnioskodawcy Ludomira Małomirskiego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Nieruchomość określona we wniosku stanowi współwłasność w równych częściach wnioskodawcy Ludomira Małomirskiego i Hieronima Putczyna.

Dowód: odpis księgi wieczystej KW nr 1763 z dnia 22 lutego 2005 r.

Ukształtowany - jeszcze przez poprzedników obecnych współwłaścicieli - sposób korzystania z przedmiotu współwłasności umożliwiającej realne i w równym stopniu korzystanie ze wspólnej rzeczy został przez uczestnika postępowania zakwestionowany.

Dowód: odpis pisma Hieronima Putczyna z dnia 4 lutego 2003 r.

Trwałe wyeliminowanie sporu i stabilizacja prawna obu współwłaścicieli wymaga zniesienia współwłasności, zwłaszcza że uczestnik postępowania zamierza - na posiadanej części nieruchomości - podjąć budowę trwale związanego z gruntem garażu i budynku gospodarczego.

Dowód: oględziny nieruchomości.

Proponowany sposób podziału odpowiada wysokości udziałów uczestników i zapewnia racjonalne wykorzystanie nowo tworzonych nieruchomości. Nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami lub z gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Nie pociągnie także za sobą istotnej zmiany rzeczy lub zmniejszenie jej wartości.

Dlatego wniosek jest uzasadniony.

Ludomir Małomirski

Załączniki:

1) odpis księgi wieczystej,

2) odpis pisma Hieronima Putczyna,

3) odpis wniosku.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o wydanie odpisu postanowienia, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dni wolne dla stazysty, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uchylenie postanowienia o uznaniu osoby za zmarla, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu w sprawie cywilnej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uznanie za zmarlego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron