Sprawozdanie 10 Cez, SPRAWOZDANIA czyjeś


0x08 graphic

POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I PODSTAW

TECHNIKI

Nazwisko i imię:

Mirosław Wójcik, Andrzej Wilczyński,

Swierczyńska Justyna, Mariola Sałęga

Wydział: ZiPT

Grupa: 4.3 WT

Data wykonania ćw:

28.05.2001

Nr. ćw:

10

Temat ćwiczenia:

. Silniki jednofazowe

Zaliczenie:

Ocena:

Data:

Podpis:

2.1 Dane znamionowe silnika

Tabela 10,1

Typ

Dane z tabliczki

Dane z obliczeń

Pn

Un

In

cos

nn

Cp

Rp

Rg

Mn

Qn

s

MAF 110-4

W

V

A

 -

%

obr/min

F

Nm

var

%

150

220

1,3

0,9

0,6

1360

7,5

32,1

19,1

0,017

124,66 

 10,2

Mn = Pn/2Π*np = 150/2*3,14*1360=0,017 Nm

0x01 graphic
10,2

2.2Badanie wpływu pojemności kondensatora na własności rozruchowe silnika

0x08 graphic

Tabela 10.2

Lp.

Pomiary

Obliczenia

Cdane

U

Up

Uc

I

Ip

Ig

P1

F1

F2

Mr

Ir

C

F

V

V

V

A

A

A

W

Kg

Kg

Nm

A

F

1

3,7

82

16

106

1,24

10

1,24

94

3,85

3,7

0,28

2,73

300,4

2

7,4

88

35

117

1,22

2,6

1,24

100

4

3,55

0,85

2,68

70,77

3

11,1

84

57

126

1,28

0,82

1,24

112

4,15

3,4

1,42

2,82

20,73

4

14,7

78

80

132

1,4

0,78

1,24

128

4,25

3,25

1,9

3,08

18,82

5

18,4

70

97

130

1,64

0,73

1,27

146

4,3

3,2

2,09

3,61

17,88

6

22

64

110

124

1,64

0,84

1,27

160

4,4

3,15

2,37

3,61

21,57

7

29,4

54

124

94

1,96

0,96

1,27

184

4,25

3,2

2,16

4,49

32,52

Średnica koła pasowego D = 80mm

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic
=0,5*0,08*0,15*9,81*(220/100)2=0,28 Nm

Ir=I*(Un/Uz)= 1,24*(220/100)=2,73 A

0x01 graphic
F

2.3 Próba obciążen

Tabela 10.3

Lp.

Pomiar

Obliczenia

U

Up

Uc

I

Ip

Ig

P1

n

F1

F2

M

P

cos

Q

V

V

V

A

A

A

W

obr/min

kG

kG

Nm

W

%

 

var

1

220

320

412

0,9

0,9

1,22

120

1460

0

0

0

0

0,00

0,61

156

2

220

310

398

1

0,89

1,06

168

1400

1,1

0

0,43

63,01

38,0

0,76

143

3

220

308

382

1,1

0,86

1

212

1380

2

0,2

0,70

101,11

47,6

0,88

113,7

4

220

300

378

1,2

0,82

1

232

1360

2,5

0,2

0,90

128,11

55,2

0,88

124,08

5

220

290

362

1,3

0,8

1,04

260

1320

3

0,3

1,05

145,07

55,7

0,91

117,2

6

220

280

352

1,4

0,78

1,1

280

1300

3,4

0,3

1,21

164,64

58,5

0,91

126,2

7

220

272

348

1,5

0,76

1,2

300

1280

3,8

0,4

1,33

178,18

59,3

0,91

135,3

Przykładowe obliczenia:

M=0,5*0,08*(1,1-0)*9,81=0,43 Nm

P= 2ΠnM=2*3,14*23,33*0,43=63,0 W

cosϕ = P/U*I = 168/220*1=0,76

Q= U*I*sinϕ =220*0,9*(1-cosϕ)= 156 var

Tabela 10.4

Dane

P

I

n

cos

Q

W

A

obr/min

%

var

z tabliczki

150

1,3

1360

0,6

0,9

z pomiarów

145,07

1,3

1320

0,55

0,91

117,2

2.4 Badanie wpływu pojemności na pracę silnika

Tabela10.5

Lp.

Pomiar

Obliczenia

U

Up

Uc

I

Ip

Ig

P1

n

F1

F2

M

P

cos

Q

V

V

V

A

A

A

W

obr/min

kG

kG

Nm

W

%

 

var

1

220

263

373

1,08

0,42

1,26

96

1260

0

0

0

0

0

0,40

218,59

2

220

228

330

1,3

1,28

0,36

216

1240

2,2

0,2

3,80

493,2

23,27

0,76

185,90

Przykładowe obliczenia:

M= 0,5*0,08*(2,2-0,2)*(220/100)2*9,81=3,80 Nm

P = 2ΠnM=6,28*(1240/60) =493,2 W

η=P/P1 *100% = 50,25/216 *100=23,27%

cosϕ= P/U*I = 50,25/220* 1,3 =0,1757

Q=U*I*sinϕ = 220*1,3*(1-cosϕ) =281,55var

Wnioski:

Wzrost pojemności kondensatora wpływa na poprawę współczynnika mocy, oraz maleje kąt ψ zawarty między prądami Ip i Ig.

Obserwując wzrost pojemności kondensatora widzimy że krzywa momentu rozruchowego i prądu rośnie aż do pewnej wartości pojemności, a następnie zaczyna opadać.

W tabeli porównawczej, możemy zauważyć rozbieżności wyników z tabliczki i otrzymanych z pomiarów . Moim zdaniem mogły one powstać dzięki następującym czynnikom :

-niedokładne odczyty z przyrządów pomiarowych,

-trudności w odczytaniu wartości z wykresówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
Miernictwo 10 Protokół Mrozek, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
10 b, SPRAWOZDANIA czyjeś
silnik jednofazowy 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(10), SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
w4m, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc, SPRAWOZDANIA czyjeś
siwex, SPRAWOZDANIA czyjeś
MetodyNumeryczne, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron