wskazniki elastycznosc popytu i podazy, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia

Pobierz dokument
wskazniki.elastycznosc.popytu.i.podazy.pomoc.doc
Rozmiar 46 KB

Elastyczność cenowa popytu

I Ep I = nieskończoność

Popyt doskonale elastyczny

I Ep I > 1

Popyt stosunkowo elastyczny

I Ep I = 1

Popyt jednostkowy= neutralny= wprost proporcjonalny

I Ep I < 1

Popyt stosunkowo nieelastyczny

I Ep I = 0

Popyt doskonale nieelastyczny

Czynniki wpływające na elastyczność cenową popytu

POPYT ELASTYCZNY

POPYT NIEELASTYCZNY

Dobra luksusowe

Dobra podstawowe

Cena wysoka

Cena niska

Duża ilość substytutów

Mała ilość (lub brak) substytutów

Długi okres czasu

Krótki okres czasu

Wysokie wydatki na dane dobro

Niskie wydatki na dane dobro

Elastyczność mieszana popytu

Em < 0

Dobra komplementarne

Em = 0

Dobra niezależne

Em > 0

Dobra substytucyjne

Elastyczność dochodowa popytu

Ed < 0

Dobra niższego rzędu

Ed > 0

Dobra normalne

0 <Ed < 1

Dobra podstawowe

Ed > 1

Dobra wyższego rzędu( luksusowe)

Elastyczność cenowa podaży

Es > 1

Krzywa podaży elastyczna

( przechodzi przez oś OY , oś rzędnych)

Es = 1

Elastyczność jednostkowa

(przechodzi przez początek układu współrzędnych)

Es< 1

Krzywa podaży nieelastyczna

(przechodzi przez oś OX, oś odciętych)

Elastyczność popytu i zmiany przychodów przedsiębiorstw

Elastyczność popytu

Cena

Cena

│Ep│> 1

Przychód całkowity

Przychód całkowity

│Ep│< 1

Przychód całkowity

Przychód całkowity

│Ep│= 1

Przychód całkowity = const

Przychód całkowity= const

Elastyczność popytu a przychód marginalny

Elastyczność cenowa popytu

Przychód marginalny

│Ep│> 1

MR=0

Ep│< 1

MR>0

│Ep│= 1

MR<0


Pobierz dokument
wskazniki.elastycznosc.popytu.i.podazy.pomoc.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
RAMOWY PROGRAM PRZEDMIOTU, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw 2 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw3 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw6 zad1, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw 1 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw4 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
W3 Elastycznosc popytu i podazy
elastycznosc popytu i podazy
Elastyczność popytu i podaży
07 Elastyczność popytu, podaży zadaniaid 6714
III-ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY, Studia Politechnika, Zarzadzanie, Mikroekonomia
elastycznosc popytu i podazy
Elastyczność popytu i podaży
Badanie Rynku, POMOC DLA STUDENTA
3 ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY
Mikroekonomia wykład 3 2010b Rynek elastyczność popytu i podaży

więcej podobnych podstron