wniosek o dni wolne dla stazysty, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


………………………… ……………….; dnia ……………

………………………… miejscowość, data

…………………………

wnioskodawca

…………………………….

…………………………….

…………………………….

oznaczenie pracodawcy

Wniosek o udzielenie dni wolnych dla stażysty

Na podstawie art. 53 pkt 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wnoszę o udzielenie mi ……. Dni wolnych

…………………….. podpis stażystyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o wydanie odpisu postanowienia, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uchylenie postanowienia o uznaniu osoby za zmarla, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu w sprawie cywilnej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uznanie za zmarlego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron