T-6. TiS semestr 2 - Przedsiębiorstwo spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja


6. Przedsiębiorstwo spedycyjne

Struktura podmiotowa polskiego rynku usług spedycyjnych, po okresie dynamicz­nego wzrostu liczby spedytorów w latach dziewięćdziesiątych, wchodzi w fazę stabilizacji. Ówczesne prawodawstwo tworzyło bardzo liberalne warunki dostępu do rynku spedycyjnego - nie występowały ograniczenia, takie jak koncesje czy zezwolenia. Większość czynników charakteryzujących rynek (liczba zarejestrowanych spedytorów, liczba realizowanych przez nich usług oraz liczba usług na rynku transportowym ogółem) zmienia się w tym samym kierunku - rośnie, ale w różnym tempie.

Bardzo dobra koniunktura gospodarcza w ostatnich latach (szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej - 1 maja 2004) wpływa bezpośrednio na rozwój rynku Transport -Spedycja - Logistyka. W Polsce w roku 2006 tempo wzrostu PKB (produkt krajowy brutto) wyniosło 6,1%, m.in. dzięki napływowi do Polski dużych inwestycji zagranicznych, co w efekcie wpłynęło na wzrost obrotów handlu zagranicznego i równocześnie sprzyjało rozwojowi branży Transport - Spedycja - Logistyka.

Na rynek usług spedycyjnych składają się dwie grupy podmiotów:

Zdarza się, że na rynku usług spedycyjnych przedsiębiorstwa spedycyjne reprezentują jednocześnie stronę podażową oraz popytową, tzn. stają się zleceniodawcą w stosunku do innych przedsiębiorstw spedycyjnych czy transportowych w celu wykonania kompleksowych usług wobec swoich klientów.

Działalność spedycyjna obejmuje szereg czynności, które umownie dzieli się na:

Za spedycję właściwą uważa się wykonywanie następujących czynności:

Spedytor, organizując czynności przemieszczania, staje się odpowiedzialny za wykonanie na rzecz przesyłki:

Czynności dodatkowe obejmują:

W wypadku, gdy firma spedycyjna wykonuje tylko czynności określone mianem spedycji właściwej, jest tzw. spedytorem czystym. Jeżeli natomiast jest w stanie własnymi środkami przewozowymi wykonywać czynności przemieszczania oraz czynności dodatkowe, realizuje tzw. spedycję mieszaną.

Kolejnym elementem wiążącym się bezpośrednio z działalnością spedytora są generowane przez niego koszty oraz przychody przedsiębiorstwa spedycyjnego. Obie te kategorie wynikają przede wszystkim z wykonywanych przez spedytora czynności, do których głównie należą:

1 lipca 1858 r. Carl Hartwig, obywatel Wielkiego Księstwa Poznańskiego, mieszkaniec Poznania, zapisał w rejestrze handlowym swoją firmę spedycyjną. Jest to jedna z najstarszych i największych firm spedycyjnych działających na terenie Polski.

Spedytor to jednostka gospodarcza zajmująca się organizowaniem przemieszczania towaru na trasie od dostawcy do odbiorcy.

Podsumowanie

Spedycja to każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia.

Pytania kontrolne

  1. Jaki wpływ na rozwój branży transport - spedycja - logistyka miało wejście Polski do Unii Europejskiej?

  2. Jakie podmioty gospodarcze tworzą rynek usług spedycyjnych?

  3. Co to jest spedycja właściwa?

  4. Co wchodzi w skład czynności przemieszczania i czynności dodatkowych?

  5. Z czego wynikają koszty oraz przychody przedsiębiorstwa spedycyjnego?

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
T-2. TiS semestr 2 - Czynności spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
T-7. TiS semestr 2 - Prawne aspekty działalności spedycyjnej, Logistyka, Transport i spedycja
T 13 TiS semestr 2 Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej
Przewozy ładunków, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiors
T 8 TiS semestr 2 Świadczenie usług transportowo spedycyjnych w świetle kodeksu hanslowego
spółka komandytowa - tabela - konkretne informacje, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR
różnice między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SE
Spółka komandytowa ustwa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Zarządzanie przedsiębio
ładunki w tonach, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiorst
T.17 Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych, Podstawy logistyki, Trans
ALGORYTM PROCESU DECYZYJNEGO, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Zarządzanie przedsi
18 logistyka transportu i spedycji
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
!Koszty logistyczne - MWSLiT 2007, Szkoła materiały, Logistyka, Transport i spedycja
Mam do sprzedania prace z logistyki, Studia logistyka transport spedycja
Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron