Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Pobierz dokument
wniosek.o.zwolnienie.od.kosztow.sadowych.doc
Rozmiar 51 KB

,

miejscowość data

Do

Sądu Rejonowego

w

Wydział I Cywilny

Powód:

zam.

Pozwany:

zam.

Wartość przedmiotu sporu

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Wnoszę o:

zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie przeciwko

o zapłatę kwoty

(słownie

Uzasadnienie

Od

jestem bezrobotny. Moim jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek dla bezrobotnych

w kwocie

dowód: zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Znaczną część tych pieniędzy muszę przeznaczyć na lekarstwa - od dłuższego czasu choruję na

dowód: zaświadczenie lekarskie.

Ponieważ moja choroba wymaga częstych wizyt u lekarza oraz zabiegów rehabilitacyjnych mam problemy

ze znalezieniem pracy. Miesięcznie przeznaczam na leczenie sumę ok.

Nie mam żadnego majątku ruchomego ani nieruchomego. Mieszkam w mieszkaniu lokatorskim, a opłaty związane

z jego utrzymaniem stanowią sporą część moich skromnych dochodów.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak w tytule.

Imię i nazwisko

podpis powoda

Załączniki:

1. zaświadczenie z Urzędu Pracy.

2. rachunki za lekarstwa.

3. zaświadczenie lekarskie.


Pobierz dokument
wniosek.o.zwolnienie.od.kosztow.sadowych.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTOW SADOWYCH
16 wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, testy, cywilne
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych
36 Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (2)
14 Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, DOKUMENT
Wzory wniosków, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, Siedlce, 20 lipca 2005 r
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTOW SADOWYCH
Wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o zwolnienie od kosztów, PRAWO, Umowy

więcej podobnych podstron