Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia - sciany, Projekt Z Budownictwa Og˙lnego


2.2.1 Ściana wewnętrzna nośna

III kondygnacji :

0x01 graphic

Pphg siła od reakcji ze stropodachu z prawej :

gdzie : Nvg -siła działająca do połowy wysokości ściany,

evg -mimośród siły Nvg,

Pl/phg -siła od stropodachu z lewej i prawej strony,

el/phg -mimośród siły Pl/phg z lewej i prawej strony.

gdzie : Nvd -siła działająca na całą wysokość ściany,

evd -mimośród siły Nvd,

gdzie : es -mimośród siły podłużnej otrzymanej z obliczeń statycznych,

eg -mimośród siły podłużnej działającej z góry,

ed -mimośród siły podłużnej działającej z dołu.

gdzie :

en -mimośród przypadkowy,

e0 -mimośród początkowy.

Wysokość kondygnacji obliczamy wg wzoru :

gdzie :χv -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi pionowych,

χh -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi poziomych,

lk -wysokość kondygnacji w świetle.

l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle.

Sprawdzenie stosunku oraz w celu odczytania wartości współczynnika wyrażającego wpływ mimośrodu, smukłości i obciążeń długotrwałych na nośność elementu.

gdzie : l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle,

e0 -mimośród początkowy,

h -wysokość przekroju poprzecznego obliczanego

muru.

Na podstawie tablicy 5 odczytano wartość współczynnika ϕ=0,77

Obliczenie wytrzymałości muru niezbrojonego na ściskanie Rm które obliczamy wg wzoru :

gdzie :

Rmk -charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie muru niezbrojonego zależna od wytrzymałości średniej pustaka na ściskanie i wytrzymałości zaprawy na ściskanie,

mm -współczynnik korekcyjny,

γm1, γm -współczynniki materiałowe dla muru.

Przyjęto wytrzymałość pustaków na ściskanie równą 15MPa, oraz markę zaprawy 3, wtedy

Rmk=2,8 MPa oraz Rm. Na tej podstawie określono również cechę sprężystości muru αm.=1000.

Nośność muru na ściskanie obliczamy wg wzoru :

gdzie :Rm -wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie,

Fm -pole poprzeczne muru,

NOŚNOŚĆ ZACHOWANA *

2.2.2. Ściana wewnętrzna nośna

II kondygnacji :

0x01 graphic

Plhg -siła od reakcji ze stropu z lewej strony :

Pphg siła od reakcji ze stropu z prawej :

gdzie :

R− reakcja obliczeniowa od stropu,

a− rozstaw belek stropu Fert-40

gdzie : N*vg -siła działająca do połowy wysokości ściany,

evg -mimośród siły N*vg,

Pl/phg -siła od stropu z lewej i prawej strony,

el/phg -mimośród siły Pl/phg z lewej i prawej strony.

gdzie : Nvd -siła działająca na całą wysokość ściany,

evd -mimośród siły Nvd,

gdzie : es -mimośród siły podłużnej otrzymanej z obliczeń statycznych

eg -mimośród siły podłużnej działającej z góry

ed -mimośród siły podłużnej działającej z dołu

gdzie :

en -mimośród przypadkowy

e0 -mimośród początkowy

Wysokość kondygnacji obliczamy wg wzoru :

gdzie :χv -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi pionowych,

χh -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi poziomych,

lk -wysokość kondygnacji w świetle.

l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle.

Sprawdzenie stosunku oraz w celu odczytania wartości współczynnika wyrażającego wpływ mimośrodu, smukłości i obciążeń długotrwałych na nośność elementu.

gdzie : l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle,

e0 -mimośród początkowy,

h -wysokość przekroju poprzecznego obliczanego

muru.

Na podstawie tablicy 5 odczytano wartość współczynnika ϕ=0,85

Obliczenie wytrzymałości muru niezbrojonego na ściskanie Rm które obliczamy wg wzoru :

gdzie :

Rmk -charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie muru niezbrojonego zależna od wytrzymałości średniej pustaka na ściskanie i wytrzymałości zaprawy na ściskanie,

mm -współczynnik korekcyjny,

γm1., γm -współczynniki materiałowe dla muru.

Przyjęto wytrzymałość pustaków na ściskanie równą 15MPa, oraz markę zaprawy 3, wtedy

Rmk=2,8 MPa oraz Rm. Na tej podstawie określono również cechę sprężystości muru αm.=1000.

Nośność muru na ściskanie obliczamy wg wzoru :

gdzie :Rm -wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie,

Fm -pole poprzeczne muru,

NOŚNOŚĆ ZACHOWANA *

Ściana wewnętrzna nośna

I kondygnacji :

0x01 graphic

Plhg -siła od reakcji ze stropu z lewej strony :

Pphg siła od reakcji ze stropu z prawej :

gdzie : R- reakcja obliczeniowa od stropu (poz.1.2.4)

a- rozstaw belek stropu Fert-40

gdzie : N**vg -siła działająca do połowy wysokości ściany,

evg -mimośród siły N**vg,

Pl/phg -siła od stropu z lewej i prawej strony,

el/phg -mimośród siły Pl/phg z lewej i prawej strony.

gdzie : Nvd -siła działająca na całą wysokość ściany,

evd -mimośród siły Nvd,

gdzie : es -mimośród siły podłużnej otrzymanej z obliczeń statycznych,

eg -mimośród siły podłużnej działającej z góry,

ed -mimośród siły podłużnej działającej z dołu.

gdzie :

en -mimośród przypadkowy,

e0 -mimośród początkowy.

Wysokość kondygnacji obliczamy wg wzoru :

gdzie :χv -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi pionowych,

χh -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi poziomych,

lk -wysokość kondygnacji w świetle,

l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle.

Sprawdzenie stosunku oraz w celu odczytania wartości współczynnika wyrażającego wpływ mimośrodu, smukłości i obciążeń długotrwałych na nośność elementu.

gdzie : l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle,

e0 -mimośród początkowy,

h -wysokość przekroju poprzecznego obliczanego

muru.

Na podstawie tablicy 5 odczytano wartość współczynnika ϕ=0,82

Obliczenie wytrzymałości muru niezbrojonego na ściskanie Rm które obliczamy wg wzoru :

gdzie :

Rmk -charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie muru niezbrojonego zależna od wytrzymałości średniej pustaka na ściskanie i wytrzymałości zaprawy na ściskanie,

mm -współczynnik korekcyjny,

γm1., γm -współczynniki materiałowe dla muru.

Przyjęto wytrzymałość pustaków na ściskanie równą 15MPa, oraz markę zaprawy 3, wtedy

Rmk=2,8 MPa oraz Rm. Na tej podstawie określono również cechę sprężystości muru αm.=1000.

Nośność muru na ściskanie obliczamy wg wzoru :

gdzie :Rm -wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie,

Fm -pole poprzeczne muru,

NOŚNOŚĆ ZACHOWANA *

2.2.4 Ściana wewnętrzna nośna

piwnicy :

0x01 graphic

Plhg -siła od reakcji ze stropu z lewej strony :

gdzie :

Pphg siła od reakcji ze stropu z prawej :

R− reakcja obliczeniowa od stropu,

a− rozstaw belek stropu Fert-40.

gdzie : N***vg -siła działająca do połowy wysokości ściany,

evg -mimośród siły N***vg,

Pl/phg -siła od stropu z lewej i prawej strony,

el/phg -mimośród siły Pl/phg z lewej i prawej strony.

gdzie : Nvd -siła działająca na całą wysokość ściany,

evd -mimośród siły Nvd,

gdzie : es -mimośród siły podłużnej otrzymanej z obliczeń statycznych,

eg -mimośród siły podłużnej działającej z góry,

ed -mimośród siły podłużnej działającej z dołu.

gdzie :

en -mimośród przypadkowy,

e0 -mimośród początkowy.

Wysokość kondygnacji obliczamy wg wzoru :

gdzie :χv -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi pionowych,

χh -wsp. wyrażający wpływ usztywnienia muru wzdłuż krawędzi poziomych,

lk -wysokość kondygnacji w świetle.

l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle.

Sprawdzenie stosunku oraz w celu odczytania wartości współczynnika wyrażającego wpływ mimośrodu, smukłości i obciążeń długotrwałych na nośność elementu.

gdzie : l0 -wysokość obliczeniowa kondygnacji w świetle,

e0 -mimośród początkowy,

h -wysokość przekroju poprzecznego obliczanego

muru.

Na podstawie tablicy 5 odczytano wartość współczynnika ϕ=0,855

Obliczenie wytrzymałości muru niezbrojonego na ściskanie Rm które obliczamy wg wzoru :

gdzie :

Rmk -charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie muru niezbrojonego zależna od wytrzymałości średniej pustaka na ściskanie i wytrzymałości zaprawy na ściskanie,

mm -współczynnik korekcyjny,

γm1., γm -współczynniki materiałowe dla muru.

Przyjęto wytrzymałość pustaków na ściskanie równą 15MPa, oraz markę zaprawy 3, wtedy

Rmk=2,8 MPa oraz Rm. Na tej podstawie określono również cechę sprężystości muru αm.=1000.

Nośność muru na ściskanie obliczamy wg wzoru :

gdzie :Rm -wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie,

Fm -pole poprzeczne muru,

NOŚNOŚĆ ZACHOWANA *Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia (4), 1
Budownictwo Ogolne (rok III) 2, Obliczenia (2), Poz. 2.0 Stropy.
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia (3), Poz. 2.0 Stropy.
Opis techniczny do projektu architektoniczno, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Złota, złota, B
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (4), Projekt 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Budownictwo Ogolne (rok II), Obliczenia cieplno-wilg (2), Krzysztof Banach BLII mgr
Budownictwo Ogolne (rok III), Spis tresci, Spis tre˙ci
obróbka ciepla wału, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, PKM, Projekty PKM I +
Mechanika Budowli II - Projekty (rok III), Mechanika - Zadanie Projektowe Nr1, Politechnika Gdańska
zmora, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, PKM, Projekty PKM I + PKM II MEGA KO
Projekt mechanizmu śruboweg2, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, PKM, Projekty
Politechnika Radomska im, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, PKM, Projekty PK
projekt8 przekładnia zębata otwarta2, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, PKM,
Przekładnia zębata otwarta, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, PKM, Projekty P
krzys, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, PKM, Projekty PKM I + PKM II MEGA KO

więcej podobnych podstron