Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (4), Projekt 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.


0x01 graphic

POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGOPROJEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

3 KONDYGNACYJNY

WYKONAŁ SPRAWDZIŁ

Zbigniew SZUCHNICKI

GDAŃSK 1998-06-19

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego

zrealizowanego w technologii tradycyjnej

zlokalizowanego w Stężycy

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Dane projektu otrzymane wraz z rysunkiem rzutu typowej kondygnacji z KATEDRY

BUDOWNICTWA OGÓLNEGO , w ramach projektu dla 4 semestru studiów magisterskich.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmował wykonanie rysunków architektoniczno-budowlanych oraz

konstrukcyjnych wybranych elementów budynku. Projekt zawiera również obliczenia cieplno-

wilgotnościowe przeprowadzone dla wybranych elementów budynku..

3.0 LOKALIZACJA:

Budynek zlokalizowany w Stężycy.

4.0 WARUNKI GRUNTOWE:

Budynek posadowiony jest na gruntach o q=0,18 MPa

 1. DANE OGÓLNE:

Budynek jednobryłowy o wymiarach w rzucie poziomym b=1398 cm l=1758 cm. Jest to budynek

wielorodzinny , zawierający 6 mieszkań oraz całkowicie podpiwniczony.

 1. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

 1. FUNDAMENTY:

Ławy fundamentowe wykonano jako żelbetowe , betonowane betonem B15, posadowione na

warstwie 10cm chudego betonu B7.5 . Ławy zbrojone są prętami Φ12 ze stali klasy AI o znaku

St3Sx. oraz strzemionami ze stali klasy A0 o znaku St0S Φ6.Wymiary fundamentów pod trzonem

kominowym wynikają z parametrów komina.

 1. ŚCIANY:

Ściany zewnętrzne wielowarstwowe wykonane z pustaków UNIMAX grubości 29 cm i cegły pełnej

grubości 12 cm układanych na zaprawie cementowo-wapiennej o marce 35.

Ściany :

-zewnętrzne nośne i osłonowe wielowarstwowe : 8 cm izolacja styropianowa

-wewnętrzne nośne: pustak UNIMAX grubości 29 cm

-działowe 12 cm gazobeton

 1. SCHODY:

Zaprojektowano schody monolityczne dwubiegowe na belkach spocznikowych. Grubość płyty

spocznikowej przyjęto 10 cm .

 1. NADPROŻA:

Zaprojektowano nadproża z prefabrykatów L-19. Wygląd oraz sposób ułożenia nadproży

przedstawiony został na rysunku szczegółów.

 1. WIEŃCE:

Przewidziano wieńce żelbetowe wykonane z betonu klasy B20 , zbrojone stalą żebrowaną klasy A3

o znaku 34GS.

 1. STROPY:

Zaprojektowano stropodach niewentylowany - układ warstw stropodachu pokazano na rysunku.

6.6.2 Strop międzykondygnacyjny gęstożebrowy TERIVA II.

Grubość stropu wynosi 34 cm . Wymiary i schemat pokazany na rysunku .

 1. TYNKI:

Przewidziano tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo - wapienne o gr.1,5cm III kategorii.

 1. POSADZKI:

W zależności od rodzaju pomieszczenia:

-dla łazienek - płytki ceramiczne,

-dla piwnic lokatorskich - posadzka betonowa,

-dla pozostałych pomieszczeń parkiet dębowy o grubości 2,0 cm. lub wykładzina podłogowa

PVC ze spienioną warstwą izolacyjną

 1. STOLARKA BUDOWLANA :

 1. Stolarka okienna -wykonana według katalogu firmy SOKÓŁKA S.A. - „Okna i drzwi

balkonowe trzyszybowe i dwuszybowe jednoramowe wg Świadectwa Nr „Og-269/93”.

6.9.2 Stolarka drzwiowa - wykonana według katalogu firmy STOLBUD SOKÓŁKA S.A. - „ Drzwi i

skrzydła płytowe drewniane wewnętrzne przylgowe wg BN - 77/7151 - 08 Świadectwa ITB nr

812/90 I nr 947/93 .

 1. INSTALACJE BRANŻOWE:

Według oddzielnego projektu branżowego .

 1. OBRÓBKI BLACHARSKIE:

Wykonana z blachy stalowej - ocynkowanej , zabezpieczonej farbami rdzochronnymi - średnica

rynny Φ 18 mm i rury spustowej Φ 13 mm .

 1. ROBOTY MALARSKIE:

Przewidziano malowanie pomieszczeń 2x farbą emulsyjną ( pomieszczenia mokre 3x ). Ściany i

sufity w piwnicy gruntowane mlekiem wapiennym.


OBLICZENIA

WILGOTNOŚCIOWO - CIEPLNE

Opis warstwy przegrody

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Grubość

Warstwy dj

[m.]

Współczynnik

przewodności

cieplnej

λj [ W/mK ]

Opór cieplny

przegrody

Rj =djj

[ m2K/w]

Przyrost

temperatury

Δtj

Temperatura

[°C]

Powietrze zewnętrzne

-

-

-

-

-16,00

Współczynnik napływu ciepła

-

23,000

0,040

0,54

-15,46

Tynk cementowo - wapienny

0,015

0,820

0,0183

0,25

-15,21

Cegła pełna

0,120

0,780

0,154

2,06

-13,15

Styropian

0,080

0,045

1,778

23,82

+10,67

Pustak UNIMAX

0,290

0,520

0,558

7,48

+18,15

Tynk cementowo - wapienny

0,015

0,820

0,018

0,25

+18,40

Współczynnik przejmowania ciepła

-

8,100

0,120

1,60

+20

Powietrze wewnętrzne

-

-

-

∑R=2,687 S=36,00

Opis warstwy przegrody

Stropodach niewentylowany

Grubość

Warstwy dj

[m.]

Współczynnik

przewodności

cieplnej

λj [ W/mK ]

Opór cieplny

przegrody

Rj =djj

[ m2K/w]

Przyrost

temperatury

Δtj

Temperatura

[°C]

Powietrze zewnętrzne

-

-

-

-

-16

Współczynnik napływu ciepła

-

23,000

0.040

0,34

-15,66

Gładź cementowa

0,03

1,800

0,017

0,14

-15,52

Keramzyt

0,30

0,420

0,714

6,09

-9,43

Styropian

0,09

0,045

2,000

17,07

+7,64

Strop Tariva II

0,34

0,26

1,308

11,16

+18,8

Tynk cementowo - wapienny

0,015

0,820

0,019

0,16

+18,98

Współczynnik przejmowania ciepła

-

8.100

0,120

1,02

+20

Powietrze wewnętrzne

-

-

-

-

-

∑R= 4,218

Opis warstwy przegrody

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Grubość

Warstwy dj

[m.]

Temperatura

[°C]

Ciśnienie pary

Nasyconej

pn [ hPa ]

Współczyn.

przepu. Pary

wodnej δj 10-4

[g/mh hPa ]

Opór dyfuzyjny

rj = djj

[m2h hPa/g ]

Przyrost

ciśnienia

Δpj [hPa]

Ciśnienie pary

rzeczywistej

p [ hPa ]

Powietrze zewnętrzne

-

-16,00

1,50

-

-

-

-

Współczynnik napływu ciepła

-

-15,46

1,61

-

-

-

-

Tynk cementowo - wapienny

0,015

-15,21

1,65

45

3,33

0,371

1,27

Cegła pełna

0,120

-13,15

1,98

105

11,43

1,273

1,64

Styropian

0,080

+10,67

12,87

12

66,67

7,423

2,91

Pustak UNIMAX

0,290

+18,15

20.79

150

19,33

2,152

10,34

Tynk cementowo - wapienny

0,015

+18,40

21.19

45

3,33

0,371

12,50

Współczynnik przejmowania ciepła

-

+20

23,40

-

-

-

12,87

Powietrze wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

12,87

Σ rj =104,18Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (3)
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia - sciany, Projekt Z Budownictwa Og˙lnego
Obliczenia cieplno-wilg (4), BUDOWNICTWO, INŻ, semestr 3, Budownictwo Ogólne, Budownictwo Ogolne (ro
Budownictwo Ogolne (rok II), Obliczenia cieplno-wilg (2), Krzysztof Banach BLII mgr
inny projekt, Opis techniczny na bo, Projekt 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Opis techniczny do projektu architektoniczno, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Złota, złota, B
Opis techniczny projektu architektoniczno, geodezja, ROK II, Zarys budownictwa
opis techniczny Ania, Budownictwo UTP, rok II, semestr 4, Konstrukcje Betonowe, strop
ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ - KONSTRUKCJA BUDYNKU, Budownictwo, Budownictwo ogólne, BO II, projektowanie, stro
Opis Techniczny (5), BUDOWNICTWO, Inżynierka, semestr 3, Budownictwo ogólne, Bo sem3, Opisy technicz
A18I II Metody - techniki projekcyjne i analiza, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 04 (lato)
plik 1179231479, Budownictwo, ROK II, Geologia, Geologia projekt

więcej podobnych podstron