Anatomia Patologiczna - Choroby Świń - Ćwiczenie 2, weterynaria 3 rok WROC, semestr 6, Apy 2 sem


RÓŻYCA ŚWIŃ (Rusiopathia suum)

Etiologia:

Erysipelotrix rusiopathiae s. Erysipelotrix insidiosa

Namnażać może się poza organizmem w odpadkach organicznych (w wysokiej temperaturze)

Wydalany jest z kałem, moczem i śliną

Chorują zwierzęta w wieku: 3 miesiące - 1 roku

Zakażenie

Czynniki predysponujące:

 1. wysoka temperatura otoczenia (przegrzanie, szybkie namnażanie drobnoustrojów w środowisku zewnętrznym

 2. zmiana żywienia

 3. intoksykacja subkliniczna aflatotoksynami (Mykotoksyny - fusarium)

Mechanizm działania Erysipelotrix rusiopathie

Postać pokrzywkowa

Postać posocznicowa

Postać ostra

Postać przewlekła

Badanie bakteriologiczne:

 1. z kilku stawów

 2. śledzionę

 3. nerki

 4. kość długą

Rozpoznanie:

  1. wysoka gorączka

  2. plamiste przekrwienia skóry

  3. zapalenia żołądka

  4. zapalenie jelit cienkich

  5. przekrwienie węzłów chłonnych

  6. przekrwienie śledziony

  7. krwotoczne zapalenie nerek

PASTERELOZA ŚWIŃ (Pasteurellosis suum) - Posocznica Krwotoczna Świń - Zaraza Świń

Etiologia:

Pasteurella multocida

Chorują - zwierzęta w wieku: 5-6 miesięcy, najczęściej pod koniec lata i na jesień

Zakażenie:

 1. zakażenie na drodze autoinfekcji (przy spadku odporności)

 2. zakażenie drogą aerogenną

Objawy:

1. Postać ostra:

 1. duszność (przyjmowanie pozycji siedzącego psa)

 2. tachykardia

 3. obrzęk okolicy gardła

 4. brak apetytu

 5. pienisto-krwisty wypływ z nosa

2. Postać przewlekła:

 1. suchy kaszel

 2. śluzowaty wyciek z nosa

 3. charczący oddech

 4. biegunka

 5. obrzęk stawów

 6. śmierć

Zmiany AP:

  1. Postać nadostra

      1. błony śluzowe - przekrwienie + wybroczyny

      2. błony surowicze - przekrwienie + wybroczyny

      3. jamy ciała - zwiększona ilość płynów

  1. Postać ostra

      1. tkanka łączna okołogardłowa - obrzęk galaretowaty (żółty lub różowy)

      2. tkanka łączna okołokrtaniowa - obrzęk galaretowaty

      3. płuca - obrzęk tkanki międzyzrazikowej + rozwój zapalenia włóknikowo-krwotocznego płatów podstawowych i sercowych (zraziki są suche, marmurkoawte, często z martwakami)

      4. opłucna - wysięk włóknikowy

      5. osierdzie - wysięk włóknikowy

      6. węzły śródpiersiowe - obrzękłe i przekrwione

  2. Postać przewlekła

      1. wychudzenie

      2. płuca - martwaki i jamy wypełnione cuchnącą masą z przetokami do oskrzeli

      3. stawy - ropne zapalenie stawów

Badanie bakteriologiczne

SALMONELOZA ŚWIŃ (Paratyphus suum)

Etiologia:

       1. Salmonella choleraesuis

       2. Salmonella typhimurium

       3. 0x08 graphic
        Salmonella dublin

       4. Salmonella enteritidis rzadziej

Zakażenie

Mechanizm

1) Salmonela wytwarza enterotoksynę

0x08 graphic

salmonela dostaje się do enterocytu wzmożona synteza prostaglandyn

0x08 graphic

prostaglandyny stymulują cyklazę adenylową co powoduje wzrost poziomu cAMP

0x08 graphic
0x08 graphic

wzmożona sekrecję chlorków i zmniejszenie resorpcji wody i sodu

0x08 graphic
0x08 graphic

biegunka

   1. 0x08 graphic
    0x08 graphic
    0x08 graphic
    Miejscowe uwalnianie endotoksyny powoduje powstanie zakrzepicy naczyń bł. śluz.

martwica nabłonka i zmiany zapalne błony śluzowej

Endotoksyny w postaci posocznicowej wywołują w surowicy krwi:

 1. aktywację dopełniacza

 2. agregację płytek krwi

 3. koagulację włóknika

 4. taksję leukocytów

 5. inicjację procesu zapalnego

Postać posocznicowa:

Objawy:

 1. podwyższona temperatura

 2. brak apetytu

 3. nieżyt spojówek

 4. przekrwienie skóry brzucha i uszu

 5. wodnista, żółta biegunka po 3-4 dniach

Zmiany AP:

  1. skóra uszu i brzucha, wewnętrznej powierzchni ud, ogona sinica

  2. błona śluzowa żołądka przekrwiona

  3. śledziona obrzmiała, przerosła, ciemnoniebieska

  4. wątroba obrzmiała, usiana drobnymi ogniskami martwicy

  5. węzły chłonne krezkowe wilgotne i obrzmiałe

  6. płuca zasinione, tęgiej konsystencji

  7. okrężnica zapalenie nieżytowe przechodzące w zapalenie włóknikowe

  8. nerki wybroczyny w korze nerki

  9. otrzewna wybroczyny pod otrzewną, surowiczo-włóknikowy wysięk w jamie otrzewnowej

Zmiany histopatologiczne:

  1. wątroba i śledziona - skupiska histiocytów wokół ognisk martwicy skrzepowej

  2. błona śluzowa żołądka, skóry, kłębek nerkowy, płuc - zakrzepy włóknikowe

  3. śledziona i węzły chłonne - pobudzenie śródbłonka naczyniowego

Badanie bakteriologiczne:

- posiewy z wątroby i śledziony czysta hodowla salmonelli

Postać jelitowa

Objawy:

 1. wodnista, żółta biegunka, czasem z domieszką krwi

 2. gorączka

 3. zanik apetytu

 4. odwodnienie

 5. charłactwo

 6. nosicielstwo

Zmiany AP:

  1. jelito ślepe - martwicowe zapalenie (colitis i typhlitis) - ogniskowe lub rozlane (powstają szaro-żółte masy martwicze na powierzchni chropowatej i przekrwionej błony śluzowej

  2. węzły chłonne krezkowe - obrzmiałe i wilgotne

  3. guziczkowate owrzodzenia - w cofających się zmianach

  4. jelito biodrowe - błona śluzowa - przekrwiona, chropowata. treść - wodnista

  5. wątroba - niezmieniona

  6. śledziona - niezmieniona

Zmiany histopatologiczne:

  1. martwica nabłonka powierzchniowego i krypt - jelita grubego

  2. liczne histiocyty - w lamina propria i lamina submucosa

  3. zakrzepy włóknika

  4. martwica grudek chłonnych

  5. guzki paratyfusowe w wątrobie

Badanie bakteriologiczne:

pobieramy:

Postacie nietypowe

   1. postać nerwowa