Rafał Polak 12k2 lab2, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sprawozdania

Pobierz dokument
rafal.polak.12k2.lab2.inzynieria.doc
Rozmiar 59 KB

Systemy operacyjne

Rafał Polak 12k2

Laboratorium Komputerowe nr.2

TEMAT: Środowisko Linux - systemy plików

W systemie Centos katalog użytkownika posiada nazwę home i znajduje się w katalogu głównym zwierającym wszystkie foldery i pliki. Oprócz folderu użytkownika po zalogowaniu i uruchomieniu Midnight Commander zostajemy przekierowani do folderu administratora root.

Celem drugiego ćwiczenia będzie opanowanie pracy na plikach. Rozpoczniemy pracę na swoim pliku od jego utworzenia i zapisaniu w nim jakiś wartości.

  1. FOLDERY

Tworzymy plik w folderze administratora. Aby sprawdzić w jakim folderze się znajdujemy wykorzystujemy polecenie „pwd” . Aby przejść do odpowiedniego katalogu skorzystamy z polecenia „cd” . Wpisanie samego polecenia przerzuca nas folder powyżej. Aby przejść do wybranego przez nas folderu wpisujemy:

cd /nazwa_folderu ewentualnie ścieżka dostępu cd xx/yy/folder

0x01 graphic

Wykorzystane polecenia:

- pwd

- cd /nazwa_folderu

- cd

  1. PLIKI

Aby utworzyć plik wchodzimy do folderu w którym chcemy by się znajdował. Możemy podczas tworzenia wprowadzić dane do pliku, lub wyedytować go w późniejszym czasie.

Wymagane polecenia do zrealizowania celu:

- cat > nazwa_pliku <treść pliku> (jeżeli chcemy od razu wprowadzić dane)

CTRL+D - zakończenie polecenia

- ls -l / ls -la (lista plików w katalogu / lista plików wraz z ukrytymi w katalogu ) - opcja do

sprawdzenia utworzenia naszego pliku.

- cat nazwa_pliku - wyświetlenie wartości pliku

- cat >> nazwa_pliku <treść pliku> - dopisanie treści do pliku

CTRL+D - zakończenie polecenia

0x01 graphic

  1. PRZENOSZENIE, KOPIOWANIE, USUWANIE

Postaramy się przenieść stworzony plik z folderu użytkownika do folderu root administratora. Poleceniem przenoszenia plików mamy możliwość także zmianę nazwy pliku.

0x01 graphic

Po wykonaniu powinniśmy otrzymać dwa pliki w folderze root i home, ponieważ skorzystaliśmy z metody kopiowania plików. Przydało by się teraz pozbyć starszego pliku. Usuniemy go poleceniem rm z potwierdzeniem.

0x01 graphic

Wykorzystane polecenia :

- mv

- cp

- rm

  1. DOWIĄZANIA

.

Widoczność pliku w dwóch lub więcej miejsc na dysku. Dzięki dowiązaniu mamy dostęp do pliku z poziomu różnych katalogów, a modyfikując go modyfikują się także pozostałe. Jednakże usuwanie pliku działa tylko do jednego aliasu, tak więc w innych folderach będzie on nadal widoczny. Jest to jeden plik umiejscowiony w jednym miejscu na dysku, lecz widoczny w kilku różnych folderach poprzez linkowanie

Dowiązanie Symboliczne po usunięciu pliku źródłowego dowiązanie przestaje działać, gdyż wskazuje na nie istniejący plik

Dowiązanie Sztywne tworzy indywidualny link do pliku na dysku, może posiadać inną nazwę i po usunięciu pliku źródłowego, dowiązanie dalej będzie aktywne.

0x01 graphic

Polecenia:

- ln -s nazwa_pliku nazwa_dowiązania - dowiązanie symboliczne

- ln nazwa_pliku nazwa_dowiazania - dowiązanie sztywne

  1. EDYCJA KATALOGÓW

Tworzenie katalogów i ich przenoszenie obsługiwane jest przez komendy :

- mkdir nazwa_katalogu - tworzenie nowego katalogu

- mv nazwa_katalogu ścieżka_dostępu - przenoszenie folderów oraz zmiana nazwy

Usuwanie katalogów jest możliwe tylko wtedy, gdy nie posiada żadnych podfolderów oraz plików. Należy je wcześniej usunąć. Do usunięcia wszystkich plików, także systemowych użyjemy polecenia rm .* . Po opróżnieniu katalogu usuwamy go komendą :

- rmdir

  1. TEMAT POMOCY

Podczas gdy nie znamy zasady działania polecenia, lub nie znamy potrzebnej nam w danej chwili metody wchodzimy w dział pomocy. Jest on w kilku wersjach językowych i jeżeli wybraliśmy polski język przy instalacji to wszystko powinno działać niezawodnie.

Do przejścia w panel pomocy używamy polecenia:

- man jakieś_polecenie

Ważnym elementem pomocy są komendy apropos i whatis

Poleceniem apropos możemy wyszukać wszystko z pomocy na temat pojedynczego słowa, nie zależnie od komendy w której się znajduje. Ułatwia to odnajdywanie informacji. Wynikiem wyszukiwania będzie lista tematów pomocy w których nasze słowo kluczowe zostanie odnalezione.

Poleceniem whatis możemy wyszukać krótką informację jak w powyższym poleceniu, jednakże wyświetla tylko opis komendy, a nie słowa.

Z tematów pomocy wychodzimy klawiszem Q


Pobierz dokument
rafal.polak.12k2.lab2.inzynieria.doc
Rozmiar 59 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rafał Polak 12k2 lab8, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab9, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab4a, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab4b, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab11, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab3, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab10, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Sp
Rafał Polak 12k2 lab6, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab5, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Rafał Polak 12k2 lab8, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr III, Systemy Operacyjne, Spr
Wymagania metody, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr IV, Metody Obliczeniowe, Egzamin
Rzeczywistość wirtualna, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr V, Komunikacja Człowiek Ko
tematy 2011 DK v1.03, Inżynieria Oprogramowania - Informatyka, Semestr IV, Zarządzanie Projektami In
Rafał Polak 12k2 lab2
z1 SO na 28.05.11 w2 ze skryptami, Informatyka, SEMESTR IV, Systemu Operacujne

więcej podobnych podstron