14Z4-harmon, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań


ZESTAW IV

Proszę KONIECZNIE przypomnieć sobie podstawowe definicje i zależności dotyczące ruchu drgającego !!

 1. Do nitki o długości 160 cm umocowano masę 20 g. Tak przygotowanemu wahadłu matematycznemu nadano w położeniu równowagi prędkość 10 cm/s. W ciągu 10 sekund wahadło wykonało 4 pełne cykle. Podczas ruchu wahadła zaniedbujemy wszelkie opory !

  1. Jaka jest częstotliwość ruchu tego wahadła ?

  2. Jak zmieni się okres wahadła, jeżeli dwukrotnie zmniejszymy jego masę?

  3. Po jakim czasie wahadło będzie miało maksymalna szybkość ?

  4. Podaj wartość maksymalnej szybkości wahadła i uzasadnij ją.

  5. W którym miejscu toru, wahadło będzie miało największe przyspieszenie?

  6. Oblicz przemieszczenie wahadła po 1 okresie.

  7. Oblicz prędkość średnią wahadła w czasie 1 minuty.

  8. W którym miejscu będzie znajdowało się wahadło po 5 sekundach ?

  9. Jak należy zmienić wahadło, aby miało dwukrotnie mniejszy okres ?

  10. Ile jeszcze razy wahadło przejdzie przez punkt „startu” w ciągu 10 sekund ?

 1. Jaki jest: okres, amplituda, maksymalna prędkość i maksymalne przyspieszenie w ruchu harmonicznym opisanym wzorem: x(t) = 2⋅cos(0,4πt) ?

 1. Amplituda drgań harmonicznych wynosi 5 cm, a okres 1 s. Jaka jest maksymalna prędkość drgającego punktu ?

0x08 graphic

 1. Ciało o masie 0,5 kg wykonuje drgania zgodnie z równaniem ruchu:

 1. oblicz okres drgań

 2. maksymalna prędkość ciała w tym ruchu

 3. czas, po jakim ciało osiągnie tę prędkość

 4. całkowita energię tego ruchu.

 1. Punkt materialny porusza się ruchem harmonicznym, przy czym okres drgań wynosi 3,14 s, a amplituda 1 m. Jak będzie jego prędkość w chwili przechodzenia przez położenie równowagi?

 1. Masa 1 kg zaczepiona do sprężyny wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie 0,1 m i porusza się z maksymalną prędkością 1 m/s.

a) na podstawie tych danych napisz równanie ruchu tego ciała x(t),

b) oblicz częstotliwość drgań,

c) napisz równanie siły działającej na ciało,

d) oblicz współczynnik sprężystości sprężyny.

 1. Ciało o masie m = 0,1 kg porusza się ruchem harmonicznym opisanym równaniem

X(t) = 3 sin(πt). Jaka jest energia całkowita tego ciała ?

 1. Jak jest energia potencjalna cząstki poruszającej się ruchem harmonicznym gdy znajduje się ona w odległości ¾ amplitudy od położenia równowagi ? Energia całkowita tego ruchu wynosi E0.

 1. Ciało wykonuje drgania harmoniczne o okresie 1 s i amplitudzie 0,1 m. Oblicz czas, w którym ciało przebędzie drogę od położenia równowagi do połowy maksymalnego wychylenia. Jaka będzie prędkość ciała dla x = ½ A ? Ruch drgający tego ciała rozpoczął się od maksymalnego wychylenia.

 1. Która energia: kinetyczna czy potencjalna i ile razy jest większa w chwili gdy wychylenie cząstki z położenia równowagi wynosi 1/3 amplitudy ?

x(t) = 3⋅cos0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Zestaw7-imir, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z2-kinem, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z6-Kirchoff, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z1-wektory, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z5-elektro, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z7-SEM, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z3-dyn, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
3dynamika (3), MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 3 dynamika
7 bryla sztywna, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 7 bry a
IMiR-lab harmonogram 2014-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika, opracowania etc
ped praca energia, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 4 ped
IMiR-lab harmonogram 2015-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika
KORECKI FIZYKA PYTANIA 2, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86)
FIZYKA PYTANIA, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86)

więcej podobnych podstron