Program zajęć adl 2011, HLP - pozytywizm i Młoda Polska


Dr Anna Janicka

Analiza dzieła literackiego (Pozytywizm/ Młoda Polska)

II rok FP, st. stacjonarne I stopnia, rok akad. 2010/2011.

Spotkania z nowelą (z rzutem oka na małe formy narracyjne w ogóle)

1. Zajęcia organizacyjne: „Dziewiętnastowieczność” i mikrokosmos małych form narracyjnych; lista lektur, warunki zaliczenia

2. H. Sienkiewicz, Szkice węglem;

3. B. Prus, Katarynka; Kamizelka; Grzechy dzieciństwa;

4. M. Konopnicka, Obrazki więzienne (Podług księgi, „Jeszcze jeden numer”, Onufer); Józefowa. Studium z natury;

5. W. ST. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry;

6. G. Zapolska, Menażeria ludzka; Ostatni promień;

7. B. Prus, Cienie, Z legend dawnego Egiptu; Pleśń świata;

8. E. Orzeszkowa, Ogniwa (z tomu Melancholicy), M. Konopnicka, Mendel Gdański;

 1. B. Prus, Widziadła; Zemsta;

 1. M. Konopnicka, W dolinie Skawy; Na drodze (Obrazek grecki); E. Orzeszkowa, Obrazek grecki;

 2. M. Komornicka, O ojcu i córce (z cyklu Baśnie. Psalmodie)

 3. S. Żeromski, Doktor Piotr, „Tabu”;

 4. Z. Nałkowska, Koteczka, czyli białe tulipany (zbiór nowel);

 5. Próba podsumowania: Jaka nowela? Jaki wiek XIX?

Lektury pomocnicze

 1. M. Płachecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą, w: B. Prus, Nowele wybrane, Warszawa 1982.

 2. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.

 3. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont), Białystok 1997.

 4. B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997.

 5. E. Ihnatowicz, Ja i tłum. „Pielgrzymka do Jasnej Góry” Reymonta, w: Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem, pod red. E. Paczoskiej, J. Sztachelskiej, Białystok 1998.

 6. E. Paczoska, Dojrzewanie jako kategoria poetyki (o młodopolskich cyklach nowelistycznych), w: Cykl literacki w Polsce, pod red. K. Jakowskiej, B. Olech, K. Sokołowskiej, Białystok 2001.

 7. A. Zdanowicz, Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności, Warszawa 2005.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
program HLP 2011lic, HLP - pozytywizm i Młoda Polska
staff, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
POPIOŁY, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
Tetmajer; Poezje wybrane, STUDIA, HLP pozytywizm i Młoda Polska
wymagania egzaminacyjne, HLP - pozytywizm i Młoda Polska
Przemiany w twórczości poetyckiej Staffa, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
Przybyszewski - Śnieg, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
staff, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
Program zajęć ADL 2011 12
Orzeszkowa i Prus wobec programu pozytywistów, Pozytywizm i Młoda Polska
Pozytywizm i Młoda POLska zagadnienia dla maturzystów, Matura, Polski, ZAgadnienia z epok
TADUSZ RITTNER-W MAŁYM DOMKU, Pozytywizm i Młoda Polska
POEZJA MŁODEJ POLSKI, Pozytywizm i Młoda Polska

więcej podobnych podstron