protokol sprawdzenie kwalifikacji kierowcy wozka, BHP


.........................................

(pieczęć zakładu pracy) ........................................, .............................

(miejscowość) (data)

PROTOKÓŁ

sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego .......................................................

(typ wózka)

Po komisyjnym sprawdzeniu w dniu ........................... r. wiadomości nabytych przez Pana ......................................................................................................... posiadającego ukończony kurs kierowców wózków jezdniowych i uprawnienia Nr ................................... ................................................... z dnia .................................................. wydanego przez ................................................................................ komisja egzaminacyjna stwierdza, że wyżej wymieniony wykazał znajomość:

Na podstawie przeprowadzonego egzaminu zostało wydane imienne zezwolenie na kierowanie wózkiem jezdniowym .....................................................................................

Nr zezwolenia .................................... z dnia .................................. r.

................................. .................................... ........................................ (egzaminowany) (służba BHP, ppoż.) (kierownik/dyrektor)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
Protokół sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego
Protokół sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego(1)
codzienny raport kierowcy wozka, BHP
0017 - PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA WIADOMOŚCI WYMAGANYCH, DOKUMENTY BHP(1)
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
04-zagrożenia na st. pr. kierowcy wózka, Instrukcje BHP, XXXII - TRANSPORT
Protokół kontroli problemowej wicinkowej stanu BHP
ABC - PODWYŻSZONE KWALIFIKACJE DLA SŁUŻB BHP, BECHAPOWIEC
Lk Kierowca wózka widłowego, Listy-Kontrolne-DOC
okb- wykłady-ściąga do druku, Politechnika Krakowska, VI Semestr, Organizacja kierowanie budowa i BH
12- protokół- rozmowa kwalifikacyjna (2) , PROTOKÓŁ
istan Kierowca autobusu, BHP, Instrukcje-Stanowiskowe
Organizacja, kwalifikacje i zadania służby bhp
protokol sprawdzenia skuteczno sci ochrony przeciwpozarowej w ukladzie sieci przy pojedynczym zwa
096a Trybu Sprawdzania Kwalifikacji Wymaganych Przy Obsłudze I Konserwacji Urzadzeń Technicznych

więcej podobnych podstron