5726

Pobierz dokument
5726.doc
Rozmiar 35 KB

TEST 13

„Bobry”

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie rozwiąż zadania. Z tekstu możesz korzystać cały czas.

Bobry są ssakami. Samice rodzą młode raz w roku, zwykle w kwietniu lub maju. Na świat przychodzi od dwóch do pięciu młodych. Matki karmią je swoim mlekiem przez osiem tygodni. Długość ciała dorosłego bobra wynosi prawie metr, a długość ogona ponad trzydzieści centymetrów. Bobry ważą od dwudziestu do trzydziestu pięciu kilogramów. Są największymi gryzoniami w Europie. Ciało bobra pokryte jest gęstym futrem, jasnoszarobrązowym lub ciemnobrązowym. Czasami, chociaż rzadko, można spotkać bobra, który ma futro całkiem czarne. Ogon bobra, w odróżnieniu
od reszty ciała nie jest pokryty futrem, lecz łuskami. Głowa tego zwierzęcia osadzona jest na krótkiej szyi. Małych, zaokrąglonych uszu niemal nie widać, ponieważ są całkowicie ukryte w sierści. Palce tylnych kończyn połączone są błoną, która ułatwia pływanie. Bobry mają dobry słuch i węch,
ale słaby wzrok. Mieszkają na zalesionych brzegach wolno płynących rzek oraz na brzegach jezior położonych w lesie. Swoje domy budują z dala od osiedli ludzkich. Domki te mają kształt kopca. Skonstruowane są z gałęzi oblepionych mułem i gliną, mają wysokość od dwóch do trzech metrów. Wejścia do tych budowli znajdują się nad wodą. Domek, w którym mieszka jedna rodzina bobrów noszą nazwę żeremie. Zwierzęta te są dobrymi budowniczymi. Potrafią budować nie tylko żeremia, ale także tamy. Do budowania tam służą im drzewa rosnące na brzegu rzeki lub jeziora oraz gałęzie
i muł. Bobry są ostrożne. Wychodzą z wody tylko wtedy, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Mocnymi, ostrymi zęba ścinają drzewa, które przewracając się, przegradzają rzekę. Następnie bobry okładają je gałęziami i mułem Bobry świetnie nurkują. Mogą przebywać pod wodą nawet dwadzieścia minut. Żyją od piętnastu do dwudziestu pięciu lat. Można je spotkać w Polsce.

na podstawie: Włodzimierz Wielgus, Ewa Wielgus-Serafińska, „Ssaki”

Czy Bobry żyją w Polsce?

A. tak B. nie C. nie wiadomo

Czy bobry żyją na brzegach rzeki?

A. tak B. nie C. nie wiadomo

Czy to prawda, że podczas pływania bobry głośno pluskają?

A. tak B. nie C. nie wiadomo

Żeremia to:

A. tamy budowane przez bobry

B. miejsca, w których bobry żerują, to znaczy zdobywają pożywienie

C. domki, które budują

Zaznacz nazwy tych drzew, których bobry rzadko używają do budowania tam. Wybierz dwie odpowiedzi.

A. topole C. brzozy E. wiązy

B. dęby D. jesiony F. wierzby

Co oprócz drzew służy bobrom do budowania tam? Wybierz dwie odpowiedzi:

A. kamienie B. trawa C. gałęzie D. muł

Zaznacz prawdziwe stwierdzenie.

A. Bobry są najmniejszymi gryzoniami żyjącymi w Europie.

B. Samice bobrów rodzą od dwóch do ośmiu młodych.

C. Młode bobry rodzą się w kwietniu lub w maju.

Zaznacz odpowiedź TAK lub NIE. Ogon bobra może być pokryty:

A. jasnobrązowym futrem TAK NIE

B. ciemnobrązowym futrem TAK NIE

C. czarnym futrem TAK NIE

Połącz przymiotniki z rzeczownikami tak, żeby utworzone wyrażenia opisywały bobry.

A. dobry wzrok

B. mocne słuch

C. ostre szyja

D. słaby węch

E. gęste zęby

F. krótka uszy

G. małe futro

H. zaokrąglone ogon

Połącz pytania z właściwymi odpowiedziami.

A. Ile kilogramów może ważyć bóbr? od 15 do 25

B. Ile centymetrów długości ma ogon bobra? nawet 20

C. Ile minut bóbr może przebywać pod wodą? ponad 30

D. Ile lat żyją bobry? od 20 do 35


Pobierz dokument
5726.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5726
5726
5726
5726, scenariusze zajęć z internetu
5726
5726
5726
5726
5726
5726
5726

więcej podobnych podstron