starożytne cywilizacje 3, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdziany - powstórka do semestralnego 8 stycznia 2010


Zadanie 1. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie poniżej.

Palestyna jest niewielką górzystą krainą. Od zachodu dotyka Morza Śródziemnego, od wschodu otaczają ją obszary pustynne. Nie dla wszystkich jej mieszkańców mogło starczyć ziemi nadającej się pod uprawę. Życie tu było skromne i trudne. Palestynę nazywa się często Ziemią Świętą, gdyż tu narodziło chrześcijaństwo

Kraj ten zamieszkiwali Hebrajczycy zwani Izraelitami lub Judejczykami, a także Żydami.

Żydzi, zanim osiedlili się w Palestynie, zmieniali miejsce zamieszkania, wędrując po pobliskich krainach. Zajmowali się pasterstwem i przepędzali swe bydło w poszukiwaniu dobrych pastwisk. W bardzo dawnych czasach Żydzi żyli w Mezopotamii. Następnie opuścili ziemie nad Tygrysem i Eufratem, przenosząc się do krain położonych wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Stamtąd zawędrowali do Egiptu. Tutaj źle im się działo, gdyż faraon i jego urzędnicy uciskali ich, zmuszając do ciężkiej pracy. Uciekli wiec z Egiptu na pustynie, kierowani przez wodza żydowskiego ludu - Mojżesza. Wkroczyli następnie do Palestyny i tu musieli stoczyć walkę z ludami, które ją poprzednio zamieszkiwały.

Wielkim dobrobytem i uznaniem ludów sąsiednich cieszyło się królestwo żydowskie za panowania króla Dawida i jego syna Salomona, słynącego z wielkiej mądrości.
Mieszkańcy Palestyny wyznawali religie odmienną od religii innych ludów starożytnego Wschodu. Wierzyli bowiem w istnienie jednego Boga imieniem Jahwe. Wszechmocny i wszechwiedzący był stworzycielem nieba, ziemi i wszystkiego, co na niej żyje. Żydzi byli przekonani, że są ludem wybranym spośród wszystkich ludów ziemi przez Boga, który ich szczególnie umiłował.
Wierzyli także, że Jahwe zawarł z nimi przymierze, wedle którego powinni byli służyć mu wiernie i przestrzegać jego rozkazów.
(Wykorzystany fragment tekstu ze strony internetowej http://ultra.ap.krakow.pl/~andrus/swiat.html)

Do kazdego zdania dopisz jego ocenę tak/nie
A) Palestyna graniczyła od zachodu z morzem Śródziemnym.
B) Żydzi wierzyli, że Bóg zawarł z nimi przymierze.
C) Żydzi wierzyli w jednego Boga w trzech osobach.
D) Salomon słynął z wielkiej mądrości.
E) Dawid był synem Salomona.
F) Palestyna nazywana jest Ziemią Świętą, gdyż tam narodziło się chrześcijaństwo i islam.
G) W Palestynie narodziła się religia chrześcijańska.
H) Żydzi wyszli z Egiptu wygnani przez faraona i Mojżesza.
I) W Egipcie Izraelici byli zmuszani do ciężkiej pracy.
J) Podstawowymi zajęciami Żydów było pasterstwo i żeglarstwo

Zadanie 2. Wymień trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych.

Zadanie 3. Do dat rocznych dopisz wieki: 1601 p.n.e., 1456 p.n.e., 1100, 156 p.n.e., 932, 1025

Zadanie 4. Daty podane w zadaniu 3 uporządkuj chronologicznie.

Zadanie 5. Do pojęć dobierz wyjaśnienia:
1) Hammurabi 2) szabat 3) Eufrat 4) reinkarnacja 5) buddyzm 6) piramida 7) monoteizm 8) papirus 9) sarkofag 10) Sfinks
a) kamienna skrzynia w którą składano ciało zmarłego b) rzeka w Mezopotamii
c) święty dzień Żydów d) z jego rozkazu spisano bardzo surowy kodeks praw
e) posąg lwa z ludzką twarzą f) grobowiec faraona g) religia utworzona przez Siddharthę Gautamę
h) pogląd, ze po śmierci człowieka jego dusza wchodzi w inne ciało
i) wiara w jednego boga j) pisano na nim w Egipcie

Zadanie 6. Podane informacje wpisz we właściwe miejsce tabeli.
a) życie osiadłe b) hodowla zwierząt c) prymitywne narzędzia kamienne
d) tylko zbieractwo i myślistwo e) udoskonalone narzędzia kamienne f) kamień łupany
g) kamień gładzony h) życie koczownicze

paleolit

neolit


Zadanie 7. Wymień korzyści, jakie mieli ludzie pierwotni z racji nabycia umiejętności rozpalania ognia.

Zadanie 8. Omów umiejętności i pozycję kapłanów w starożytnym Egipcie.

Zadanie 9. Do każdego zdania dopisz jego ocenę tak/nie
a) Mojżesz przyprowadził Żydów do Egiptu.
b) Pismo klinowe wymyślili Fenicjanie.
c) Nirwana to inaczej stan niebytu, całkowite wyzwolenie od cierpienia.
d) Król Dawid uczynił z Jerozolimy stolice swojego państwa.
e) Żydzi są wyznawcami monoteizmu to znaczy wierzą tylko w jednego Boga.
f) Żydzi uważają za święte jedynie pierwsze pięć ksiąg Nowego Testamentu.

Zadanie 10. Wymień pięć przykładów (odkrycia lub wynalazki) mieszkańców starożytnej Mezopotamii

Najstarsze cywilizacje CWyszukiwarka

Podobne podstrony:
starożytne cywilizacje 4, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
nieznany żołnierz B, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
piłsudski2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
materiały na sprawdzian II wojna, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
niepodleglość 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
niepodleglość 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
I wojna a, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
nieznany żolnierz A, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum specjalnego z wykorzystaniem metod aktywizujących(1)
Konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych(2), Studia PO i PR, konsp
TEST Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
1b, SPRAWDZIAN Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM
Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum specjalnego z wykorzystaniem metod aktywizujących

więcej podobnych podstron