def+stosunku+pracy+cechy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pobierz dokument
def.stosunku.pracy.cechy.prawo.pracy.i.doc
Rozmiar 25 KB
I. Definicja i cechy stosunku pracy :

1. STOSUNEK PRACY = to stosunek prawny-zobowiązaniowy między pracodawcą, a
pracodawcą, polegający na:
a: obowiązku pracownika :
świadczenia pracy :
= osobiście
= w sposób ciągły
= w sposób powtarzający się
= na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy
= w miejscu i czasie oznaczonym przez pracodawcę
b: obowiązku pracodawcy:
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem

2. CECHY STOSUNKU PRACY :

osobiste świadczenie pracy:
= pracownik ma wykonywać pracę na rzecz pracodawcy własnym wysiłkiem i nie może
tego obowiązku spełnić za pośrednictwem innej osoby

odpłatność pracy:
= obowiązek ten spoczywa na pracodawcy
= pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie rodzajowi pracy, jakości i
ilości
= postanowienia umowy , że praca jest nieodpłatna lub przewiduje odpłatność niepełną
,są nieważne i w zamian za nie wchodzą przepisy płacowe
podporządkowanie pracownika przełożonym w procesie pracy
= obowiązek wykonywania przez pracownika poleceń przełożonego
= jest to element treści stosunku pracy
ryzyka pracodawcy
= ryzyko techniczne :
+ konsekwencje niemożności świadczenia pracy przez pracownika z przyczyn
technicznych, np. za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, pracodawca
ma obowiązek płacić pracownikowi
= ryzyko osobowe :
+
pracodawca odpowiada za niewłaściwy dobór pracownika i skutki niezaradności
oraz brak należytego przygotowania do pracy pracownika
= ryzyko gospodarcze:
+
pracodawca jest obarczony skutkami ujemnych rezultatów działalności gospodarczej,
które nie mogą wpływać na świadczenia pracownicze
= ryzyko socjalne :
+
pracodawca jest obciążony ciężarami socjalnymi, np. obciążeniami z tytułu ochrony
interesów życiowych pracownika i jego rodziny ( wynagrodzenie za okres
zwolnienia pracownika od świadczeń z przyczyn rodzinnych- śmierć osoby bliskiej.)


Pobierz dokument
def.stosunku.pracy.cechy.prawo.pracy.i.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
USTANIE+STOSUNKU+PRACY, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
PROBLEMATYKA+ROZWIĄZANIA+STOSUNKU+Z+PRACOWNIKIEM+POWOŁANYM, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
PODMIOTY+STOSUNKU+PRACY-MŁODOCIANI-DZIECI, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawa+i+obowiązki+stron+stosunku+pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, INNE KIERUNKI, prawo
Miejsce+pracy+i+czas+pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy skrypt, Politologia UAM 2013-2016, Semestr IV, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - S
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, BHP
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (41 str) C5WQ5V3E5AJ4QICG7HHYIIXKNE6LTCYOE3JYSKA
prawo pracy - testy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych2, Zasady prawa pracy ujęte są w Kodeksie
prawo pracy - testy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych2, Zasady prawa pracy ujęte są w Kodeksie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 19.09.2010r, Administracja WSEI Lublin, Prawo pracy iubez.
Macierzyńskie, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Obowiązki+pracodawcy+i+pracownika, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

więcej podobnych podstron