slajdy TIOB W01 B regulamin egzaminu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, TIORB, TiORBy WM2-wyklady, TIORB, Nasze wykłady

Pobierz dokument
slajdy.tiob.w01.b.regulamin.egzaminu.przodki.il.doc
Rozmiar 22 KB

REGULAMIN EGZAMINU Z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH, SEMESTR IV, R.A. 2002/2003.

 1. Egzamin odbywa się w salach i terminach wyznaczonych przez Dziekanat Wydziału.

 2. Zapisy na egzamin - w sekretariacie Instytutu, p. 525,

DO DNIA ............. CZERWCA 2003

 1. Na egzamin student zobowiązany jest przyjść z indeksem.

 2. Egzamin składa się z dwóch części: testowej i opisowej.

 3. Część TESTOWA: 30 pytań testowych do rozwiązania w ciągu 45 minut.

 4. Część OPISOWA: 5 pytań opisowych, odpowiedź w ciągu 60 minut.

 5. Ściąganie na egzaminie będzie równoznaczne z oceną niedostateczną, wpisaną do indeksu.

 6. OCENY:

ZALICZENIE EGZAMINU (suma punktów łącznie z obu części egzaminu)

dostatecznie - 51 - 60 punktów

dostatecznie plus - 61 - 70 punktów

dobrze - 71 - 80 punktów

dobrze plus - 81 - 90 punktów

bardzo dobrze - 91 - 100 punktów

 1. Oceny części pisemnej będą podane w dniu egzaminu.

 2. Po sprawdzeniu oceny student MA MOŻLIWOŚĆ przystąpienia do egzaminu ustnego w celu poprawienia oceny (minimalna ilość punktów z części pisemnej uprawniająca do egzaminu ustnego - 35).

 3. Po zaakceptowaniu oceny lub pozytywnym zdaniu egzaminu ustnego student otrzymuje wpis do indeksu.


Pobierz dokument
slajdy.tiob.w01.b.regulamin.egzaminu.przodki.il.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
slajdy TIOB W23 montaz wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsza
slajdy TIOB W01 D definicje budownictwa, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wa
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
slajdy TIOB W07 09 A roboty ziemne wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W29 30 wprowadzenie do cwiczen, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W21 betonowanie dr Woyciechowski, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechni
slajdy TIOB W28 A montaz dokladnosc mont, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W26 montaz przygotow obiektu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W03 i 04 z transportem wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W14 A1 rob zelbet, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska,
slajdy TIOB W15 i 16 B odbior deskowania, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
Pytania egzaminacyjne111, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes
Konstrukcje drewniane - egzamin , Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawsk
Konstrukcje drewniane - egzamin, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
BUDOWNICTWO OGÓLNE-egzamin, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Sem

więcej podobnych podstron