gen 30.01.10, dietetyka II rok, genetyka


GENETYKA, 30.01.2010r.

TERAPIA GENOWA

Założenia terapii genowej:

Strategie stosowane w terapii niektórych ch. o podłożu genetycznym

Choroba

Startegia

Ch. monogenowa recesywna

Kompensacja defektu, wprowadzenie prawidłowego genu, korekta mutacji na poziomie DNA

Ch. monogenowa dominująca

Hamowanie ekspresji zmutowanego genu, korekta mutacji na poziomie DNA

Ch. wielogenowe nabyte (np. nowotwory)

- niszczenie kom. nowotworowych

- hamowanie ekspresji zmutowanych genów

Ch. infekcyjne (np. zakażenie wirusem HIV)

- eliminacja kom. zainfekowanych wirusem

- hamowanie ekspresji genów wirusowych

Kompensacja defektu genet: