Style funkcjonalne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka praktyczna - dr Krystyna Bojałkowska


Dr Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Stylistyka - wykład

Zróżnicowanie polszczyzny. Odmiany społeczne i terytorialne. Język pisany i mówiony. Style funkcjonalne polszczyzny

LITERATURA

Język ogólny (literacki, standardowy, dialekt kulturalny)

I. Język mówiony - pisany

(fragment rozmowy telefonicznej)

Przekaz mówiony

Przekaz pisany

Mówienie wiąże się raczej z bezrefleksyjnym użyciem języka, jest spontaniczne

Pisanie, jako działanie w większym stopniu przemyślane, uporządkowane, łączy się z pewnym wysiłkiem

Tekst mówiony ma charakter ulotny: ginie w chwili powstawania

Tekst pisany przypomina swoją trwałością przedmioty materialne

Długość wypowiedzi ustnych jest ograniczona przez możliwości człowieka w zakresie pojemności jego pamięci

Tekstom pisanym obce są ograniczenia związane ze zdolnością ludzkiego umysłu do percepcji, koncentracji

Mówienie powiązane jest z kontekstem: sytuacją, realiami otoczenia, możliwością obserwowania reakcji rozmówcy

W przekazach pisanych proces nadawania i odbioru komunikatu są od siebie oddalone w czasie i przestrzeni - wypowiedzi pisane uniezależniają się od sytuacji, w której powstały.

Cechy języka mówionego

II. Zróżnicowanie terytorialne

Dialekt (gwara) - (od gr. dialectos `sposób mówienia, rozmowa'), terytorialna odmiana języka; posługują się nią mieszkańcy wsi na jakimś obszarze kraju

Różnice wobec polszczyzny ogólnej :

5 dialektów: wielkopolski, małopolski, mazowiecki, śląski, pomorski

Regionalizmy - wyrazy lub właściwości języka (fonetyczne, fleksyjne ) typowe dla osób zamieszkujących jakiś region kraju i nie posługujących się gwarą.

Regionalizmy leksykalne

Regionalizmy gramatyczne

ten por - obok ta pora, ten seler - obok ta selera,

krak. ta magiel, litra, beretka, krawatka

Regionalizmy fonetyczne

Spółgłoski na granicy wyrazów przed samogłoskami, a także przed [l, ł, m,n] wymawiane są na południu Polski zawsze dźwięcznie

wymowa warszawska wymowa krakowska

krzak róży [kszak ruży] - [kszag ruży]

kwiat nasturcji [kfiat nasturcji] - [kwiad nasturcji]

III. Zróżnicowanie społeczne

Socjolekt (społeczna odmiana języka) - odmiana języka, którą posługują się wspólnoty połączone pewnym typem więzi społecznych, a także grupy ludzi wykonujących ten sam zawód. S. różnią się od języka ogólnego przede wszystkim słownictwem i frazeologią.

Profesjonalizmy - wyrazy potoczne, używane w nieoficjalnych kontaktach osób wykonujących ten sam zawód.

IV. Style funkcjonalne (stylistyczno-funkcjonalne odmiany języka)

Style funkcjonalne - zestawy środków językowych (leksykalnych, składniowych, brzmieniowych itp.) oraz konwencjonalne sposoby ich wykorzystania do ukształtowania wypowiedzi związanych z pewnymi sytuacjami komunikacyjnymi, społecznymi rolami nadawcy i odbiorcy, a także celami komunikacyjnymi mówiącego.

styl potoczny

styl urzędowy

styl naukowy

styl artystyczny

styl publicystyczno-dziennikarski

styl religijny

styl retoryczny (wystąpień publicznych)

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z poprawna polszczyzną - 2 etap, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka
Stylistyka współczesna i rys historyczny (2), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska
testy przygotowujące do konkursu Poprawnej polszczyzny, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filolo
Z poprawna polszczyzna na co dzień - test 2 etap kat II, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filol
kultura jezyka polskiego cz.2, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyk
Kultura jezyka II rok, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izab
kultura jezyka polskiego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - I
LEKSYKOLOGIA ZALICZENIE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, > nie przypisane
grzecznosc jezykowa, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabel
hydrobiologia 30.11.2011, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Biologii, WYDZIAŁ Chemii, Bio
MSG DEFINICJE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kancelaria Krakowska, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Archiwistyka, Rozwój form
opracowane zagadnienia na egzamin, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Socjologia, Praca socjalna,
Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administra

więcej podobnych podstron