Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Agroekologia


Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej,

Kierunek Ochrona Środowiska, sem. zimowy 2010

 1. Na czym polega specyfika polowej produkcji roślinnej?

 2. Scharakteryzuj antropogeniczne czynniki siedliska

 3. Jaka jest rola światła w siedlisku?

 4. Jaka jest rola wody w życiu roślin?

 5. Jakie niesprzyjające warunki wodne mogą zagrażać roślinom uprawnym?

 6. Od czego zależy łatwość ogrzewania się gleby?

 7. Jakie niekorzystne zjawiska związane z temperaturą mogą zagrażać roślinom podczas zimy?

 8. Co to jest gęstość objętościowa gleby i jakie zabiegi uprawowe ja zmieniają?

 9. Jakie zespoły uprawek należy wykonać pod rośliny ozime?

 10. Pod wpływem jakich zabiegów agrotechnicznych gleba nabiera struktury gruzełkowatej?

 11. Wymień i krótko opisz współczesne systemy uprawy roli.

 12. Jakie są wady uprawy płużnej?

 13. Jakie przesłanki mogą skłaniać rolników do stosowania siewu bezpośredniego?

 14. Z czego wynika przewaga chwastów na roślinami uprawnymi?

 15. W jakich warunkach należy spodziewać się wzrostu zachwaszczenia roślin uprawnych?

 16. Jakie są wady stosowania herbicydów?

 17. Co może spowodować nie właściwe następstwo roślin uprawnych po sobie i jak temu zapobiegać?

 18. Jakie są źródła glebowej substancji organicznej?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu inżynieria ruchu, STUDIA WRZESIEŃ
pytania na zaliczenie wykładu-2, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie rgzaminu, Zarządzanie UWM, Podstawy zarządzanie
Pytania na zaliczenie wykladow z Konstrukcji budowlanych
pytania na zaliczenie wykładu, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
PYTANIA NA ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MATEMATYKI v7
Hydrologia opracowane pytania na zaliczenie wykładów
pytania na zaliczenie wykładów
PYTANIA NA ZALICZNIE Z WYKŁADÓW Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
Zagadnienia do pisemnego opracowania na zaliczenie wykładów z przedmiotu teorie środowisk wychowawcz
Wynik zaliczenia wykładów z przedmiotu Opieka Paliatywna z dnia 19 marca 2010r, pliki SAM pielęgniar
Zaliczanie ptp, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Podstawy technologii przemysłowej
Test zaliczeniowy, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Podstawy technologii przemysłowej
Ochrona ryb na obszarach Natura 2000(1), Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
Ćwiczenie 4 ROŚLINY OKOPOWE, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Agroekologia
Wykład z 22.11.2011, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Renaturyzacja wód

więcej podobnych podstron