zakres materialu na egzamin, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna


EGZAMIN VI r. WL rok akademicki 2010/2011

ZAKRES MATERIAŁU NA EGZAMIN Z ,,MEDYCYNY RODZINNEJ” dla studentów VI r. Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu.

 1. Cele i zadania podstawowej opieki zdrowotnej w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia.

 2. Czym jest, a czym nie jest medycyna rodzinna? Koncepcja medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie. Rola, zakres działań i kompetencje lekarza rodzinnego.

 3. Zakładanie i prowadzenie praktyki lekarza rodzinnego.

 4. Organizacja i specyfika pracy lekarza rodzinnego: standardy udzielania świadczeń w zakresie medycyny rodzinnej; najczęstsze przyczyny zgłoszeń pacjentów do praktyki lekarza rodzinnego.

 5. Kulisy badań naukowych w XXI wieku.

 6. Rola i znaczenie lekarza rodzinnego we współpracy ze specjalistką ambulatoryjną i lecznictwem zamkniętym.

 7. Standardy jakości usług POZ i sposoby ich wdrażania .

 8. Dokumentacja medyczna- prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie.

 9. Rola i znaczenie lekarza rodzinnego w opiece paliatywnej.

 10. Rola i znaczenie grup wsparcia społecznego, zawodowego i rodzinnego w prowadzeniu pacjenta w POZ.

 11. Komunikacja między lekarzem i pacjentem a jego rodziną.

 12. Opieka nad przewlekle chorym w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Medycyna paliatywna.

 13. Opieka nad dzieckiem zdrowym: a) ocena prawidłowego rozwoju fizycznego i psychomotorycznego (wizyty patronażowe, bilanse zdrowia), b) żywienie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, c) rozpoznanie wad postawy i wad wzroku.

 14. Opieka nad dzieckiem wymagającym specjalnych systemów opieki: a) funkcja, cel i zadania placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci, b) regulacja sytuacji prawnej dziecka (adopcja, rodzina zastępcza), c) Karta Praw Dziecka, d) psychologiczno -pedagogiczne metody pracy z dziećmi -obserwacja zajęć w grupach wychowawczych.

 15. Specyficzne problemy pediatryczne w aspekcie profilaktyki: a) zapobieganie chorobom zakaźnym -szczepienia ochronne, b) profilaktyka krzywicy, c) profilaktyka wad cewy nerwowej.

 16. Specyficzne problemy wieku dorosłego i geriatryczne w poradni rodzinnej.

 17. Organizacja Praktyki Lekarza Rodzinnego.

 18. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych i nowotworowych.

 19. Systemy pomocy rodzinie i opieka zastępcza. Przemoc w rodzinie: zespół dziecka maltretowanego.

 20. Specyficzne problemy pediatryczne: zespół dziecka nadpobudliwego (ADHD), autyzm dziecięcy.

 21. Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne przeprowadzone w gabinecie lekarza rodzinnego:

 1. Specyfika pracy lekarza rodzinnego, organizacja i funkcjonowanie jego praktyki,

a także praca zespołu praktyki (pielęgniarka środowiskowa -rodzinna, położna).

 1. Podstawy orzecznictwa-ZUS, KRUS i medycyna pracy.

 2. Podstawowe wiadomości z zakresu formalno-prawnych zagadnień POZ: błąd medyczny, dokumentacja medyczna, odpowiedzialność cywilna i karna lekarzy, zasady ubezpieczeń OC w POZ.

 3. Choroby cywilizacyjne w praktyce lekarza rodzinnego

 4. Choroba nowotworowa wyzwaniem dla lekarza rodzinnego

 5. Wybrane problemy chorób zakaźnych w POZ

 6. Zasady pracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego.

 7. Wykorzystanie wybranych badań diagnostycznych w POZ

Zalecana literatura :

 1. Steciwko A(red.): Medycyna Rodzinna - co nowego? Wyd. Cornetis , Wrocław 2010r.

 1. Latkowski B., Lukas W. (red.): Medycyna rodzinna. Wyd. I. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

 2. Latkowski B., Lukas W. (red.): Medycyna rodzinna. Repetytorium. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

 3. Steciwko A. (red.): Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.

 4. Steciwko A. (red.): Umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce lekarza rodzinnego. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.

 5. Steciwko A. (red.): Zasady i przepisy prawne dla lekarzy rodzinnych. Wybrane zagadnienia. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.

 6. Barański J., Waszyński E., Steciwko A.: Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Wyd. „Astrum”, Wrocław 2000.

 1. Hebanowski M., Kalisz J., Trzeciak B.: Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem. Wyd. II (Seria „Biblioteka Lekarza Rodzinnego”). Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

 2. de Walden-Gałuszko K. (red.): Podstawy opieki paliatywnej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

 3. Steciwko A. Drobnik.J (red.): Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej - ZUS, KRUS, medycyna pracy. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2008.

 4. Steciwko A. Drobnik.J (red.): Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej - ZUS, KRUS, medycyna pracy. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2008

 5. red. Fhillip D. Slone, Lisa M. Slatt, Peter Curtis: Medycyna Rodzinna (Family Medicine) wyd. 1 pol., pod red. Andrzej Steciwko Wrocław: Urban & Partner, 1998;Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zakres materialu na egzamin, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
regulamin na egzamin, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Autyzm wczesnodzieciecy-1, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Dziecko zdrowe - dr Osuch, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Plan ćwiczeń VI rok semestr letni 2009-2010, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
test z rodzinnej-odpowiedzi 198(3), AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Porozumienie Zielonogorskie, AM, rozne, med rodzinna, Medycyna Rodzinna
Zakres materiału na egzamin z Podstaw Informatyki
Harmonogram zajęć z medycyny rodzinnej dla VI roku WL semestr zimowy 2009-2010, AM, rozne, med rodzi
zakres materiału na egzamin MiR, III rok TiR
BIOLOGIA zakres materiału na egzamin
Zakres materiału na egzamin z chemii& 01 2012
zakres materialu na egzamin 2012, TURYSTYKA, MARKETING
ZAKRES MATERIAŁU NA EGZAMIN nauka o 0rganizacji

więcej podobnych podstron