Droga do szkoły-konspekt, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Droga do szkoły

Cel główny:

Zapoznanie ucznia z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody:

Formy:

Środki dydaktyczne:

Przebieg:

 1. Swobodne wypowiedzi o tym, jakie są rodzaje dróg i w jaki sposób wpływają na bezpieczeństwo pieszych i podróżnych na podstawie ilustracji.

 2. Czytanie zdań pod ilustracjami.

 3. Wypowiedzi uczniów na temat ich drogi do szkoły.

 4. Zasady zachowania na drodze:

 1. Nauczyciel odpytuje uczniów z rachunku pamięciowego w zakresie dodawania i odejmowania w zakresie 10.

 2. Działania na liczbach 2, 8, 10

 3. Uczniowie uzupełniają diagramy Venna, wpisują dane, obliczają niewiadome.

 4. Samodzielne rozwiązywanie zadań z tekstem.

 5. Wykonanie przez dzieci znaków drogowych:

 1. Wykonanie makiety przez dzieci

 2. Gry i zabawny bieżne samochody.

 3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania „W drodze do szkoły”

 4. Wyodrębnienie przez dzieci postaci i zdarzeń w opowiadaniu.

 5. Ocena postępowania bohaterów: