ped praca energia, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 4 ped praca energia


1. Kula lecąca z prędkością 400 m/s uderza w ziemny nasyp i zagłębia się w nim na głębokość 40 cm. Ile wynosiło średnie przyspieszenie kuli wewnątrz nasypu? Oblicz czas zagłębiania się kuli w nasyp.


2. Samolot o masie 10t leci na wysokości 5km z prędkością 360km/h. Jaki jest stosunek energii potencjalnej do energii kinetycznej samolotu?

3. Ruchome działo o masie 1.5 tony wyrzuca pocisk o masie 6 kg z prędkością 500 m/s pod kątem 30o do poziomu. Obliczyć energię odrzutu działa.

4. Neutron poruszający się z prędkością 3.6x107 m/s uderza centralnie w cząstkę α. Obliczyć prędkość każdej z cząstek po zderzeniu.

5. Rozważyć zderzenie sprężyste idealnych kul bilardowych (poruszająca się biała kula uderza w stojącą czerwoną) w przypadku zderzenia centralnego.

6. Po pionowym pręcie o wysokości h=5m zsuwa się pierścień (rysunek). Jeżeli praca sił tarcia pierścienia o pręt jest równa liczbowo 3/4 jego energii potencjalnej, to ile wynosi prędkość w chwili zderzenia pierścienia z podłożem?

0x01 graphic
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3dynamika (3), MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 3 dynamika
7 bryla sztywna, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 7 bry a
egz z fiz 1 korecki, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86)
KORECKI FIZYKA PYTANIA 2, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86)
FIZYKA PYTANIA, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86)
pnom - sciaga, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Pnom-egzamin (utddominik)
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
IMiR-program cwiczen, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika
Zbior pytan z calego semestru - TW, MiBM, Nauczka, 2 semstr, PNOM, materiałoznawstwo
14Zestaw7-imir, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
IMiR-lab harmonogram 2014-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika, opracowania etc
IMiR-lab harmonogram 2015-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika
m4 d, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika, opracowania etc
IMiR-lab pytania dla studentow, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika, opracowania etc
14Z2-kinem, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań

więcej podobnych podstron