Umowa na czas wykonania określonej pracy, administracja, prawo pracy, Semestr II


Umowa na czas wykonania określonej pracy

Z reguły takie umowy zawierane są przy pracach dorywczych i sezonowych, a więc pracach, które nasilają się w pewnych okresach. A także w celu wykonania przez pracownika ściśle określonej pracy, np. wybudowanie obiektu, zorganizowanie szkolenia, sporządzenie bilansu itp. Wówczas umowa taka upodabnia się do umowy o dzieło. Z jedną bardzo ważną różnicą. Praca na podstawie omawianej umowy musi być, inaczej niż jest to w przypadku umowy cywilnoprawnej, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy.

Jest to jeden z przewidzianych w kodeksie pracy rodzajów umowy o pracę. Z umowy tej korzystają najczęściej pracodawcy, jeśli nie potrafią określić terminu zakończenia zadania, dla którego wykonania postanowili przyjąć pracownika do pracy.

Umowa na czas wykonania określonej pracy, podobnie jak umowa zawarta na czas określony, ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Ważne:

Do umowy na czas wykonywania określonej pracy nie ma zastosowania art. 25¹ k.p. określający przekształcenie z mocy prawa umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Warto też pamiętać, iż umowa na czas wykonania określonej pracy, podobnie jak umowa zawarta na czas określony, ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Podstawa prawna:

Art. 25 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa na czas wykonania okreslonej pracy, administracja, prawo pracy, Semestr I
umowa na czas wykonania okreslonej pracy
UMOWA NA CZAS WYKONANIA okreslonej pracy
Umowa na czas wykonania określonej pracy
Umowa na czas wykonania okreslonej pracy
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy, rachunkowość, rachunkowość - materiały
05 8 5 Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy 2
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Poradnik języka polskiego, Umowa na czas wykonywania określonej pracy
Charakter prawny umowy na czas wykonania określonej pracy 2
Umowa o prace na czas wykonywania okreslonej pracy, kadry-i-awans
Umowa o pracę czas wykonywania określonej pracy
zobowiazania (1), administracja, prawo cywilne, Semestr II
umowa na czas okreslony, administracja, prawo pracy, Semestr I

więcej podobnych podstron