test 09 02 07, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa


1. Do jakiego poziomy regulacji należy funkcja ……………?

Somatyczny

Refleksyjny

Semiotyczny

Sensoryczny

Genetyczny

Kognitywny

Morfologiczny

Percepcyjny

Metaboliczny

2. Jaka naczelna funkcja otwiera ……………………… poziom regulacji?

Poznawanie

Konfiguracja

Personalizacja

Translacja

Orientacja

Transkrypcja

Koordynacja

Interakcja

Kompozycja

3. W skład jakiej funkcji wchodzi funkcja ……………….?

4. Na jakie funkcji dzieli się funkcja …………………………?

5. Jaka funkcja poprzedza funkcji …………………………..?

6. Jaka funkcja następuję po funkcji ………………………..?

7. Do jakiego okresu rozwoju należy funkcja ………………..?

Prenatalny

Niemowlęcy

Wczesnego dzieciństwa

Przedszkolny

Wczesnoszkolny

Młodzieńczy

Wczesnej dojrzałości społecznej

Średniej dojrzałości społecznej

Później dojrzałości społecznej

8. Przedłuż naczelną funkcję …………………trzema funkcjami następującymi
po niej w tym samym poziomie regulacji?

…………………………..

…………………………..

………………………….Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odpowiedzi- psychologia rozwojowa, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa
Całość odpowiedzi z psychologii rozwojowej, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa
ROZWÓJ MORALNY Piaget, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa
Definicje funkcji, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa
niemowlęctwo, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa
tabelki na psychologie, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa

więcej podobnych podstron