Wpływ różnego rodzaju pyłów na wzrost nadziemnej części roślin, referaty i materiały, biologia, doświadczenia

Pobierz dokument
wplyw.roznego.rodzaju.pylow.na.wzrost.doc
Rozmiar 45 KB

Wpływ różnego rodzaju pyłów na wzrost nadziemnej części roślin

Opis doświadczenia :

Propozycja ta ma na celu pokazanie uczniom jak działa zanieczyszczenie pyłami

przemysłowymi na wzrost i rozwój roślin

Przebieg obserwacji:

Przygotowujemy 5 doniczek z młodymi roślinami fasoli. Jedną doniczkę oznaczamy jako

próbę kontrolną pozostałe 4 doniczki opylamy za pomocą sitka do herbaty lub skrawka

pończochy różnymi pyłami przemysłowymi: talkiem, startym węglem drzewnym,

rozdrobnioną gliną, startym węglem kamiennym lub brunatnym. Następnie po upływie 2 dób

rozpoczynamy pomiary wzrostu części nadziemnej fasoli. Pomiary powinny być

wykonywane od 2 do 4 tygodni aby uzyskać prawidłowy wynik. Można jednokrotnie skropić

rośliny spryskiwaczem aby wskazać również działalność deszczu.

Materiały:

- doniczki z młodymi roślinami fasoli - 5 sztuk

- sitko lub skrawek pończochy

- różne rodzaje pyłów: talk, węgiel drzewny, glina, węgiel brunatny lub kamienny

Karta pracy

Temat: Wpływ różnego rodzaju pyłów na wzrost nadziemnej części roślin

Grupa nr ……………

Lider …………….. Sekretarz ………………….. Prezenterzy …………………..

Członkowie grupy ………………………………………

  1. Po analizie instrukcji sformułuj problem badawczy do danego doświadczenia

  1. Wykonaj tabelę obserwacji do danego doświadczenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Wyjaśnij rolę spryskiwania roślin podczas eksperymentu

  1. Posługując się danymi z tabeli wykonaj wykres ilustrujący zmienność wzrostu

poszczególnych roślin fasoli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania kontrolne

Dla Ucznia:

Tak

Nie

1. Czy dane zostały zebrane w odpowiedni sposób?

2. Czy wyniki zaprezentowane są w jasny, zrozumiały sposób?

3. Czy odpowiednio dobrano wykres?

4. Czy wyniki wskazują na problem badawczy?

Dla Nauczyciela:

Tak

Nie

1. Czy uczeń prawidłowo sformułował wnioski?

2. Czy uczeń właściwie zaprezentował wyniki?

3. Czy uczeń potrafi samodzielnie zbierać dane?

4. Czy uczeń potrafi dobrać wykres do zebranych danych?

5. Czy uczeń wyjaśnij zachodzące zmiany?


Pobierz dokument
wplyw.roznego.rodzaju.pylow.na.wzrost.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie wpływu zagęszczenia na żywotność osobników populacji patyczaków, referaty i materiały, biolo
Porównanie charakteru zbiorowisk roślinnych na podstawie analizy tabel fitosocjologicznych, referaty
Obserwacja intensywności zjawiska fotosyntezy na przykładzie obserwacji ilości, referaty i materiały
Obserwacja pobierania i trawienia pokarmu przez pierwotniaki na przykładzie pantofelka, referaty i m
Badanie wpływu czynników abiotycznych na ekosystemy, referaty i materiały, biologia, doświadczenia
Porównanie budowy oka ludzkiego i krowiego na podstawie analizy świeżego oka krowy, referaty i mater
Wpływ poszczególnych rodzajów pożywienia na organizm osoby z grupą krwi 0, Zgodne z grupą krwi
Wpływ telewizji na wzrost agresji u dzieci
Mikro Klimek-Ochab, ĆWICZENIE 10- Czynniki fizyczne, ĆWICZENIE 9 - Wpływ czynników fizycznych na wzr
bankowość, Pieniądz, Pieniądz jest środkiem płatniczym, gdyż na jego podstawie nabywamy różnego rodz
WPŁYW RODZAJU POŻYWIENIA NA, medycyna, Medycyna Chińska
Wpływ globalizacji na wzrost zagrożeń terrorystycznych, referaty
wpływ rodzaju pożywienia na stan zdrowia
rosiek, wentylacja i pożary, Wpływ rodzaju pracy na intensywność przemiany materii
18 Wpływ rodzaju kwasu na szybkość inwersji sacharozy
Wpływ wody na wzrost i rozwój roślin
Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko przyrodnicze

więcej podobnych podstron