Hipoglikemia pogarsza rokowanie pacjentów w stanie krytycznym, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO


Hipoglikemia pogarsza rokowanie pacjentów w stanie krytycznym

Konrad Patena, 25.09.12 http://www.diabetolog.pl/doniesienia/32185

Leczenie zaburzeń metabolizmu węglowodanów jest ważnym elementem opieki nad pacjentami w stanie krytycznym. Zbyt intensywna terapia może jednak prowadzić do występowania epizodów hipoglikemii, których wpływ na rokowanie jest w tej grupie chorych niejasny.

W najnowszy wydaniu czasopisma New England Journal of Medicineukazały się wyniki badania mającego na celu określenie wpływu hipoglikemii na ryzyko zgonu pacjentów leczonych w OIT.

Do badania włączono 6026 pacjentów z OIT. Badanych przydzielono losowo do grupy intensywnej lub standardowej kontroli glikemii. Oceniano częstość występowania umiarkowanych (glikemia od 41 do 70 mg/dl) i ciężkich (<41 mg/dl) epizodów hipoglikemii i ich związek z ryzykiem zgonu.

W całej badanej populacji hipoglikemia wystąpiła u 2714 osób (45 proc.), z czego 2237 (82,4 proc.) należało do grupy intensywnej kontroli glikemii. Ciężki epizod hipoglikemii obserwowano u 223 pacjentów (3,7 proc.), z czego 208 (93,3 proc.) leczonych było intensywnie. Spośród 3089 pacjentów, u których epizodów hipoglikemii nie stwierdzono, zmarło 726 (23,5 proc.). W grupie umiarkowanej hipoglikemii odsetek zgonów wyniósł 28,5 proc., a wśród pacjentów z epizodami ciężkiej hipoglikemii - 35,4 proc. Wskaźniki HR dla zgonu dla grup umiarkowanej i ciężkiej hipoglikemii w porównaniu z pacjentami bez epizodów hipoglikemii wyniósł, odpowiednio, 1,41 (95 proc. CI 1,21-1,62, p<0,001) i 2,1 (95 proc. CI 1,59-2,77, p<0,001). Związek z ryzykiem zgonu był wyraźniej zaznaczony u chorych, u których hipoglikemia trwała dłużej niż 1 dzień, hipoglikemia nie była związana z leczeniem insuliną oraz wystąpił wstrząs dystrybucyjny.

Wyniki badania wskazują, że u osób w stanie krytycznym intensywna kontrola glikemii jest związana z wyższym ryzykiem wystąpienia epizodów hipoglikemii. Hipoglikemia z kolei związana jest z wyższym ryzykiem zgonu chorego. Nie jest jasne czy pomiędzy tym zjawiskami występuje związek przyczynowo-skutkowy.

 

Bibliografia

  1. NICE-SUGAR Study Investigators, Finfer S, Liu B, Chittock DR, Norton R, Myburgh JA, McArthur C, Mitchell I, Foster D, Dhingra V, Henderson WR, Ronco JJ, Bellomo R, Cook D, McDonald E, Dodek P, Hébert PC, Heyland DK, Robinson BG., Hypoglycemia and Risk of Death in Critically Ill Patients, N Engl J Med. 2012 Sep 20;367(12):1108-18.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przedszpitalna infuzja zimnego roztworu Ringera u pacjentów z NZK, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, B
Postępowanie w stanie zatrzymania krążenia i oddychania, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Sporty siłowe a nagłe zgony zawodników, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Kardiolodzy apelują o standardy dla ratowników medycznych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Czy wykonywanie skazanej z góry na niepowodzenie RKO jest zawsze niewłaściwe, MEDYCYNA, RATOWNICTWO
(Nie)bezpieczne auto, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Kompresja klatki piersiowej skuteczniejsza niż standardowa RKO, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
Nagłe zatrzymanie krążenia u biegaczy, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
W województwie łódzkim żyje się najkrócej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Resuscitation- The use of intraosseous devices during cardiopulmonary resuscitation, MEDYCYNA, RATOW
Są wytyczne ws. stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, B
Poważne powikłania kaniulacji żył centralnych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
RKO prowadzona tylko za pomocą masażu serca a RKO metodą klasyczną, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE,
Chłodziarka do mózgu w karetce, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Nowy numer alarmowy (909) dla nocnej pomocy lekarskiej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Wiedzę o resuscytacji czerpią w USA z Twittera, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Szkolenia dla więźniów ''Pierwsza pomoc - Druga szansa'', MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

więcej podobnych podstron