Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny


Marketing polityczny

Wykłady

WYKŁAD 1

Działania marketingowe wpływają na całe życie polityczne. Menedżerski styl działania partii. Unaukowienie partii (oparcie działań partii na badaniach naukowych, sondażach). Duża rola ekspertów.

Wyborca jako konsument. Zyskiem partii jest oddany głos, a co za tym idzie istnienie w polityce. Profesjonalizacja.

Partia ukierunkowana jest na zdobywanie głosów, potrzebuje „wyborcy” a nie „obywatela”.

Kapitałochłonność działań marketingowych może prowadzić do incydentów korupcyjnych ze strony partii. Działania marketingowe wpłynęły na kształtowanie się wizerunku partii w oczach obywatela rozpoznawalność logo, hymnu, sloganu. Upraszczanie przekazu dotyczącego partii - kreowanie pseudowydarzeń, wizerunek gra większą rolę niż rzeczywiste działania partii. Rola lidera politycznego w postrzeganiu partii przez obywateli. Rola wyników i interpretacji sondaży.

Procesy mediatyzacji (od afery Clintona) i personalizacji polityki.

WYKŁAD 2

Elementy uczestniczące w kampaniach wyborczych:

 1. Partia polityczna - ewolucja partii. Partię zmienia charakter rynku wyborczego. Współczesny rynek wyborczy wykształcił się na przełomie XIX i XX wieku, wiązało się to z upowszechnieniem prawa wyborczego

WYKŁAD 3

Rola telewizji w przeobrażeniu marketingu politycznego. Poszerzenie dotychczas istniejącego marketingu bezpośredniego o marketing pośredni.

Kampania premodernizacyjna - kampania marketingu bezpośredniego.

Unaukowienie kampanii marketingowej np. oparcie jej ściśle na poszczególnych fazach marketingu.

P. Kotler - 4 procesy marketingowe.

Garry Mauser - 3 podstawowe etapy procesu marketingowego

 1. Analiza otoczenia (konkurentów, sytuacji) - faza zewnętrzna

 2. Analiza własnych możliwości (analiza strategiczna) - faza wewnętrzna

 3. Faza implementacyjna - wdrożenie przyjętych założeń strategicznych

Faza kontrola - na końcu: służy weryfikacji wyników; w trakcie: monitorowanie wydarzeń i korekty w strategii

Adaptywność marketingu politycznego - przystosowanie strategii w trakcie jej trwania do istniejących wydarzeń.

Komponent programowy:

 1. Komponent promocyjny

 2. Komponent charakterystyki wyborców

 3. Komponent charakteru rynku wyborczego

WYKŁAD 4

Gary Mauser (koncepcje tworzone w latach 70-tych) - trzy procesy : proces analizowania, planowania i…?

Cztery metody prowadzenia kampanii wg Mausera:

 1. Wg kryterium komunikowania się z otoczeniem (poprzez media czy bezpośrednio). Media - nowe sposoby komunikowania się z wyborcą.

 2. Wg sprofesjonalizowania kampanii - marketingowo zorientowane lub nieprofesjonalne. Marketingowe - unaukowione, pozostałe - intuicyjne.

Podział kampanii wyborczej wg Mausera:

 1. Marketingowo zorientowane - za pomocą doradców, wyspecjalizowane. Wpływ kandydatów na przebieg kampanii.

 2. Medialne - tworzenie pseudowydarzeń, sterowanie za pomocą mediów. Brak wpływu kandydata na przebieg kampanii. jednak takie kampanie mogą również przynieść efekty - chociaż zazwyczaj jednorazowe i krótkotrwałe.

Kampanie wg Mausera:

 1. Marketing bezpośredni - aktywiści, wiece, szczególnie na poziomie wyborów lokalnych

 2. Wykorzystujące źródła komunikowania masowego

Najlepsze są marketingowo zorientowane kampanie.

Kampanie wg Sundberga i Hognabby - lata 90-te.

Efekt wolnego jeźdźca - wykorzystanie osób publicznych, nie politycznych, na listach wyborczych lub w kampaniach (sportowcy, aktorzy itd.). mediatyzacja i personalizacja polityki. Celebryzacja. Przenikanie zawodu polityka z „gwiazdorstwem” .

Kryterium finansowe - kasa + efekt wolnego jeźdźca = najlepsza, najskuteczniejsza kampania

Brak efektu wolnego jeźdźca + brak finansów = najgorsza kampania.

Negatywne kampanie wyborcze

Negatywne reklamy zakazane są w handlu. Powstały w USA i są definiowane jako taki przekaz w którym 60% jest krytyczne, negatywne wobec kontrkandydata.

Granice kampanii negatywnej są płynne. Jedynym miernikiem jest to do kogo kampania się zwraca.

Polityka jest personalna - łatwość krytyki osoby polityka, jego bezpośrednich poglądów (oraz afer, skandali itp.). ataki personalne, nie „programowe”. Postrzeganie kandydata wpływa na postrzeganie całej partii.

Reklamy negatywne mogą być rozpatrywane w sądowym trybie wyborczym oraz po wyborach w sądach cywilnych.

Typologie reklamy wyborczej

Konsultanci w kampaniach

Obecnie duża rola. Zatrudnianie konsultantów ma początek w USA. W USA konsultant nie był tak mocno związany z partią. W Europie liczyli się doświadczeni sztabowcy, którzy przeszli poszczególnie szczeble kariery. Teraz są często zastępowani przez agencje doradcze (nie związane z partiami). Samodzielne tworzenie kampanii przez kandydata występuje niekiedy na szczeblu lokalnym. Konsultanci często doradzają jedynie w ramach jednej rodziny partii (poruszają się jedynie w obrębie pewnego systemu poglądów). Coraz większa jest rola konsultantów w Europie środkowo-wschodniej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
marketing- pytania, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
marketing część I, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Partie i Systemy Partyjne Wyklady[1], Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polit
polityka społeczna jk(1), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Partie polityczne WYKŁADY, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
sokol opracowany!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i systemy par
jeśli jesteś kretynem nie otwieraj, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityc
POLITYKA SPOŁECZNA (2), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Partie i systemy partyjne, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
POLITYKA SPOŁECZNA, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Miejsce wsp lnoty religijnej w spo ecze stwie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Rel
Religie i Związki Wyznaniowe - Wykłady Rytko, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Reli
KI program cwiczen 2011-12 nowy, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Komunikacja Inter

więcej podobnych podstron