Diesel engine, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, Szkoła moje


Diesel engine

propolsion plant - jednostka napędowa

internal combustion - spalanie wew.

rewolutin per minute (RPM) - obroty na minute

applied, apply - stosowany

reliable - solidne

redusial oil - olej pozostałościowy

maintance - utrzymać

compared -

rated capacity - wydajność znamionowa

bevel, oblique - skośne, ukosne

obvious - oczywyisty

contrary - przeciwny

overhauling - przegląd

relatively - względnie

trunk - bezwodzikowe

crosshead - wodzikowe

distinguish rozróżniać

piston pin - sworzeń tłokowy

crank pin - czop korbowodu

conenectind rod - korbowód

crosshead guides shoes - łyżwy wodzika

crosshead guide - prowadnice wodzika

direct acting - bezposredniego działania

direct reversible - bezpośredniego działania

reciprocating motion - ruch posuwisto zwrotny

stroke - suw

cycle - cykl

principle - zasada

capable - zdolny

power stroke - suw pracy

this letter - ten drugi

the former - ten pierwszy

ability - zdolność

less - niż

disadvantages - wada

bottom dead center - dolne martwe położenie

Intel ports - szczelina wylotowa

admitted - dostarczanie

spontaneously - spontaniczny

consequent high - wynikający z tego

rocking lever, rocker arms - dźwignia zaworowa

pushrod - popychacz

thus - tak więc

exhaust valves -zawory wylotowe

exhaust gas manifold - kolektor wydechowy

scavenging - przepłukanie

unflow scavenging - przepłukanie wzdłużne

cross scavenging - przepłukanie poprzeczne

loop scavenging - przepłukanie zwrotne

enough - wystarczająco

amounts - ilość

deposits osad

spring - spręzyna

top dead centre - górne martwe położenie

inlet stroke - suw dolotowy

suction stroke - suw ssania

air-induction stroke - suw zasysania powietrza

compresion stroke - suw sprężania

inlet valve - zawór dolotowy

atomizer - rozpylacz

nozzle - dysza

gearwheels - kolo zębate

chaindrive - napęd łańcuchowy

campeak - szczyt krzywki

valve stem - trzon zaworu

valve spring - spręzyna zaworu

valve disc - grzyb zaworu

valve seat - gniazdo zaworu

In order to- żeby

controlable pitch propeller - śrubo o zmiennym skoku

reverse - przesawić

blade - płat śruby

angle - kąt

flanele - kołnierz, kryza

comical -stozkowy

tapered - zaostrzony

bearnig block - łozyska …

thrust block

consume - spalanie

marine oli diesel MDO - olej napędowy

redisue - resztka

remains - pozostałość

crude oil - ropa naftowa

flammable - łatwo palny

merely - tylko

hydrogen - wodór

oxygen - tlen

carbon - węgiel

combination - połaczenie

grade - klasa

basically - w zasadzie

indicates - wskazania

low-grades - niska klasa

high-grade - wyskoka klasa

visocsity - lepkość

flow - płynie

easily - swobodnie

must take into consideration - należy także wziąśc pod uwage

determine - określający

specify gravity (density) - gęstość względna

essential - podstawowa

degrees centigrade - stopnie Celsjusza

kinematic viscosity - lepkość dynamiczna

resistance - opór

liguid - ciecz

fluid - płyn

tendency - tędencja

preheating - podgrzane

commonly - nowoczesny

centistokes (cSt)

calibrate orfice - otówr calibracyjny

flash point - temp zapłonu

vapour - opory

surroundings - otoczenie

sparks - iskra

accessible - dostepne

pour point - temp krzepniecia

handled - przełądowany

specific energy - energia rozporządzalna

solubillity - rozpuszczalność

solubillity- factor - wspoł. rozpuszczalności

cetane number - liczba cetanowa

ease- łatwość

depend - zalezy

ambiet temperature - temp otoczenia

stability - stałość

settle - osiadać

carbon residua - pozostałość koksowa

assess - ocena

Cloud point - temp mętnienia

Hazy - zamglony

Cloudy - mętny

Wax crystal - kryształy wosku

Ash - popił

Refer to - dnosi się do

Lead - ołów

Vanadium - wanad

Sodium - sód

Zinc - cynk

Iron - zelazo

Nickel - nikiel

Distillate - destylowane

Sulphur - siarka

Corrosion - korozjaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
AKCELE~2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, FIZA, FIZAII
AOL2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
MP, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II, EPEC
A4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
Badanie tyrystorów, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Praca Piotra, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III
Zabezpieczenia, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
BADANI~4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA, ELEKTRA
SWIAT~42, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, AUTO
Łopatki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, AM2, Siłownie, Maszyny przepły
tab lam, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
ciasne22, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Projekt, Pkm
POMIA~68, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, TECH REM
Montaz ukladu tlokowo korbowego, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1,
ELEKTRA-EGZAM, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Silnik asyn. pierścieniowy, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELE
Stefanowski- Układ zdalnego sterowania i zabezpieczeń, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoł

więcej podobnych podstron