analizaaSciagaIrokMiareczkownie, Farmacja, Analiza

Pobierz dokument
analizaasciagairokmiareczkownie.farmacja.doc
Rozmiar 29 KB

Punkt równoważnikowy miareczkowania- moment, w którym ilość dodanego odczynnika zrównoważy stechiometrycznie ilość składnika oznaczonego. Wymagania przy oznaczeniach ilościowych: 1. Użycie odczynnika o dokładnie znanym stężeniu 2. Dokładnego zmierzenia objętości roztworu badanego i mianowanego 3. Dokładnego ustalenia końca reakcji przed dobór odp. Wskaźnika. Zalety: szybkość, dokładność, możliwość wyk. Różnych reakcji do oznaczeń ilościowych Warunki reakcji: muszą przebiegać stechiometrycznie, muszą przebiegać szybko, r. mianowany nie powinien reagować z innymi subst. zawartymi w roztworze, PK można wyznaczyć z dużą dokładnością. METODY ANALIZY MIARECZKOWEJ: 1. Alkacymetryczne- wykorzystuje się reakcje zobojętnienia 2. Red oksymetryczne- wyk. Redox 3. Kompleksometryczne- wyk. Reakcje tworzenia trwałych, latwo rozp zw. Kompleksowych 4. Strąceniowe- wyk. Reakcje, w których jony łącząć się ze sobą dają trudno rozp. się związki. Wymogi subst podstawowej: absolutnie czysta; łatwa do otrzymania, suszenia i przech; nie powinna być higroskopijna i ulegac zmianom na powietrzu, musi być dobrze rozp. w wodzie, musi posiadac ściśle określony skład chemiczny. Przykłady: węglan sodu, szczawian sodu, kwas szczawiowy, dwuchromian potasu, azotan srebra. Wskaźniki: oranż metylowy- 3,1-4,3 (pomarańczowa), fenoloftaleina 8,1-10( malinowa) błękit bromotymolowy 6-7,6( zielona)


Pobierz dokument
analizaasciagairokmiareczkownie.farmacja.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza regresji między dwiema zmiennymi, Płyta farmacja Bydgoszcz, statystyka, pozostałe
analiza leku- 1 wykład, FARMACJA, Analiza leku
ChloramfenikolTF, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, ANALIZA, OD MŁODEJ
Analiza lekow w preparatach technika HPLC, Gumed III Rok Farmacja
ANALIZA MIARECZKOWA, Farmacja studium 2 letnie, I II semestr, analiza
TERMOMETRIA na analizę leków (farmacja)
ANALIZA LEK. an.ilościowa, Farmacja studium 2 letnie, I II semestr, analiza
zagadnienia kolokwium z kompleksometrii i miareczkow, Farmacja, Analiza leków, Kolokwia
analiza szeregu czasowy, Płyta farmacja Bydgoszcz, statystyka, pozostałe
Analiza finansowa - farmaceutyka, Analiza i inne
Analiza - rozpuszczalność soli i wodorotlenków, Farmacja
zagadnienia do kolokwium II Analiza leków , Farmacja, Analiza leków, Kolokwia
Grupa III, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, ANALIZA, Analiza leków (techFARM)
Analiza leków Wykrywanie kationów grupa 4 i 5, Farmacja
analiza struktury zad, Płyta farmacja Bydgoszcz, statystyka, pozostałe

więcej podobnych podstron