24. Wyka 3, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKSTÓW TEORETYCZNYCH


24

K. Wyka: Problematyka pokoleń literackich

Pokolenie jako pierwotna grupa społeczna:

Formy pokoleń literackich:

Spór pokoleń rodzinnych:

Spór pokoleń literackich:

Świadomość pokolenia:

Pokolenie a inne czynniki ewolucji literackiej:

  1. rola pokolenia w obrębie okresu (krótszy przeciąg czasu, widziany od strony wszystkich współżyjących w nim pokoleń i grup) - każdy okres jest wielowarstwowy, z pokoleniem górującym i zaprzeszłym;

  2. rola pokolenia w obrębie epoki (dłuższy przebieg czasu, w którym kilka pokoleń zdążyło wymrzeć / wyczerpać działalność).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
48. Balcerzan, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKS
32. Poulet, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKSTÓW
51. Derrida, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKSTÓ
2. Wellek, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKSTÓW
8. Dobrzyńska, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKS
38. Czaplejewicz, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH T
26. Dybciak, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKSTÓ
23. Escarpit, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKST
11. Dłuska, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKSTÓW
22. Głowiński, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKS
19. Balcerzan, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKS
42. Balcerzan, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKS
18. Zgorzelski, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEK
10. Mayenowa, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKST
24. Wyka bis, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
16. Wyka, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
42. Sławiński(1), Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
22. Sławiński, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych

więcej podobnych podstron