pieczątka zakładu fryzzzer, pliki zamawiane, edukacja


..................................

pieczątka zakładu

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

 1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

  1. wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

  2. podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu

  3. sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy.

 1. Uczestnicy szkolenia

Uczestnikiem szkolenia stanowiskowego winna być osoba nowo zatrudniona lub osoba zmieniająca stanowisko pracy, a także osoby odbywające praktyki lub uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

 1. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno odbywać się w formie instruktażu na stanowisku, na którym zatrudniony zostanie pracownik. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

 1. Program szkolenia stanowiskowego:

4.1 Przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na stanowisku fryzjera

  1. omówienie warunków pracy :