harmonogram CWICZ, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, matreiały na mb


______________________________________________________________________

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ MECHANIKI BUDOWLI

w semestrze IV - rok akademicki 2011/2012

POZIOM INŻYNIERSKI

______________________________________________________________________

konsultacje: piątki godz.16oo - 1830, pok. 125a.

Tydzień

Data: dzień - miesiąc

Treść ćwiczeń

1.

20_02 ÷ 24_02

Linie wpływu w belkach wieloprzęsłowych statycznie wyznaczalnych

2.

27_02 ÷ 02_03

Konstrukcje prętowe Warunki prawidłowej budowy układów prętowych. Wyznaczanie wielkości wewnętrznych. Konstrukcje prętowe Obliczanie przemieszczeń - powtórka.

3.

5_03÷ 9_03

Linie wpływu c.d. (belki, ramy) Linie wpływu kratownice i ramy trójprzegubowe.

Wydanie tematów PROJEKTU nr 1.

4

12_03 ÷ 16_03

Kartkówka 1 - (odręczne rysowanie wykresów wielkości wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych).

Prętowe konstrukcje płaskie przestrzennie obciążone. Wyznaczanie wielkości wewnętrznych.

Obliczanie przemieszczeń.

5.

19_03 ÷ 23_03

Kartkówka 2 (linie wpływu w belkach lub ramach).

Układy prętowe i powierzchniowe Metoda Elementów Skończonych - MES - Podstawy.

Wydanie tematów PROJEKTU nr 2.

6.

26_03 ÷ 30_03

Kartkówka 3 - (wyznaczanie wielkości wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych prętowe konstrukcje płaskie przestrzennie obciążone).

MES. Obciążenia mechaniczne. Budowa układu równań MES. Warunki brzegowe.

Omówienie i analiza wydanych tematów projektu nr 2.

7.

02_04 ÷ 06_04

(plus okres świąt)

MES c.d. Funkcje kształtu - ich rola i znaczenie. Wpływy niemechaniczne. Analiza rozwiązań komputerowych.

(Termin oddania PROJEKTU nr 1)

8.

09_04 ÷ 13_04

(plus okres świąt)

MES - c.d. Układy powierzchniowe i prętowe płaskie.

(Termin oddania PROJEKTU nr 1)

Wydanie tematów PROJEKTU nr 3.

9.

16_04 ÷ 20_04

Kartkówka 4 (odręczne rysowanie wykresów wielkości wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych).

Kontrola wyników obliczeń.

Omówienie tematów PROJEKTU nr 3.

10.

23_04 ÷ 27_04

Kartkówka 5 (wyznaczanie wielkości wewnętrznych w zamkniętych układach statycznie wyznaczalnych - rozwiązanie ramy płaskiej).

MES - c.d. Układy powierzchniowe i prętowe przestrzenne

11.

30_04 ÷ 04_05

(bez 30, 1, 2, 3)

MES - c.d.

Wykorzystanie rozwiązań numerycznych MES - np. zagadnienia kontaktowe.

12.

07_05 ÷ 11_05

(bez 9)

Oddawanie PROJEKTU nr 2

Praca klauzurowa 1 z zakresu projektu nr 2.

13.

14_05 ÷ 18_05

(bez 18)

Kartkówka 6 (odręczne rysowanie wykresów wielkości wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych-ramy zamknięte).

Elementy dynamiki konstrukcji - wyznaczanie częstości drgań własnych układu prętowego.

14.

21_05 ÷ 25_05

Kartkówka 7 (odręczne rysowanie wykresów wielkości wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych-ramy zamknięte).

Elementy dynamiki konstrukcji - c.d. - układy o jednym stopniu swobody.

15.

28_05 ÷ 01_06

Kartkówka 8 (podstawowe pojęcia dynamiki).

Elementy stateczności ram płaskich.

16.

04_06 ÷ 08_06

(+ konsultacje)

Oddanie PROJEKTU nr 3 - prezentacje studentów (ćwiczenia + konsultacje).

17.

11_06 ÷ 15_06

(+ konsultacje)

Oddanie PROJEKTU nr 3 - prezentacje studentów (ćwiczenia + konsultacje).

Zasady ogólne oceny prac

Prace projektowe, klauzurowe oraz kartkówki oceniane są w takim stanie, w jakim zostały oddane. Oznacza to, że prace projektowe nie będą zwracane do poprawek, a prace klauzurowe i kartkówki nie będą miały terminów poprawkowych. Termin wykonania prac projektowych mija każdorazowo w tym dniu oznaczonego tygodnia, w którym wypadają w danej grupie studenckiej ćwiczenia z mechaniki budowli.

Za każdy tydzień opóźnienia w wykonaniu pracy projektowej maksymalna możliwa do otrzymania liczba punktów zmniejszana jest o 3.5 punktu (0.5 punktu/na dzień).

Z uwagi na bardzo napięty harmonogram zajęć nie jest możliwe przesuwanie bądź przekładanie jakichkolwiek zajęć na terminy późniejsze. Jeżeli z jakichkolwiek powodów konieczne będzie przeniesienie zajęć na inny termin to wówczas musi to być termin w obrębie aktualnego tygodnia zajęć.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dynam 1, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, matreiały na mb
wymagania s 4, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, matreiały na mb
dynam 2, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, matreiały na mb
wstep do zadan, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
Infra Projekt 1 mapa 17, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Infrastruktura komunalna i instalacje bu
macierze mini, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
Technologia sem IV, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Technologia Robót budowlanych
tematy-pytania, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
mes-funk 5, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, proj 2, Kolos
mechanaaaa t egzam-1, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
zabezpieczenia, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Zabezpieczenie budynków na terenach górniczych, K
gotowa sciaga, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
Zakres kolokwium, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Konstrukcje stalowe
ZAKRES EGZAMINU , BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
met-MES, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, proj 2, Kolos
Zakres egzaminu - OSTATNI termin, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
Karta tyt, Budownictwo, Semestr IV, Mechanika Budowli
Kolos PNoM, MECHATRONIKA MT POLSL, SEM I, Podstawy nauki o materiałach wszystko na kolokwium zalicz

więcej podobnych podstron