LEPKOŚĆmm, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium


Informatyka

ZALEŻNOŚĆ LEPKOŚCI WODY OD TEMPERATURY

Ćwiczenie nr . 5

Grupa 5

Sekcja 1

Kobierzyński Bartłomiej

Morawski Rafał

Suszka Krzysztof

WPROWADZENIE

Lepkość, czyli tarcie wewnętrzne, ujawnia się wówczas, gdy ciecz lub gaz płynie w określonym kierunku i gdy różne warstwy płynu mają różne prędkości. Wówczas obok bezładnego ruchu cząsteczkowego występuje uporządkowany ruch warstw płynu.

Zjawisko lepkości teoria kinetyczno-molekularna tłumaczy następująco. Cząsteczki należące do poruszającej się warstwy obok ruchu bezładnego wykonują pewien ruch związany z całą warstwą. Do ich prędkości ruchu bezładnego dodaje się wektorowo prędkość jej warstwy. Zatem cząsteczki te mają większy pęd od pędu cząsteczek znajdujących się w warstwach poruszających się wolniej lub nieruchomych. Cząsteczki wszystkich warstw przepływającej cieczy wykonują bezładne ruchy przechodząc z warstwy do warstwy. Cząsteczki z warstw ruchomych, obarczone większym pędem , oddaj ą nadmiar swojego pędu do innych warstw. W rezultacie (w warstwach wolniejszych) powstaje dodatkowy pęd średni co powoduje zwiększenie szybkości tych warstw. Ten proces zachodzi tak długo, dopóki prędkości warstw się nie wyrównają.

Ponieważ lepkość wiąże się z przekazywaniem pędu, więc zgodnie z druga zasada mechaniki zmiana pędu dp poruszającej się warstwy płynu w ciągu czasu dt wywołana przez siłę tarcia wewnętrznego jest następująca.

0x01 graphic

czyli

0x01 graphic

Należy zwrócić uwagę, ze wg teorii kinetyczno-molekularnej współczynnik lepkości nie zależy od gęstości gazu.

OPIS ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia był pomiar lepkości wody w zależności od temperatury. Należało napełnić naczynie wodą, zmierzyć jej temperaturę i zmierzyć czas wypływania wody z naczynia.

Następnie należało podnieść temperaturę wody o 10OC i zmierzyć czas wypływania. Czynność należało powtarzać aż do osiągnięcia temperatury 90 OC.

WYNIKI POMIARÓW

Wyniki Pomiarów

Temperatura [OC]

Czas [s]

19

195

29

160

39

137

49

117

59

105

69

95

79

88

89

83

0x01 graphic

Z wykresu odczytujemy, że zależność lepkości wody od temperatury jest opisana funkcją malejącą o charakterze nieliniowym.

UWAGI KOŃCOWE

Błędy w pomiarach, które otrzymaliśmy mogły powstać w wyniku niedokładności przyrządów, chociaż przesłanki teoretyczne były prawidłowe.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lepkość wody, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LABORKA2, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - Ćw 60, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 49, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
neonówka, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Elektronika, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
szeregowy rezonans napiŕciowy, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LAB110, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
ĆWICZENIE NR 2A, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
2a, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 50, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Pojęcia w formacie ściągi, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium

więcej podobnych podstron