ćw.7.Badanie wyłącznika APU, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne, sprawozdania


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

w Chełmie

Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

Kierunek: Elektrotechnika III rok VI semestr

LABORATORIUM Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Temat: Badanie wyłącznika APU

Data wykonania ćwiczenia

18.05.2014

Zespół II

Ćwiczenie nr 7

Podpis

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania wyłącznika APU oraz wykonanie pomiarów - zbadanie wyzwalaczy zwarciowych.

Wykonanie ćwiczenia

Badanie wyzwalaczy zwarciowych

0x01 graphic

Rys.1. Schemat układu przy badaniu wyzwalaczy zwarciowych

Tabela 1.Wyniki pomiarów

Ip [A]

t [s]

nastawa 100 A

t [s]

Nastawa 150 A

t [s]

Nastawa 200 A

100

0,06

110

0,055

120

0,07

130

0,07

140

0,08

150

0,06

0,07

160

0.055

0,09

170

0.060

0,07

180

0.060

0,07

190

0.055

0,09

200

0.050

0,06

0,09

0x01 graphic

Wnioski

W ćwiczeniu badaliśmy wyłącznik typu APU, sprawdzaliśmy czy wyznaczone z pomiarów parametry wyłącznika odpowiadają wartościom wymaganym przez normę. Według normy powinien on działać przy napięciu od 0.85*Udo 1.1*Un.

Na podstawie próby wyzwalaczy zwarciowych możemy powiedzieć, że im mniejszy ustawiony prąd zwarciowy tym czas działania wyzwalacza jest krótszy, a przy ustawieniach większych prądów zwarciowych czasy działania wyzwalacza wzrosły.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie wyłącznika - APU-15, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 2, Dok 2, POLITECHN
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
ćw.6.Badanie układu samocz.załącz.rezerwy, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elekt
ćw.1.Badanie układu do kompensacji mocy biernej, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
Badanie wylacznika typu APU - cw14, Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
ćw.3.Wykorzystanie przekaź.swobodnie program.w ukł.sterowania urządz.elektr, Elektrotechnika - notat
ćw.5.Układy przekładników prądowych, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne
ćw.3.Badanie prądnicy prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Maszyny elektryczne, s
ćw.8.Pom.ochronne w urządz.i instal.elektr.nn, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia e
ćw.24.Badanie układu napędowego ze sprzęgłem indukcyjnym, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, N
Laboratorium urządzeń elektrycznych, Badanie wyłącznika typu APU - 15, POLITECHNIKA LUBELSKA
Ćw. 2. Sygnały elektryczne, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Teoria obwodów, sprawozdania
ćw.1.Przygotowanie do pracy maszyny prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Maszyny
Ćw.2.Cyfrowy regulator PID, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, podstawy automatyki i regulacji
Sprawozdanie Silniki, Politechnika Poznańska (PP), Elektronika i elektrotechnika, Labolatoria, Ćw 6

więcej podobnych podstron