swiadomosc, 4 ROK, PSYCHIATRIA


Świadomość - zdolność do odbierania, rejestrowania i zintegrowanego przetwarzania informacji oraz celowego reagowania na bodźce.

Zaburzenia świadomości cechuje:

Składniki zaburzeń świadomości:

  1. przymglenie

  2. zamącenie -jw. + iluzje, omamy

  3. zawężenie pola - ograniczenie przeżyć psychicznych do określonego wycinka rzeczywistości

Zespoły zaburzeń świadomości

0x08 graphic
0x08 graphic

ilościowe jakościowe

1.Senność patologiczna 1. Przymglenie proste

2. Sopor (sen głęboki) 2. Z. majaczeniowy (delirium)

3.Śpiączka (coma) 3. Z. zamroczeniowy

4. Z. splątaniowy (amentywny)

Zespół majaczeniowy (delirium)

-najczęściej, zwłaszcza w zatruciach przewlekłych, rozwój jest stopniowy

Najpierw pojawiają się : iluzje, niepokój, lęk, utrudnione zasypianie (stan predeliryjny). Następnego wieczora występuje pełny obraz zespołu, powtarzający się przez kilka dni, do tyg.

Zejście majaczenia:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozpoznanie różnicowe zaburzeń świadomości, 6 ROK, PSYCHIATRIA
antydepresanty, 4 ROK, PSYCHIATRIA
neuroleptyki2, 4 ROK, PSYCHIATRIA
Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstw
psychiatria p.e08, 4 ROK, PSYCHIATRIA
GENETYKA W PSYCHIATRII, studia, 4 rok, psychiatria, materiały, genetyka
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
pyt psych 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
alkoholizm, 4 ROK, PSYCHIATRIA
zagad.-psychitria, studia ratownictwo, III rok, psychiatria
psychiatria egzamin 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
V rok egzamin psychiatria 2011 termin I, V rok, Psychiatria, 2015-16, psychiatria giełdy zrobione, p
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
zespoly2, 4 ROK, PSYCHIATRIA
skierowanie WZOR, 6 rok, psychiatria
Badanie psychiatryczne, 1.Lekarski, IV rok, Psychiatria, Materiały
psychiatria pyt. prof. gr E 2010r., 6 ROK, PSYCHIATRIA

więcej podobnych podstron