scenariusz zajęć kl II Wkrótce święta - piękno zwyczajów świątecznych, Scenariusze i konspekty


SCENARIUSZ ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGOW KL. II

BLOK TEMATYCZNY: Nadchodzi świąteczny, radosny czas - na prezenty i zabawę czeka każdy z nas.

TEMAT DNIA: Wkrótce święta - piękno zwyczajów świątecznych

CEL OGÓLNY: Poznawanie zwyczajów ludowych, kształtowanie poczucia więzi rodzinnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- potrafi wymienić zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

- swobodnie wypowiada się na temat przygotowań do nadchodzących świąt,

- zna tradycje wigilijne kultywowane w różnych regionach Polski,

- wie jak należy przygotować się do wieczoru wigilijnego,

- umie złożyć życzenia najbliższym,

- wie, że opłatek jest najważniejszy na stole,

- pamięta o przygotowaniu upominków,

- potrafi wyrazić radość z otrzymanego prezentu,

- rozumie czytane teksty, czyta z odpowiednią intonacją,

- wie, że nazwy świąt piszemy wielką literą,

- twórczo, zgodnie współpracuje w grupie, wykonując różne zadania,

- odgrywa scenki dramowe z grupą,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ze śpiewem,

- zna i chętnie śpiewa kolędy,

METODY NAUCZANIA: wg W. Okonia:

wg Z. Zaorskiej:

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

METODY WYCHOWANIA: wg H. Muszyńskiego:

sugestie, perswazje),

- samowychowania (samokontrola, samoocena, integracji).

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - wzrokowe (,, plątaninka” sylabowa, teksty wierszy, zwyczajów świątecznych, życzeń, krzyżówki, napisy, ilustracje, szablony, karty pracy, monety... ),

KIERUNKI EDUKACJI: polonistyczna, przyrodniczo- społeczna, matematyczna, muzyczno - ruchowa,plastyczna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

.

1.Spotkanie w kręgu przy choince i zaśpiewanie kolędy ,,TRZEJ KRÓLOWIE”.

2.Odczytanie hasła z ,,plątaninki” sylabowej zapisanej na szarym papierze - piękno zwyczajów świątecznych, krótka informacja, kiedy mała i wielka litera ( święta - mała, wyjątek karty świąteczne, żeby było bardziej uroczyście, Boże Narodzenie - wielka ).

3.Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zwyczajów i obrzędów związanych ze

świętami Bożego Narodzenia na podstawie doświadczeń uczniów.

4.Czytanie głośne przez wybranych uczniów wierszy pt.: ,,Przy wigilijnym stole”- Tadeusz Szyma, ,,Przed zapaleniem choinki ''- Konstanty Ildefons Gałczyński; udzielanie odpowiedzi na pytania: O jakich zwyczajach jest mowa? ( dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, śpiewanie kolęd, pozostawienie wolnego miejsca dla nieznajomego, prezenty... ),

Jaki jest nastrój wiersza?( uroczysty, podniosły, niezwykły, serdeczny...).

5.Odczytanie zwyczajów świątecznych z kartek panujących w różnych regionach Polski ( zał. nr 1).

6.Śpiewanie piosenki przy choince pt. ,,Srebrne kolczyki” sł. Krystyna Wodnicka, muz. Edward Pałasz.

7.Gromadzenie słownictwa na kartonie-zbieramy określenia rzeczowników (przymiotniki)

choinka (jaka? ) duża, wysoka, kolorowa, ładna, piękna, świąteczna,

barwna... (uczniowie zapisują na kartonach )

ozdoby ( jakie? ) kolorowe, srebrne, złote, okrągłe, podłużne...

8.Ćwiczenia dramowe ,,stop - klatka”- uczniowie w grupach wyznaczają fotografa. Udają,że ubierają choinkę. Fotograf ustawia modeli do zdjęcia. Na hasło - ,,stop - klatka”, uczniowie pozostają w nieruchomych pozycjach. Nauczyciel podchodzi do grup i musi odgadnąć, jakie czynności dzieci wykonywały - co widzi na zdjęciu ?

9.Zabawa matematyczno - ruchowa przy melodii kolęd - ubieranie choinki:

cukierki - iloczyn liczb 3 i 4,

gwiazdki - iloraz liczb 18 i 3 ,itd.

10.Obliczanie z ilu oczek będzie składał się łańcuch na choinkę? - np. Liczbę 12 zmniejsz 2 razy, do otrzymanego wyniku dodaj 14, otrzymaną liczbę zmniejsz 4 razy itd.

12.Praca w grupach - rozwiązanie krzyżówki, konkurs, która grupa pierwsza (zał. nr 5).

Dokończenie w grupach zdania z tablicy.

Lubimy Boże Narodzenie, ponieważ....

13.Rozmowa na temat życzeń składanych z okazji świąt. Wklejenie do zeszytów po jednym zwyczaju, który zachował się w innych regionach Polski oraz życzeń.

14.Odgrywanie przez grupy scenek dramowych - wybranego zwyczaju związanego ze świętami - pozostali muszą odgadnąć.

15.Zabawa matematyczna ,,Przezroczyste ręce” - mnożenie i dodawanie dowolnych liczb.

N - l zaprasza np. troje dzieci i prosi o ukrycie w lewej i prawej ręce po jednej monecie. Mówi, że dziś będzie ,,czarodziejem” i odgadnie w której ręce jest moneta 5 - groszowa i 10 - groszowa. Po ukryciu monet mówi:

Jeśli podana suma jest parzysta to moneta 5 - groszowa jest w prawej ręce, jeśli zaś nieparzysta to w lewej ręce.

16.Trening logicznego i twórczego myślenia - ,,Zaczarowane choinki”. N - l opowiada historyjkę. Na polanie rosły choinki po 2 obok siebie. Dzieci postanowiły je ogrodzić płotkami tak , aby w każdej części rosły tylko 2. Niestety miały tylko 3 płotki, pomóż im! ( zał. nr 6).

17. Sprawdzamy, co potrafimy - praca na kartach matematycznych ( zał. nr 2, 3 ).

18.Wykonanie kart świątecznych, pomalowanie otrzymanych wzorów i naklejenie na kolorowe kartki z bloku technicznego ( zał. nr 4 ).

19. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.

20. Ewaluacja zajęć.

21. Zakończenie piosenką np. ,,Dzwonki sań”sł. Elżbieta Zechenter- Spławińska, melodia amerykańska.

Pomoce dydaktyczne:

Zał. nr 1 - zwyczaje świąteczne.

  1. Pozostawienie części jedzenia w garnkach dla dusz zmarłych i unikanie w tym dniu ciężkich prac, by nie obrazić ,, gości” z innego świata.

  2. Obsypywanie się wzajemnie grochem, ziarnem zboża i orzechami, aby ludziom w następnym roku dobrze się działo.

  3. Nacieranie skóry zmoczonymi w wodzie monetami w celu uniknięcia choroby.

  4. Obserwowanie zdarzeń podczas kolejnych dwunastu dni od Bożego Narodzenia do świąt Trzech Króli, aby przewidzieć, jakie zdarzenia nastąpią po sobie w ciągu dwunastu miesięcy roku.

  5. Oglądanie nieba po wigilijnej wieczerzy - rozgwieżdżone niebo zapowiada pomyślny rok.

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
konspekt zajęć kl. II, edukacja wczesnoszkolna
konspekt zajęć kl. II(1), edukacja wczesnoszkolna
Kl II - Jezus uczy przez apostołów, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl.II
Kl II - Budujemy Królestwo, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
Kl II - Spotykamy Jezusa na Mszy, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
Kl II - Jezus uczy modlitwy, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
Kl II - Jezus jest Zbawicielem, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
Kl II - Katecheza Jezusa i apostołów, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
Kl III - Trójca Święta, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
Kl II - Rozpoczynamy spotkania, KATECHEZA, Scenariusze zajęć
4 jak bezpiecznie poruszać sie po drogach, scenariusze zajęć kl. I-III
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
scenariusz zajęć kl.2, Pedagogika EPiW, Praktyki pedagogiczne
=Scenariusz - Bal karnawalowy 2, scenariusze zajęć kl. I-III
1 z kim chciałbyś siedzieć w łaawce, scenariusze zajęć kl. I-III
klasa2, MOJA PRACA, SCENARIUSZE ZAJĘĆ, KLASA II

więcej podobnych podstron