Sprawozdanie chemia 1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia


POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0x08 graphic


LABORATORIUM Z CHEMII

Arkusz sprawozdawczy do ćwiczenia 8.2 i 8.3

„BADANIE PROCESU UTWARDZANIA MODYFIKOWANYCH TWORZYW POLIMEROWYCH

  1. DANE

Data przeprowadzenia ćwiczenia: 10.12.2011 r.

Uczestnicy:

Nr ćwiczenia: 8.2, 8.3

Nazwa przeprowadzonego ćwiczenia: BADANIE PROCESU UTWARDZANIA

MODYFIKOWANYCH TWORZYW

POLIMEROWYCH

Zakres: 1. Badanie szybkości utwardzania (żelowanie) tworzyw polimerowych

2. Badanie twardości polimerów

  1. ĆWICZENIA

2.1 Badanie szybkości utwardzania (żelowanie) tworzyw polimerowych

Cel ćwiczenia: Pomiar przeprowadza się w celu określenia reaktywności spoiw żywicznych na podstawie krzywych żelowania tj. zmian temperatury w czasie procesu utwardzania. Należy także określić wpływ utwardzacza na właściwości spoiw. Stosowane odczynniki:

Sprzęt potrzebny do wykonania zadania to waga automatyczna i zestaw do określania krzywej utwardzania (żelowania) składa się: termometr cyfrowy, probówki szklane, gliceryna, izolacja termiczna, pojemniki polietylenowe, izolacja w postaci naczynia, strzykawki do odmierzania składników mieszanki, bagietki do mieszania. Żywice poliestrowe są podatne na działanie alkaliów (łatwo ulegają hydrolizie), z tego też względu są wykorzystywane przede wszystkim do wytwarzania prefabrykatów z betonów żywicznych.

Opis poszczególnych etapów zadania: Zadanie polega na badaniu przebiegu polimeryzacji żywicy poliestrowej i wpływu ilości inicjatora na proces utwardzania. Probówkę napełnić do połowy gliceryną. Odważyć ok. 20g żywicy poliestrowej z dokładnością 0,1g i zapisać dokładną wagę w formularzu sprawozdania. Następnie odważyć od 1% do 4% inicjatora (wg wskazówek prowadzącego ćwiczenia) z dokładnością 0,1g i wymieszać z żywicą. W próbce umieścić termometr cyfrowy zanurzony w probówce zawierającej glicerynę. Przystąpić do pomiaru i odczytywać zmiany temperatury z dokładnością 0,1oC, początkowo co 5min. Częstotliwość odczytu temperatury zwiększyć wraz ze wzrostem temperatury (co 1min) tak aby zanotować maksimum temperatury. Pomiary zakończyć, gdy nastąpi spadek temperatury o ok. 10oC. Pomiar powtórzyć ze zmienioną ilością inicjatora. Zadanie to można także analizować z żywicą epoksydową i różną zawartością utwardzacza (wg wskazówek).


Wykonanie pomiaru I:

a) odmierzanie odpowiednich porcji w jakich powinny zostać zmieszane żywica i utwardzacz / inicjator (podać rzeczywistą zawartość m1 - masa żywicy, m2 - masa z utwardzaczem/inicjatorem);

b) mieszanie substancji;

c) umieszczanie probówki z gliceryną w pojemniku z próbką,

d) zanurzenie czujnika temperatury w probówce po 60 sekundach,

e) odczyty temperatur po okresie 5-10 min co 1min. Próbki utwardzonych żywic względnie pozostawia się na następne zajęcia związane z pomiarem twardości żywic poliestrowych i epoksydowych.

Wyniki:

Tab. nr 1 - wyniki badań

Żywica poliestrowa

m1 = 20,0 g

Utwardzacz (3%)

m2 = 20,0 g + 0,6 g = 20,6 g

Czas [min]

Temperatura [st. C]

Czas [min]

Temperatura [st. C]

0

21,1

11,25

69,44

1

21,28

11,5

73,42

1,5

21,38

11,75

76,82

2

21,49

12

79,61

2,25

21,56

12,25

81,84

2,5

21,62

12,5

83,72

2,75

21,69

12,75

85,32

3

21,75

13

86,43

3,25

21,82

13,25

87,49

3,5

21,89

13,5

88,23

3,75

21,99

13,75

88,86

4

22

14

89,3

4,25

22,08

14,25

89,61

4,5

22,13

14,5

89,77

4,75

22,2

14,75

89,85

5

22,26

15

89,82

5,25

22,34

15,25

89,74

5,5

22,43

15,5

89,56

5,75

22,51

15,75

89,32

6

22,62

16

89

6,25

22,75

16,25

88,62

6,5

22,88

16,5

88,27

6,75

23,08

16,75

87,82

7

23,3

17

87,3

7,25

23,55

17,25

86,17

7,5

23,93

17,5

86,23

7,75

24,32

17,75

85,64

8

24,77

18

85,14

8,25

25,35

18,25

84,42

8,5

26,08

18,5

83,79

8,75

26,94

18,75

83,14

9

28,04

19

82,48

9,25

29,54

19,25

81,85

9,5

31,98

19,5

81,12

9,75

35,76

19,75

80,5

10

41,04

20

79,81

10,25

47

20,25

79,06

10,5

53,54

20,5

78,38

10,75

59,07

20,75

77,68

11

64,55

21

76,99

 

 

21,25

76,27

 

 

21,5

75,58

Źródło: Opracowanie własne

Tab. nr 2 - wyniki badań

Parametr

Żywica poliestrowa

Czas urabialności [min]

1,5

Czas żelowania [min]

14,75

Czas utwardzania [min]

6,75

Maksymalna temp [st. C]

89,85

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski:

Z badań wynika, że najwyższa temperatura mieszanki była w czasie 14 minut 45 s. od czasu zarobienia. Wtedy to proces żelowania zmienił się w proces utwardzania. Największy wzrost temperatury zanotowano w czasie od 8 minuty 30 s. do czasu 13 minut 0 s. Wtedy to temperatura wzrosła o ok. 60 stopni Celsjusza. Przez następne 2 minuty temperatura wzrastała stopniowo, aż do najwyższej zanotowanej temperatury 89,85 stopni Celsjusza (w 14 minucie 45 s.). Następnie, temperatura bardzo powoli (ok. 1,5 stopnia Celsjusza na minutę), aż osiągnęła w ostatnim pomiarze 75,58 stopni Celsjusza (w 21 minucie 30 s.)


2.2 Badanie twardości polimerów

Wprowadzenie Twardość można określić, jako opór jaki stawia tworzywo, gdy wciska się odpowiedni wgłębnik z materiału o wiele większej twardości aby wywołać odkształcenie. Istota metod pomiaru twardości polega na wciskaniu znormalizowanego wgłębnika w powierzchnię badanego tworzywa. Obciążenie może być wywierane w sposób statyczny lub dynamiczny. Istnieje wiele metod pomiaru, w których stosuje się o różnych kształtach wgłębniki, takich jak kulki, stożki, lub ostrosłupy. Mimo wielu niedogodności pomiar ma wiele zalet: Jedną z zalet jest możliwość przeprowadzenia pomiaru w warunkach, w których badanie właściwości mechanicznych nie może być przeprowadzone, szybkość i dokładność wykonywania. Prosty sposób ustalania związków między innymi pomiarami. Istnieje grupa metod stosowanych do pomiaru tworzyw w stanie szklistym i do tworzyw bardzo miękkich. W grupie metod do tworzyw szklistych najszersze zastosowanie znalazła metoda wciskania kulki. Metoda polega na jej wciskaniu w płaską powierzchnię badanego tworzywa pod obciążeniem prostopadłym. Z definicji twardość jest obliczana jako stosunek działającego obciążenia (F) [ N] do powierzchni odcisku (A)[mm2] pole odcisku. W metodzie wciskania kulki wzór przyjmuje postać;

T = F / (Π * D * h)

gdzie: D - średnica kulki [mm]; h - głębokość odcisku w [mm]; F - obciążenie siła[ N].

Do górnej części przyrządu mocuje się czujnik mikrometryczny do odczytu wartości zagłębienia kulki, oprawka wgłębnika oraz mechanizm dźwigniowy do wywierania obciążenia. W dolnej części przyrządu znajduje się nakrętka służąca do ponoszenia i opuszczania stolika pomiarowego. Twardościomierz posiada obciążenie wstępne oraz obciążenia podstawowe w kilku zakresach. W skład wyposażenia pomiarowego do pomiaru twardości tworzyw polimerowych wchodzą także suwmiarka do pomiaru grubości i sekundomierz do pomiaru czasu trwania obciążenia.

Instrukcja wykonania ćwiczenia: Pomiar twardości można przeprowadzić metodą Shore'a. Podstawowym elementem twardościomierza jest wgłębnik w kształcie iglicy z zakończeniem mającym postać stożka ściętego bądź z zakończeniem stożkowym z zaokrągleniem. Na dolnej części korpusu przyrządu umieszczony jest przycisk, który przez mechanizm dźwigniowy powoduje naciśnięcie stolika przedmiotowego z próbką do iglicy.

Wykonanie pomiaru

Kolejność czynności przy przeprowadzaniu pomiarów jest następująca:

Wyniki:

Tab. nr 3 - wyniki badań

Lp.

Materiał próbki

Procent betonu

twardość [S]

Średnia twardość

1

Żywica poliestrowa

20%

88,8

89,975

2

94,4

3

86,9

4

89,8

1

Żywica poliestrowa

10%

91,2

91,075

2

85,2

3

90,9

4

97

1

Żywica poliestrowa

Bez betonu (sama żywica i utwardzacz)

97,9

93,875

2

94,2

3

97,6

4

85,8

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski:

Z obserwacji wynika, iż największą twardość ma próbka z samej żywicy i utwardzacza (bez betonu). Im więcej dodatku betonu tym mniejsza jest twardość. Badane próbki nie wykazują zbytnich odchyleń od średnie twardości, dlatego też badanie uznaje się za miarodajne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykres chemia 1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, sprawozdania
Sprawozdanie chemia, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw3, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw2(2), Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw3, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
sprawozdanie 31, Budownictwo UZ semestr I , II, Chemia budowlana, Sprawozdania
MP, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II, EPEC
MO - sprawozdanie 3, Politechnika Poznańska (ETI), Semestr I i II, Metalurgia I Odlewnictwo
Sprawozdanie ćw.4, Technologia żywności, semestr II, fizyka, x
BISS BEZOB, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR
BUDOWA PORT W, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR
EPECJA, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II,
Sprawozdanie 8 - Auksyny, Biotechnologia POLSL, Semestr II, FiB laboratorium, Sprawozdania
Sprawozdanie M1, Studia, Sem 2, SEMESTR II, SEMESTR I, fizyka, Labolatoria Fizyka
Sprawozdanie z praktyki studenckiej , Sprawozdanie z praktyki studenckiej po semestrze II kierunku
Sprawozdanie z praktyki studenckiej , Sprawozdanie z praktyki studenckiej po semestrze II kierunku
Sprawozdanie z kwiaciarni, Ogrodnictwo, Magisterskie, Semestr II mgr, Fizjologia posprzętna
Sprawozdanie lab3, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, labork

więcej podobnych podstron