733


Kwiecień 2012 rok

Grupa II Na wiejskim podwórku

Treści programowe z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Sposoby realizacji w poszczególnych obszarach edukacyjnych

Kompetencje dziecka

Uwagi

Poniedziałek 16.IV

Poranek

Witanie dzieci w przedszkolu

Obszar III pkt. 1

Swobodne rozmowy z dzieckiem na dowolny temat

Swobodnie wypowiada się

Obszar X pkt. 1

Zabawy konstrukcyjne klockami różnego rodzaju.

 • Samodzielnie organizuje sobie czas wolny

 • układa budowle przestrzenne, łącząc klocki o różnych wielkościach i kształtach

Obszar XIV pkt. 5

Korzysta z kącika książki

Interesuje się książkami

Obszar V pkt. 3,4

 • Zestaw ćwiczeń porannych,

 • gimnastyka ogólnorozwojowa

Jest sprawne fizycznie

Obszar II pkt. 1,2,3,4

 • Mycie zębów

 • Przygotowywanie się do posiłków

 • Posiłki: śniadanie, zupa, II danie

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed wyjściem na dwór

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed gimnastyką

 • Samodzielnie myje zęby

 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne

 • spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera

 • składa ubrania i odkłada na ustalone miejsce

Obszar XIV pkt. 5

Obszar XII pkt. 1

Wysłuchanie wiersza T. Fiatowskiej Podwórkowa awantura. Rozmowa na temat wiersza, zwierząt żyjących na wiejskim podwórku (rozmowa przy obrazku Na wiejskim podwórku)

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na wsi

 • Swobodnie wypowiada się na temat wiersza

Obszar VIII pkt. 3

Zabawa rytmiczna W kurniku. Dzieci siedzą w kole i otrzymują klawesy. Są teraz kurkami, a klawesy to ich dziobki. Nauczyciel to kogut, który siedzi na grzędzie i dyryguje całym kurnikiem(wystukuje rytm, a dzieci na zasadzie echa powtarzają go).

 • Wybrzmiewa rytm podany przez nauczyciela

Obszar XIV pkt. 1

Zabawa typu rysowane wierszyki Kurczątko. Ilustrowanie wiersza zachowując kolejność rysowania zgodną z wypowiadanym tekstem.

 • Wykonuje pracę wg. podanej instrukcji słownej

 • Wydłuża swoją fazę skupienia

Obszar II pkt. 4

Obszar V pkt. 4

Zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym gąski, gąski do domu .

 • Integruje się z grupą

 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

J. angielski

Popołudnie

Obszar I pkt. 2

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.

 • Samodzielnie organizuje swój czas wolny

 • Chętnie bawi się z kolegami

Obszar XIV pkt. 5

Odpoczynek - słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela

Obszar XIV pkt. 5

Praca indywidualna :
Percepcja słuchowa- Dziecko uważnie słucha czytany wiersz. Gdy usłyszy wyraz jajo rysuje je na kartce w dowolnym miejscu.

Uważnie słucha

Wtorek 17.IV

Poranek

Witanie dzieci w przedszkolu

Obszar III pkt. 1

Swobodne rozmowy z dzieckiem na dowolny temat

Swobodnie wypowiada się

Obszar I pkt. 2

Zabawy dowolne wg zainteresowania dziecka w kącikach zainteresowań

zaprasza do zabawy kolegów

Obszar XIV pkt. 5

Korzysta z kącika książki

Interesuje się książkami

Obszar V pkt. 3,4

 • Zestaw ćwiczeń porannych,

 • gimnastyka ogólnorozwojowa

Jest sprawne fizycznie

Obszar II pkt. 1,2,3,4

 • Mycie zębów

 • Przygotowywanie się do posiłków

 • Posiłki: śniadanie, zupa, II danie

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed wyjściem na dwór

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed gimnastyką

 • Samodzielnie myje zęby

 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne

 • spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera

Obszar XII pkt. 2

Zabawa dydaktyczna Kto gdzie mieszka.

Nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety zwierząt występujących: koguta,

Kota ,psa, świni, krowy, kury, koguta, konia. Na tablicy zawiesza obrazki domów tych zwierząt: oborę, koszyk do spania dla kota, kurnik, chlewik, budę, stajnię. Poleca dzieciom dopasować obrazki zwierząt do ich domów.

 • rozpoznaje i nazywa miejsca, gdzie mieszkają wiejskie zwierzęta

Obszar II pkt. 4

Obszar V pkt. 4

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym - berek, węże, kramarz.

 • Samodzielnie ubiera się przed wyjściem na dwór

 • Przestrzega reguł gry

Obszar XIII pkt. 1

Obszar IV pkt 2

Zabawa matematyczna wiejska zagroda. Grupowanie zwierząt wg. jednej cechy wspólnej. Przeliczanie elementów danej grupy.

 • Grupuje obiekty wg. wspólnej cechy

 • Liczy poprawnie obiekty

Obszar VIII pkt. 4

Koncert muzyczny w przedszkolu Lubuskiego Biura Koncertowego pt. Gitara i sombrero

 • słucha z uwagą muzyki instrumentalnej na przedszkolnych koncertach

Popołudnie

Obszar IX pkt. 2

Zabawy twórcze wg. pomysłu dziecka - kącik plastyczny

 • Wypowiada się w formie plastycznej

Obszar XIV pkt. 5

Odpoczynek - słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela

Obszar XIV pkt. 3

Praca indywidualna :
kształtowanie sprawności rąk - lepimy z plasteliny zwierzęta domowe

Dysponuje sprawnością rąk potrzebną do prac manualnych

Środa 18.IV

Poranek

Obszar III pkt. 1

Swobodne rozmowy z dzieckiem na dowolny temat

Swobodnie wypowiada się

Obszar II pkt. 5

Zabawy wybrana zabawką

Odnosi zabawki na wyznaczone miejsce

Obszar XIV pkt. 5

Korzysta z kącika książki

Interesuje się książkami

Obszar V pkt. 3,4

 • Zestaw ćwiczeń porannych,

Jest sprawne fizycznie

Obszar II pkt. 1,2,3,4

 • Mycie zębów

 • Przygotowywanie się do posiłków

 • Posiłki: śniadanie, zupa, II danie

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed wyjściem na dwór

 • Samodzielnie myje zęby

 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne

 • spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera

Obszar V pkt. 4

Zabawa orientacyjno-porządkowa Kogut i kury.

Dzieci kury chodzą po sali i dziobią ziarenka. Jedno dziecko jest kogutem. Na sygnał

gwizdka kury uciekają do swoich domów (krążki), kogut stara się złapać kury. Każda złapana kura zamienia się w koguta i zabawa zaczyna się od początku, aż zostaną złapane wszystkie kury.

 • współpracuje z grupą

 • przestrzega zasad gry

Obszar III pkt. 2

Zabawa logo - rytmiczna do wiersza Na wsi. Nauka wiersza logo-rytmicznego.

 • Mówi płynnie i poprawnie

Obszar VIII pkt. 1

Zajęcia z rytmiki

Obszar II pkt. 4

Obszar X pkt. 1

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym - zabawy w piaskownicy

 • Samodzielnie ubiera się przed wyjściem na dwór

 • Wznosi budowle z piasku

Religia

Popołudnie

Obszar I pkt. 2

Gry stolikowe wg wyboru dziecka

Przestrzega reguł gry

Odpoczynek - relaks przy muzyce

Obszar IV pkt. 3

Praca indywidualna :
Kształtowanie spostrzegawczości i mowy -historyjka obrazkowa

 • Wypowiada się swobodnie

 • Łączy przyczynę ze skutkiem

Czwartek 19.IV

Poranek

Witanie dzieci w przedszkolu

Obszar III pkt. 1

Swobodne rozmowy z dzieckiem na dowolny temat

Swobodnie wypowiada się

Obszar IX pkt. 2

Zabawy twórcze wg. wyboru dziecka- korzystanie z kącika plastycznego

Wypowiada się w formie plastycznej

Obszar XIV pkt. 5

Korzysta z kącika książki

Interesuje się książkami

Obszar V pkt. 3,4

 • Zestaw ćwiczeń porannych,

Jest sprawne fizycznie

Obszar II pkt. 1,2,3,4

 • Mycie zębów

 • Przygotowywanie się do posiłków

 • Posiłki: śniadanie, zupa, II danie

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed wyjściem na dwór

 • Samodzielnie myje zęby

 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne

 • spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera

Obszar VIII pkt. 2

Zabawa słuchowa - odgłosy z wiejskiego podwórka. Odgadnięcie do jakiego zwierzęcia należy ten głos.

 • Rozpoznaje dźwięki z otoczenia

Obszar IX pkt. 2

Praca plastyczna Na wiejskim podwórku. Praca zespołowa. Wspólne planowanie oraz wykonanie pracy. Wykonanie zwierząt techniką origami z kół, dorysowywanie pozostałych elementów wiejskiego podwórka.

 • Współpracuje w grupie

 • Szanuje pomysły innych

 • Wykonuje pracę wg. instrukcji słowno - obrazkowej

Obszar II pkt. 4

Obszar IX pkt. 3

Zabawy ruchowe w ogrodzie. Ścieżka zdrowia.

 • Samodzielnie ubiera się przed wyjściem na dwór

 • Przestrzega reguł gry

J. angielski

Popołudnie

Obszar VIII pkt. 2

Zabawy swobodne wg. inwencji dziecka

Samodzielnie organizuje sobie czas wolny

Obszar XIV pkt. 5

Odpoczynek- relaks przy muzyce

Obszar XIII pkt. 4

Praca indywidualna :
Rozwijanie orientacji w przestrzeni - Zbuduj tak jak ja. Nauczyciel buduje kompozycje z figur geometrycznych a dziecko powtarza po nim.

 • Koncentruje się,

 • Orientuje się w kierunkach w przestrzeni

Piątek 20.IV

Poranek

Obszar III pkt. 1

Swobodne rozmowy z dzieckiem na dowolny temat

Swobodnie wypowiada się

Obszar X pkt. 2

Zabawa zabawkami przyniesionymi z domu

Chętnie dzieli się z innymi swoimi zabawkami

Obszar XIV pkt. 5

Korzysta z kącika książki

Interesuje się książkami

Obszar V pkt. 3,4

 • Zestaw ćwiczeń porannych,

 • gimnastyka ogólnorozwojowa

Jest sprawne fizycznie

Obszar II pkt. 1,2,3,4

 • Mycie zębów

 • Przygotowywanie się do posiłków

 • Posiłki: śniadanie, zupa, II danie

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed wyjściem na dwór

 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie przed gimnastyką

 • Samodzielnie myje zęby

 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne

 • spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera

Obszar V pkt. 1,2

Spotkanie ze stomatologiem dziecięcym.

 • Nie boi się stomatologa

Obszar XII pkt. 2

Ćwiczenia klasyfikacyjne Zwierzęta i ich dzieci.

Nauczyciel pokazuje dzieciom sylwety: kury, kurcząt, kaczki, kaczątek, konia, źrebaka, kota, kociąt, krowy, cielaczka, psa, szczeniaka. Zadaniem dzieci jest połączenie w pary zwierząt tak, aby były dorosłe zwierzęta i ich dzieci.

 • nazywa zwierzęta hodowlane, odróżnia po wyglądzie osobniki dorosłe od młodych

Obszar IV pkt. 3

Zgaduj zgadula - zwierzęta wiejskie

 • logicznie myśli

Obszar II pkt. 4

Obszar V pkt. 4

Zabawy z piłką w ogrodzie

 • Samodzielnie ubiera się przed wyjściem na dwór

 • Sprawnie rzuca i toczy

Popołudnie

Obszar I pkt. 2

Gry stolikowe wg wyboru dziecka

Przestrzega reguł gry

Obszar XIV pkt. 5

Odpoczynek - relaks przy muzyce

Obszar XIV pkt. 3

Praca indywidualna :
Usprawnianie ręki - kreślenie szlaczków po linii

Dysponuje sprawnością rąk potrzebną do prac manualnychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Automatyka i robotyzacja id 733 Nieznany
(Sciaga silniki dobra)id 733 Nieznany
I CSK 733 12 1
733 - Kod ramki - szablon, RAMKI KOLOROWE DO WPISÓW
733
733
733
732 733
733
733
733
733
Nuestro Circulo 733 ENTREVISTA A GRANDES CAMPEONES 3 de septiembre de 2016
733 DUO Colter Cara Srebrny wiatr
733
733 t freischneider oleomac
2SA 733
60 733

więcej podobnych podstron